Prvi put će se usluga osobne asistencije koristiti kao alat za zapošljavanje

Autor: Borivoje Dokler , 12. svibanj 2022. u 10:23
Poslodavac je neizostavan u planiranju nove usluge, zbog čega je suradnja neizostavan čimbenik uspjeha usluge osobnog asistenta/Shutterstock

Razvija se usluga osobne asistencije osobama s invaliditetom na radnom mjestu.

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom planira provedbu pilot projekta razvoja usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom na radnom mjestu.

Projekt se bavi problemom neravnopravnog sudjelovanja osobama s invaliditetom na tržištu rada, njihova otežanog zapošljavanja, nemogućnosti učinkovitog i održivog rada uslijed nedostatne podrške.

Iako razumna prilagodba uključuje prilagodbu svih aspekata radnog mjesta i radnog okoliša, odnosno fizičkih, tehničkih, organizacijskih, kognitivnih, psihosocijalnih i dr., postoje zadaci za čije su uspješno izvršavanje potrebne intelektualne vještine i sposobnosti druge osobe.

Vrste usluga osobne asistencije
“Upotreba usluga osobne asistencije kao podrške na radnom mjestu od presudne je važnosti za uspješno zapošljavanje, jednako kao i za uspješan život u zajednici. Mnoge osobe s invaliditetom imaju velike teškoće pri održavanju fizičke izdržljivosti na poslu, troše velike količine energije radeći zadatke koje bi uz osobnog asistenta na radnome mjestu mogli lakše obavljati te zbog toga poslodavcu nisu isplativi.

U navedenim okolnostima, usluga osobne asistencije doprinijela bi sposobnosti osoba s invaliditetom u obavljanja posla te osigurala maksimalnu produktivnost i učinkovitost”, objašnjavaju iz Zavoda.

Projektom se planira razviti, organizirati i osigurati pomoć i podrška osobnog asistenta u radu zaposlenim osobama s invaliditetom, kao i nezaposlenim osobama koje su upućene ili sudjeluju u nekoj od usluga profesionalne rehabilitacije u cilju povećanja zapošljivosti.

U projekt će se, ističu iz Zavoda, uključiti korisnici koji su prošli postupak procjene potreba za uslugom osobne asistencije na radnom mjestu Centra za profesionalnu rehabilitaciju.

Ova procjena omogućuje utvrđuju se radni zadaci i aktivnosti u kojima je zaposleniku potrebna pomoć druge osobe, koja se ne može nadomjestiti korištenjem asistivne tehnologije ili drugim spomenutim aspektima.

“Poslodavac je neizostavan u planiranju ove usluge, zbog čega je suradnja neizostavan čimbenik uspjeha usluge osobnog asistenta. Pojam razumne prilagodbe još uvijek nejasan i često nedostaje općeg znanja o mogućnostima i praktičnoj primjeni, stoga će jedan od rezultata rada s poslodavcima biti i osvješćivanje odgovornosti i obveze osiguravanja razumne prilagodbe za zaposlenike s invaliditetom. U proces prilagodbe bit će uključen poslodavac korisnika.

Aktivnosti projekta odnose se na pronalazak, edukaciju i angažiranje osobnog asistenta, te u dogovoru s poslodavcem, organiziranje pružanja usluge od strane osobnog asistenta na radnom mjestu, uz kontinuiranu evaluaciju”, kažu iz Zavoda.

Stručna literatura razlikuje dvije vrste usluga osobne asistencije na radnom mjestu. Prve su usluge usmjerene na osobne potrebe, npr. pomoć u obavljanju osobne njege, pomoć u dobavljanju napitaka, pomoć pri hranjenju, pomoć pri korištenju toaleta, pomoć u prijevozu i sl.

Druge su usluge izravno usmjerene na učinkovito obavljanje osnovnih radnih zadataka: pomoć pri obavljanju telefonskih poziva, pomoć pri pohrani dokumenata, pisanje bilješki, tumačenje/prevođenje, pomoć pri fotokopiranju, unos podataka, pisanje bilješki na sastancima i druge. U okviru projekta, planira se provođenje osobne asistencije za obje vrste usluga.

“Provedbom ovog projekta, po prvi će se put u Hrvatskoj usluge osobne asistencije koristiti kao alat za zapošljavanje, kojim se pruža podrška osobama s invaliditetom u pronalaženju i održavanju karijere u svim segmentima gospodarstva.

Rezultati projekta bit će temelj za daljnji razvoj usluge, kako bi se pronašao optimalan način primjene, za što će biti potrebno definirati, osmisliti i analizirati sastavnice učinkovitog sustava usluga osobne asistencije za zaposlenike s invaliditetom.

Veći stupanj neovisnosti
Provedba aktivnosti rezultirat će pozitivnim učincima na sve uključene dionike procesa, a izravno će utjecati na veći stupanj neovisnosti, produktivan rad, povećanu radnu učinkovitost, bolju kvalitetu života, povećano samopoštovanje i motivaciju te mogućnost napredovanja u karijeri i uključenost u poslovni svijet ciljane skupine”, zaključuju u Zavodu. 

Komentirajte prvi

organizator
pod pokroviteljstvom
glavni partner
partneri

New Report

Close