Opći uvjeti korištenja

Zadnja izmjena 05. prosinac 2019. u 12:35
I. PRIMJENA OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA

1. U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.poslovni.hr , www.poslovni.co.rs, www.poslovni-dnevnik.me, www.poslovni.mk isvih povezanih poddomena (dalje u tekstu: „web servis“) te pripadajućeg sadržaja (primjerice: tekst, fotografije, audiovizualna i glazbena djela), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem web servisa bez obzira na način korištenja, Korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu web servisa u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja (dalje u tekstu: „Uvjeti), a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe web servisa vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

2. Večernji list d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web servisa u svako doba, uključivo i pristup web servisu. Večernji list d.o.o. pridržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga, kako je navedeno u nastavku ovih Uvjeta, a u slučaju kršenja odredbi Uvjeta.

3. Korištenjem sadržaja web servisa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

4. Poslovni.hr zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

5. Ovi Opći uvjeti korištenja su važeći od trenutka njihove objave.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE WEB SERVISA

6. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web servisu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

7. Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i softver zaštićeni su u skladu s odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver web servisa, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Večernji list d.o.o. Nije dopušteno reproduciranje, distribuiranje te priopćavanje javnosti novinskih članaka i fotografija o tekućim političkim, gospodarskim ili vjerskim pitanjima objavljenim u elektroničkoj publikaciji osim iznimno ukoliko se isto vrši isključivo pod sljedećim (kumulativnim) uvjetima:

 • Preneseni sadržaj ne smije biti veći od 600 znakova, bilo da se izvorni sadržaj prenosi u jednom dijelu ili na više mjesta uz obvezu  poštivanja integriteta izvornog sadržaja.
 • Podaci o izvoru/porijeklu i/ili autoru sadržaja ne smiju objaviti u manjem opsegu nego što je to bilo u samom izvornom sadržaju,
 • U slučaju prijenosa sadržaja s digitalnih platformi, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja izdvojit će se direktni link koji vodi na izvorni sadržaj druge strane, a koji omogućava otvaranje izvornog teksta u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni nakladnika izvora. Isto tako, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja stajat će izdvojeni tekst: „Ovdje pročitajte izvorni tekst“  povezan direktnim linkom na sam izvorni materijal, koji se otvara u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni nakladnika izvora.
 • Preneseni sadržaj mora zadržati inicijalnu cjelovitost, te u skladu s tim izvornom sadržaju nije dozvoljeno mijenjati izvorni smisao i cjelovitost (primjerice temeljem uredničkog kraćenja ili/i autorskog slobodnog interpretiranja izvornika), kako bi se izbjegli nesporazumi proizašli iz dokazivanja porijekla informacije te utvrđivanja preslobodne interpretacije sadržaja.
 • Ukoliko sadržaj jedne strane predstavlja ekskluzivni sadržaj ili otkriće, a upravo je takav ekskluzivni sadržaj ili otkriće iniciralo njihovu daljnju razradu, istraživanje, reportažu od druge strane potrebno je naglasiti na jasan i nedvojben način da je izvorni sadržaj određenog nakladnika predstavljao prvu obradu teme.​​

8. Usluge web servisa zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu osim za osobnu uporabu izričito je zabranjena. Osobito je zabranjeno korištenja web servisa na način da se pristup istome može vršiti putem druge stranice ili portala putem linka, mirrora ili na drugi sličan način koji omogućava da se stranice web servisa otvaraju unutar tuđe domene, portala ili stranice.

9. Nositelj svih prava iskorištavanja i ostalih prava na sadržaju web servisa je Večernji list d.o.o. Određeni sadržaj može biti preuzet ili kreiran od strane partnera (primjerice: PIXSELL, VLM d.o.o., AFP), u kojem slučaju Večernji list d.o.o. ne odgovara za kašnjenja, netočnosti, greške te eventualnu štetu koja proizlazi iz takvog sadržaja, aplikacija i softvera. Večernji list d.o.o. ne odgovora za bilo koji oblik štete koji je nastao neovlaštenom i/ili nepravilnom uporabom i/ili zlouporabom web servisa od strane korisnika.

10. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna i glazbena djela) web servisa, pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima.

11. Korištenje usluga web servisa odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje web servisa od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Večernji list d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

III. KORIŠTENJE SADRŽAJA KOJEG KORISNIK ČINI DOSTUPNIM ILI DOSTAVLJA VEČERNJEM LISTU

12. Korištenjem web servisa korisnik prima na znanje i pristaje da svaki sadržaj (primjerice: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, recenzije tekstovi, fotografije, video i audio sadržaj, računalni kodovi i aplikacije) koji je učinio dostupnim na web servisu ili ga je dostavio Večernji list d.o.o. podložan uporabi i slobodnom korištenju/iskorištavanju od strane Večernji list d.o.o. na način da se isti može uređivati, prerađivati, ukloniti djelomično ili u cijelosti, modificirati, objaviti i/ili prenijeti na bilo koji način i u bilo kojem formatu uključivo i tzv. „RSS feed“ a sve u skladu s ovim Uvjetima.

13. Smatra se da svaka dostava sadržaja kreiranog od strane korisnika Večernji list d.o.o. kao i svaka objava ili na drugi način omogućavanje dostupnim javnosti sadržaja putem web servisa predstavlja korisnikov prihvat ponude Večernji list d.o.o. za sklapanje pravnog posla prema uvjetima sadržanim u ovim Uvjetima, a predmet kojeg pravnog posla je ustupanje tog korisničkog sadržaja i prijenos prava na istom a u korist Večernji list d.o.o.

14. Svaka objava sadržaja kreiranog od strane korisnika na web servisu (bilo automatizirana ili putem ovlaštene osobe Večernji list d.o.o.) kao i svaka dostava Večernji list d.o.o. određenog sadržaja smatra se korisnikovim prihvatom ponude Večernji list d.o.o. Ponuda Večernji list d.o.o. odnosi se na sve punoljetne osobe i odnosi se na omogućavanje objave sadržaja (kreiranog od strane samog korisnika) putem web servisa i tiskanih medija, na određeni vremenski rok, a koji sadržaj korisnik prethodno dostavi Večernji list d.o.o.-u ili ga samostalno objavi/napiše ili priopći putem web servisa, a Večernji list d.o.o. u tom slučaju stječe pravo da taj sadržaj iskorištava bez plaćanja posebne naknade (osim kada je ista izričito naglašena ili priopćena za određeni slučaj) i bez sadržajnog, prostornog i vremenskog ograničenja, osobito na način da sadržaj: koristi, prenosi, prerađuje, uređuje, objavljuje, priopćuje javnosti, adaptira, javno izvodi i/ili prikazuje, dalje emitira ili prilagođuje/reproducira putem „streaminga, „downloadinga“, „broadcasta“, „thumbnaila“ ili putem kojeg drugog medija. Smatra se da su temeljem takvog prihvata korisnik i Večernji list d.o.o. sklopili pravni posao prema uvjetima iz ove točke.

15. Večernji list d.o.o. će voditi računa da takav sadržaj korisnika koristi u skladu s uređivačkom politikom, na primjeren način. Pod sadržajem kreiranom od strane korisnika podrazumijevaju se osobito: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, tekstovi, recenzije, fotografije, video i audio sadržaj, ilustracije, karikature te audiovizualni sadržaj.

16. Korisnik jamči da mu pripadaju sva prava na sadržaju koji dostavlja Večernji list d.o.o. te da na istom ne postoje prava trećih koja umanjuju ili bi mogla umanjivati prava koja Večernji list d.o.o. stječe na tom sadržaju. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema Večernji list d.o.o. koji su po bilo kojem osnovu vezani uz dostavljeni sadržaj, Korisnik se obvezuje poduzeti sve radnje da spriječi ili otkloni štetu (neimovinsku ili imovinsku), te se obvezuje trećim osobama u pisanom obliku dati sve potrebne izjave da je Večernji list d.o.o. predmetnim sadržajem raspolagao u dobroj vjeri i nije imao razloga sumnjati da korisniku ne pripadaju prava na sadržaju.

17. Korisnik je osobno odgovoran za svoj sadržaj koji objavljuje ili čini dostupnim na web servisu, budući da VEČERNJI LIST d.o.o. ne može kontrolirati i/ili revidirati svaku objavu korisnika niti odgovara za sadržaj iste. Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web servisu Večernjeg lista dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima ponašanja na web servisu Večernjeg lista te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

IV. SADRŽAJ OBJAVLJEN OD STRANE KORISNIKA

18. Pravila ponašanja

Kako bi održali komunikaciju na web portalu pristojnom te kako bi osigurali da se komunikacija odvija uz međusobno poštivanje svih sudionika, svaki korisnik usluga ovog web servisa prihvaća sljedeća pravila ponašanja te je obvezan pridržavati ih se prilikom korištenja naših usluga.

Ukoliko dođe do promjena odredbi Uvjeta korištenja koje se tiču sadržaja objavljenog od strane korisnika web servisa, obavijestit ćemo Vas o tome.

     18.1. Opće odredbe

Prilikom komunikacije s drugim korisnicima web servisa, budite obzirni i tolerantni. Odnosite se prema drugima s poštovanjem. Vodite računa o sadržaju svojih objava i komentara. Svaki korisnik je samostalno odgovoran za sadržaj koji objavljuje na ovom web servisu. Objavljeni sadržaj korisnika mora biti u skladu sa zakonskim odredbama te poštivati prava trećih osoba.

     18.2. Ograničenja objave sadržaja

Sloboda objavljivanja sadržaja svakog korisnika biti će ograničena u mjeri u kojoj taj sadržaj povrjeđuje prava drugih osoba ili je protivan pravnim propisima. Širenje nezakonitog sadržaja ili sadržaja koji povrjeđuje prava drugih osoba ili je protivan moralnim načelima nije prihvatljiv na ovom web servisu. Svaki korisnik može snositi pravne posljedice za povrede pravnih propisa objavom neprimjerenog sadržaja. Sadržaj objavljen na ovom web servisu ni u kojem slučaju ne smije prekršiti sljedeće kriterije:

 1. Prijevara: Zabranjen je sadržaj koji namjerno vara ili iskorištava druge korisnike ili treće strane ili namjerno pogrešno prikazuje činjenice kako bi naveo druge fizičke ili pravne osobe da djeluju ili da se suzdrže od djelovanja na način koji šteti imovini tih osoba ili drugih fizičkih ili pravnih osoba s ciljem pribavljanja njihove imovine. Izjave koje promoviraju ili koordiniraju takve aktivnosti su također zabranjene.
 2. Zaštita podataka i privatnosti: Zabranjen je sadržaj koji sadrži, zahtijeva ili nudi osobne ili povjerljive podatke od drugih korisnika ili trećih osoba, kao što su medicinski podaci, adresa ili financijski podaci.
 3. Nasilje: Zabranjen je sadržaj koji potiče, podržava ili poziva na nasilje. Izjave kojima se prijeti smrću ili nanošenjem ozljeda drugim osobama su također zabranjene. Nadalje, zabranjen je sadržaj koji nudi ili traži počinjenje nasilja kao i sadržaj koji zagovara takvo postupanje ili veliča nasilje, uključujući i šaljivi sadržaj ukoliko je izjavljen u nasilničkom kontekstu.
 4. Kleveta, diskriminacija i/ili govor mržnje: Zabranjen je sadržaj koji potiče mržnju ili omalovažava, vrijeđa, ocrnjuje ili šteti određenim osobama ili skupinama. Zabranjen je sadržaj koji je usmjeren protiv određenih etničkih skupina, religija, seksualne orijentacije, spola, spolnog identiteta, invalidnosti ili teških bolesti ili drugih osoba.
 5. Nezakoniti i/ili nesigurni proizvodi: Zabranjen je sadržaj kojim se prodaje, kupuje, nudi, oglašava, donira, poklanja ili na drugi način trguje nezakonitim i/ili nesigurnim proizvodima. Takvi proizvodi uključuju, ali se ne ograničavaju na: drogu, lijekove koji se izdaju na recept, ugrožene životinje i biljke, itd.
 6. Nasilništvo, uhođenje i/ili zastrašivanje: Zabranjen je sadržaj koji je usmjeren na ismijavanje osoba. Zabranjen je i sadržaj koji se smatra neprestanim neželjenim kontaktom ili služi za zastrašivanje drugih, kao npr. prijeteće poruke.
 7. Negativni učinci na građanski diskurs ili izbore: Zabranjen je sadržaj koji bi mogao imati negativan učinak na građanski diskurs ili izbore ili rezultate izbora. Zabrana uključuje sadržaj za koji je vjerojatno da bi mogao zavarati ili neprimjereno utjecati na izbore ili druge građanske procese, kao što su lažna izvješća (lažne vijesti) koje se šire na manipulativni način.
 8. Povreda osobnih prava: Zabranjen je sadržaj kojim se povrjeđuju osobna prava trećih osoba (kao što su čast ili pravo na osobnost). Diskreditiranje ili defamacija osoba je također zabranjena. Zabranjen je sadržaj koji nezakonito zadire u čast i privatnost drugih osoba. Ova zabrana osobito uključuje dijeljenje fotografija ili sadržaja koji koriste obilježja trećih osoba bez njihovog pristanka.
 9. Pornografija ili seksualizirani sadržaj: Zabranjen je seksualni sadržaj, uključujući, ali se ne ograničavajući na fotografije ili druge prikaze nagih osoba ili seksualnih činova. Zabranjeno je i nuđenje seksualnih usluga.
 10. Rizik za javnu sigurnost: Zabranjen je sadržaj koji se može smatrati ozbiljnom prijetnjom javnoj sigurnosti. Ova zabrana uključuje, ali se ne ograničava na bilo koji sadržaj koji sadrži izjave o namjeri, prijetnji ili poziva na počinjenje nasilja protiv određenih osoba, skupina ili imovine ili na izradu oružja ili eksploziva.
 11. Zaštita maloljetnika: Zabranjen je sadržaj koji ugrožava sigurnost maloljetnih osoba, što osobito uključuje sadržaj koji može prouzročiti fizičku, psihičku ili moralnu štetu maloljetnicima.
 12. Samoozljeđivanje: Zabranjen je sadržaj kojim se namjerno ili nenamjerno promiče, veliča ili potiče samoubojstvo ili samoozljeđivanje. Rasprave ili diskusije o ovoj temi dopuštene su isključivo ukoliko su objektivne i obzirne.
 13. Teroristički sadržaj: Zabranjen je sadržaj koji izravno ili neizravno potiče na počinjenje terorističkih djela, koji veliča ili zagovara terorističke aktivnosti, koji poziva na sudjelovanje u terorističkim organizacijama ili njihovo financiranje ili zagovara ili sadrži prijetnje o počinjenju terorističkih djela. Nadalje, zabranjen je sadržaj koji sadrži upute o izradi i korištenju eksploziva, vatrenog oružja ili drugog oružja kao i štetnih i opasnih supstanci te kemijskih, bioloških, radioaktvinih i nuklearnih supstanci (CBRN supstance) ili upute o drugim metodama ili postupcima s ciljem poticanja ili doprinosa počinjenju terorističkih djela. Teroristička djela su djela počinjena s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, nezakonitog prisiljavanja javnih tijela ili međunarodnih organizacija da djeluju ili se suzdrže od djelovanja ili ozbiljno destabiliziraju ili uništavaju osnovnu političku, ustavnu, ekonomsku ili socijalnu strukturu države ili međunarodne organizacije.
 14. Dobrobit životinja: Zabranjen je sadržaj koji je protivan dobrobiti životinja, kao npr. sadržaj koji trivijalizira okrutnost prema životinjama ili je usmjeren na poticanje drugih da nanose ozljede i patnju životinjama.
 15. Povreda intelektualnog vlasništva: Obvezno je poštivanje autorskih i drugih intelektualnih prava trećih osoba. Dijeljenje sadržaja koji sadrži autorska ili druga intelektualna prava dopušten je samo uz pristanak nositelja autorskog ili drugog intelektualnog prava na tom sadržaju. Zabranjen je sadržaj kojim se povrjeđuju autorska ili intelektualna prava trećih osoba.
 16. Ostalo: Zabranjen je i sljedeći sadržaj:
 • pisanje velikim slovima
 • chatanje, offtopic komentiranje
 • spamanje ili reklamiranje stavljanjem linkova ili na drugi način
 • citiranje uvredljivih komentara ili bilo kakvih drugih komentara koji nisu dopušteni na portalu
 • korištenje prostačkog ili uvredljivog korisničkog imena te korisničkog imena u kojem je sadržano ime i prezime neke druge osobe
 • prozivanje administratora ili polemiziranje s administratorom na bilo koji način
 • pisanje drugim jezikom i pismom osim hrvatskog jezika i latiničnog pisma
 • namjerno ometanje diskusija umetanjem repetitivnih i/ili nesadržajnih poruka i komentara
 • otvaranje više korisničkih računa
 • objavljivanje povlaštenih informacija, neutemeljenih procjena o kretanjima dionice/dionica, i sl.

     18.3. Obveza prijavljivanja nadležnim tijelima i pravosudnim organima

Sukladno relevantnim zakonskim odredbama, korisnici mogu pravno odgovarati za sadržaj koji objavljuju na ovom web servisu. Večernji list pridržava pravo da dostavi objavljeni sadržaj korisnika ili njegove podatke državnim agencijama, nadležnim tijelima i pravosudnim organima sukladno obvezama iz članka 18. Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama) i članku 14. stavku 5. Uredbe (EU) 2021/784 o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu, a za potrebe provođenja istrage sadržaja koji je korisnik objavio. Korisnik može biti obvezan dostaviti određene podatke na zahtjev državnih agencija, nadležnih tijela i pravosudnih organa. Obvezni smo bez odgode obavijestiti nadležna tijela i pravosudne organe i dostaviti sve relevantne informacije čim dobijemo saznanja o informacijama koje dovode do sumnje da je počinjeno ili da je vjerojatno da će biti počinjeno kazneno djelo ili da je u tijeku počinjenje kaznenog djela koje uključuje prijetnju životu ili sigurnosti osobe ili osoba.

19. MODERIRANJE SADRŽAJA KORISNIKA

Kako bismo osigurali da je sadržaj koji korisnici objavljuju u skladu sa zakonskim propisima i u skladu s pravilima ponašanja ovih Uvjeta korištenja, provodimo moderiranje sadržaja koji korisnici objavljuju, a za koji utvrdimo da je protivan ovim Uvjetima korištenja ili zakonskim propisima.

19.1. Postupci koji doprinose ograničavanju sadržaja

Omogućili smo korisnicima našeg web servisa da nam mogu prijaviti sadržaj koji smatraju nezakonitim ili protivnim ovim Uvjetima korištenja. Prijava se može izvršiti putem našeg mehanizma za obaviješćivanje koji je dostupan svakom korisniku ili putem e-maila na vecernji@vecernji.hr. Zaprimljenu obavijest o takvom sadržaju ćemo razmotriti bez odgode i u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama).

Dodatno, ukoliko vlastitim pregledavanjem objavljenog sadržaja postanemo svijesni bilo kakvog nezakonitog sadržaja ili sadržaja koji je protivan našim Uvjetima korištenja, moderirati ćemo ga sukladno ovim Uvjetima korištenja.

Implementirali smo popis zabranjenih riječi koji obuhvaća određene riječi koje je zabranjeno objavljivati. Ukoliko korisnik pokušava objaviti sadržaj koji sadrži riječ sa popisa zabranjenih riječi, korisnik će biti obaviješten da se radi o nedozvoljenoj riječi. Objava takvog sadržaja neće biti dopuštena.

19.2. Mjere ograničenja koje primjenjujemo

Primjenjujemo sljedeće mjere ograničenja kojima sprječavamo objavljivanje nezakonitog sadržaja ili sadržaja koji je protivan ovim Uvjetima korištenja:

     19.2.1. Uklanjanje sadržaja

Ukoliko saznamo da je određeni sadržaj nezakonit ili protivan ovim Uvjetima korištenja, ukloniti ćemo takav sadržaj sa našeg web servisa. Sporni sadržaj neće više biti javno dostupan nakon što primjenimo ovu mjeru ograničenja.

     19.2.2. Privremeno suspendiranje korisničkog računa

Ukoliko određeni korisnik opetovano objavljuje sadržaj koji je nezakonit ili protivan ovim Uvjetima korištenja te smo primjenili mjeru iz točke 19.2.1. više puta ili ukoliko je korisnik počinio osobito tešku povredu ovih Uvjeta korištenja, privremeno ćemo suspendirati korisnički račun tog korisnika.

Ova mjera će biti primjenjena ukoliko je mjera iz točke 19.2.1. primjenjena više od 3 puta te će korisnički račun biti suspendiran na rok od 3 mjeseca.

Korisnik u odnosu na kojeg je protekao rok suspenzije će ponovo imati pristup svojem korisničkom računu, no ukoliko nakon toga protiv tog korisnika ponovno bude primjenjena mjera iz točke 19.2.1. ili ponovno počini osobito tešku povredu ovih Uvjeta korištenja, njegov će korisnički račun biti suspendiran na rok od 6 mjeseci.

Korisnik kojemu je privremeno suspendiran korisnički račun će i dalje moći čitati sadržaj koji je dostupan na web servisu, uključujući i plaćeni sadržaj ukoliko ima aktivnu digitalnu pretplatu.

19.3 Obrazloženje primjenjenih mjera ograničenja i odluke o obavijestima

Informirat ćemo vas ukoliko smo prema vama primjenili neku od mjera ograničenja iz točke 19.2. u odnosu na sadržaj koji ste objavili na našem web servisu ili u odnosu na vaš korisnički račun. Objasniti ćemo vam razloge zbog kojih smo poduzeli prethodno navedene mjere ograničenja te koje su vaše mogućnosti ukoliko se ne slažete s našim postupkom.

Ukoliko ste podnijeli obavijest putem našeg mehanizma za obaviješćivanje, također ćemo vas obavijestiti o našoj odluci u odnosu na sadržaj za koji ste podnijeli obavijest.

20. STRATEGIJA BORBE PROTIV ŠIRENJA TERORISTIČKOG SADRŽAJA NA INTERNETU

Zabranjeno je objavljivanje terorističkog sadržaja na ovom web servisu. Objavljivanje takvog sadržaja smatra se ozbiljnom povredom ovih Uvjeta korištenja. Pravila postupanja navedena u ovim Uvjetima korištenja (osobito u ovoj glavi) služe tome da se spriječi ili ukloni bilo kakav teroristički sadržaj na našem web servisu. Sukladno tome, naša strategija borbe protiv terorističkog sadržaja mora biti jasno navedena.

Naši moderatori će voditi računa o tome koji se sadržaj smatra terorističkim sadržajem te posvetiti posebnu pažnju prilikom pregledavanja sadržaja kako bi utvrdili radi li se o terorističkom sadržaju. Ukoliko se utvrdi postojanje bilo kakvog terorističkog sadržaja, naš moderatori će bez odgode obavijestiti nadležna tijela o postojanju takvog sadržaja, navedeni sadržaj će odmah ukloniti s web servisa kako više ne bi bio javno dostupan te ga arhivirati za potrebe istrage nadležnih tijela. Naši moderatori će bez odgode postupiti po nalogu nadležnih tijela za uklanjanjem sadržaja koji su nadležna tijela označila kao teroristički sadržaj te će u potpunosti i transparentno surađivati s nadležnim tijelima kako bi se takav sadržaj uklonio ili kako bi se utvrdilo tko je odgovoran za objavu takvog sadržaja.

V. REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN

21. U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu, a sve temeljem odvojenog i informiranog pristanka na Politiku privatnosti. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

22. Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

VI. OPĆENITO

23. Ovi Uvjeti tumače se i primjenjuju u skladu s pravom Republike Hrvatske, a za slučaj spora isključivo je nadležan sud u Zagrebu.

VII. ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

24. Večernji list d.o.o. je nositelj srodnih prava nakladnika informativnih publikacija te autorskih prava koja pripadaju nakladnicima informativnih publikacija na temelju zakona, pravnog posla ili druge pravne osnove, na novinarskim djelima stvorenim u radnom odnosu i po narudžbi: tekstualna, audio te audiovizualna novinarska djela. Večernji list d.o.o. je nositelj autorskih i srodnih prava na bazama podataka i računalnim programima, uključujući programerski kod, te na drugim djelima i predmetima srodnih prava stvorenim u radnom odnosu ili po narudžbi.

25. poslovni.hr pridržava sva svoja isključiva autorska i srodna prava iz točke 24.

26. Svako neovlašteno umnožavanje, distribucija priopćavanje javnosti na bilo koji način te prerada cijelog sadržaja ili bilo kojeg dijela sadržaja na portalu poslovni.hr bez prethodnog pisanog odobrenja smatra se povredom autorskih i srodnih prava Večernjeg lista.

27.
Kad netko koristi dijelove portala poslovni.hr koji sadrže dnevne novosti i druge vijesti ili druge medijske informacije za izradu svojih medijskih i drugih javnih objava, dužan je navesti poslovni.hr kao izvor kojeg je koristio, i to tako da na primjeren, jasan i vidljiv način označi:
– naziv vecernji.hr kao nakladnika informativnih publikacija čiji sadržaj koristi te
– ime i prezime novinara koji je potpisan na portalu poslovni.hr, ako je to u skladu s uobičajenom praksom u medijskom izvješćivanju.

28. Večernji list d.o.o. pridržava sva svoja autorska i srodna prava na cijelom sadržaju portala poslovni.hr, uključujući metapodatke, te nije dopušteno rudarenje teksta i podataka bez izričitog prethodnog pisanog odobrenja Večernjeg lista, kao ni bilo kakvo korištenje ili zadržavanje podataka prikupljenih rudarenjem bez prethodnog pisanog odobrenja Večernjeg lista. Također, nije dopušteno korištenje objavljenih novinskih članaka i fotografija s portala poslovni.hr u drugim sredstvima javnog priopćavanja, bez prethodnog pisanog odobrenja Večernjeg lista.

29. Pružatelji usluga informacijskog društva dužni su za umnožavanje, priopćavanje javnosti, uključujući činjenje dostupnim javnosti, te svako drugo iskorištavanje autorskim i srodnim pravima zaštićenog sadržaja portala poslovni.hr pribaviti prethodno pisano odobrenje Večernjeg lista te sadržaj koristiti isključivo u skladu s uvjetima iz takve suglasnosti.

30. Osoba koja smatra da je poslovni.hr povrijedio njena autorska i srodna prava ovlaštena je takvu povredu odmah prijaviti redakciji portala poslovni.hr ili Večernjem listu te označiti koji sadržaj na portalu vecernji.hr smatra povrjeđujućim. Večernji list d.o.o. će svaku takvu prijavu odmah razmotriti te će, u slučaju utvrđivanja povrede, u najkraćem roku ukloniti sporni sadržaj.

New Report

Close