Iskustvo zlata vrijedi 2022.

Iskustvo zlata vrijedi 2022.

Poslovni dnevnik već tradicionalno putem društveno odgovornog projekta “Iskustvo zlata vrijedi” spaja partnere poslodavce sa studentima s invaliditetom i studentima slabijega materijalnog statusa, s ciljem omogućavanja prakse radi lakšeg zapošljavanja u budućnosti.

O događaju

Kroz projekt “Iskustvo zlata vrijedi” proširuje se svijest u poslovnoj i široj zajednici te se problematizira pitanje zapošljavanja onih koji do posla zbog osobnih razloga i drugih okolnosti teže dolaze.

Inicirajući projekt Iskustvo zlata vrijedi 2013. godine, Poslovni dnevnik imao je jasan cilj proširiti svijest u poslovnoj zajednici o važnosti uključivanja mladih s invaliditetom te mladih slabijeg materijalnog statusa na tržište rada. Nitko tada nije mislio da će, 10 godina kasnije, kada se ujedno obilježava i Europska godina mladih, projekt biti glasniji nego ikada, da će se u njega tijekom godina uključiti više od 150 studenata te 40 kompanija i institucija, visokosenzibiliziranih za temu zapošljavanja tih ranjivih skupina.

Glavni cilj projekta je podizanje razine svijesti unutar poslovne zajednice i društva u cjelini o problematici zapošljavanja te ravnopravnog socijalnog uključivanja u svakodnevni život mladih s invaliditetom i slabijeg imovinskog statusa. Na taj se način osobama u nejednakim startnim pozicijama želi omogućiti lakše uključivanje i ravnopravno sudjelovanje na tržištu rada. Sudjelovanje državnih institucija i zavidnog broja tvrtki partnera pokazuje snagu i važnost samog projekta.

Pravo na rad jedno je od temeljnih ljudskih prava. Stoga je primarni cilj Poslovnog dnevnika za povezivanjem djelatnosti institucija te javnog i privatnog sektora sa studentima, kako bismo zajedničkim snagama razbili stereotipe i predrasude koje su u našem društvu, nažalost, i dalje zastupljene, pretvoren u snažan društveno odgovoran projekt čiju poruku već 10 godina uspješno i glasno odašiljemo, i to s vrlo konkretnim rezultatom omogućavanja prakse za više od 150 studenata, od kojih je 12 dobilo i stalno zaposlenje u istoj kompaniji.

Poslovni dnevnik i ove godine želi svima kojima život nije pružio jednaku startnu poziciju pomoći da se lakše uključe na tržište rada te jednog dana ravnopravno sudjeluju u tržišnoj utakmici.

Zainteresirani studenti se za sudjelovanje mogu prijaviti ispunjavanjem prijavnice najkasnije do 20. svibnja 2022.

Završno događanje projekta će se održati 6. lipnja 2022.

Pravilnik
  • U natječaju Iskustvo zlata vrijedi 2022. mogu sudjelovati studenti s invaliditetom i studenti slabijega materijalnog statusa.
  • Uz osobne podatke, prijavna dokumentacija mora sadržavati: motivacijsko pismo, životopis i dokaz o invalidnosti ili socijalnoj ugroženosti. Prijave traju do 20. svibnja 2022.
  • Prijavljeni studenti s invaliditetom bit će podvrgnuti provjeri Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom kako bi se utvrdilo udovoljavaju li odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i NN 152/14 ) odnosno Pravilniku o utvrđivanju kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom.
  • Studentska praksa osigurava se određenom broju studenata, ovisno o broju uključenih partnerskih tvrtki.
  • Svaka partnerska tvrtka mora osigurati praksu za jednog studenta u trajanju minimalno jednog mjeseca. Ovisno o potrebama i mogućnostima, jedna partnerska tvrtka može osigurati praksu za dva ili više studenata te u trajanju dužem od mjesec dana.
  • Na završnom događanju 6. lipnja predstavnici partnerskih tvrtki upoznat će se sa studentima koji su im dodijeljeni (odabir studenata i spajanje s partnerskim tvrtkama ovisno o fakultetu na kojem se student školuje, obavlja Stručna komisija Organizatora).
  • Vrijeme obavljanja prakse dogovorno utvrđuju student i partner poslodavac, a praksa mora biti odrađena do kraja 2022. godine.
PRIJAVITE SE
Fill out my online form.
Događanja i aktivnosti
Učitaj više

organizator
pod pokroviteljstvom
glavni partner
partneri

New Report

Close