Uz unaprjeđenje prava, jednako je važno podizati i svijest o zapošljavanju

Autor: Borivoje Dokler , 12. travanj 2023. u 22:00
Foto: SHUTTERSTOCK

Propisane kvote poslodavci mogu ispuniti na različite načine.

Mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom neposredno su vezane uz uvođenje obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom. Obveza je iznjedrila mrežu poslodavaca koji propisanu kvotu ispunjavaju zapošljavanjem.

S druge strane, poslodavci koji ne ispunjavaju obvezu zapošljavanja osoba s invaliditetom plaćaju naknadu iz koje se kumuliraju sredstva za poticaje, koja osiguravaju održivost sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) vodi evidenciju poslodavaca koji su u obvezi zapošljavanja osoba s invaliditetom. Obveznik zapošljavanja osoba s invaliditetom je poslodavac koji zapošljavaju 20 i više radnika.

”Od kvotne obveze izuzeti su predstavništva stranih osoba, strana diplomatska i konzularna predstavništva, zaštitne i integrativne radionice, novoosnovani poslodavci te poslodavci koji pripadaju sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja.

3

posto u odnosu na ukupan broj zaposlenih kvota je za zapošljavanje u tvrtkama s 20 i više zaposlenih

Kvotna obveza primjenjuje se u visini od 3 posto u odnosu na ukupan broj zaposlenih, neovisno o djelatnosti koju taj poslodavac obavlja”, objašnjavaju iz ZOSI-ja i dodaju kako se obveza kvotnog zapošljavanja može ispuniti zapošljavanjem osoba s invaliditetom, korištenjem zamjenske kvote, plaćanjem novčane naknade radi nezapošljavanja osoba s invaliditetom ili kombinacijom navedenih načina.

Zamjensko zapošljavanje
Vodeći računa o gospodarskim kretanjima u ZOSI-ju nastoje identificirati promjene na tržištu rada i prilagoditi sustav kvotne obveze za poslodavce, s krajnjim ciljem razvoja održive strategije zapošljavanja osoba s invaliditetom i što manjim opterećenjem obveznika. Stoga zakonodavni okvir omogućava ispunjenje obveze zapošljavanja na zamjenski način.

”Jednu od mogućnosti zamjenskog ispunjenja kvotne obveze predstavlja Ugovor o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, zaštitnom radionicom ili integrativnom radionicom, trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom.

Ukupna mjesečna vrijednost ugovora, bez PDV-a, jednaka je najmanje 20 posto minimalne mjesečne plaće u Hrvatskoj za svaku osobu s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote”, ističu iz ZOSI-ja.

Obveznik kvotnog zapošljavanja ima mogućnost sklopiti jedan ili više ugovora o obavljanju studentskog posla sa studentom s invaliditetom, prema kojima su ukupni priznati troškovi rada jednaki najmanje 20 posto minimalne mjesečne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote.

Poslodavac obvezu kvotnog zapošljavanja može ispuniti stipendiranjem osobama s invaliditetom u redovitom obrazovanju. Ukupna visina stipendije treba iznositi najmanje 20 posto propisane minimalne mjesečne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote.

Osiguravanje prakse
”Obveznik kvotnog zapošljavanja kvotnu obvezu može ispuniti osiguravanjem prakse učenika s teškoćama u razvoju ili studenata s invaliditetom, rehabilitanta u sklopu profesionalne rehabilitacije, odnosno ako osigura stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetom.

Pritom je bitno navesti, kako se jedna osoba primljena na obavljanje prakse, odnosno na stručno osposobljavanje, priznaje kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom”, kažu iz ZOSI-ja. S ciljem da osiguraju održivost dobre prakse u području zapošljavanja osoba s invaliditetom, u suradnji s nadležnim ministarstvom, ZOSI kontinuirano unaprjeđuje postojeći sustav. Obvezali su se razvijati strategije i mjere, kao poticajni okvir kojim ćete osigurati održiv razvoj poslovanja i novih, društvenih vrijednosti.

”Cjelovito unaprjeđenje prava i mogućnosti za osobe s invaliditetom moguće je postići samo zajedničkim djelovanjem cjelokupnog sustava i svih dionika te poduzimanjem potrebnih mjera. No, valja naglasiti da je uz sve navedeno, jednako važno kontinuirano podizati razinu svijesti o potrebi zapošljavanja osoba s invaliditetom kako bi mogle ispuniti svoje potencijale i doprinijeti razvoju društva na ravnopravnoj osnovi s drugim građanima”, zaključuju iz ZOSI-ja.

Komentirajte prvi

organizator
Pod pokroviteljstvom
glavni partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner

New Report

Close