Uvođenje eura otvara novu mogućnost prebijanja minusa na tekućem računu

Autor: Poslovni.hr , 25. studeni 2022. u 11:25
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Uvođenje eura otvara novu mogućnost prebijanja minusa na tekućem računu

Erste banka informirala je klijente o promjenama po računima od 31. prosinca, odnosno od uvođenja eura. Tako će, navodi se u obavijesti, svi transakcijski računi imati multivalutnu funkcionalnost, piše Novi list.

Primjerice, ako uz kunski račun netko ima i devizni račun s istim IBAN-om na kojem su strane valute, poput eura, funte ili američkog dolara, nakon spajanja, kune će se konvertirati u eure i zbrojit će se s eurima s deviznog računa.

Iznosi funta i američkih dolara ostaju neizmijenjeni i bit će iskazani na istom tom računu. Ako klijent ima samo kunski račun, on također dobiva multivalutnu funkcionalnost, zbog čega će na njemu moći imati i ostale valute.

U Ersteu naglašavaju da će klijent plaćati samo jednu naknadu za vođenje računa. Najzanimljiviji je, međutim, dio vezan za slučaj prekoračenja po tekućim računima.

“Ako ste dosad koristili prekoračenje po kunskom računu, a imate eure na deviznom računu, spajanjem računa, iznos prekoračenja namirit će se s deviznog računa”, izvijestili su Erstea.

Primjerice, ako ste iskoristili prekoračenje u iznosu od 8.000 kuna (1.061,78 eura), a na deviznom računu imate 1.000 eura, taj iznos od 1.000 eura s deviznog računa pokrit će dio prekoračenja pa ćete umjesto prekoračenja od 1.061,78 eura, biti u prekoračenju u iznosu od 61,78 eura, tumače u Ersteu.

Naglašavaju potom da odobreni iznos prekoračenja ostaje isti, odnosno klijent ga i dalje može koristiti. Slično je i s naplatom rata ili anuiteta po kreditu.

OTP banka

Iz OTP banke kažu da su klijente obavijestili da će se kod dopuštenog prekoračenja iznos odobrenog prekoračenja po računu samo preračunati prema fiksnom tečaju konverzije te prema pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, te će biti raspoloživ na eurskom računu. Nadalje, iznos korištenog prekoračenja će se također preračunati u euro tekući račun.

“Ako na kunskom računu koristite prekoračenje, nakon spajanja eurskog i kunskog računa u jedan račun u eurima, sredstva s eurskog računa će se umanjiti za iznos korištenog prekoračenja na računu u kunama. Ako ne želite da vam se nakon spajanja računa iz eurskih sredstava naplati i smanji iznos korištenog prekoračenja, možete otvoriti besplatni dodatni račun u euru na koji ćete prenijeti eurska sredstva i na spojenom eurskom računu nastaviti koristiti prekoračenje na isti način kako ga i sada koristite na kunskom računu”, tumači OTP banka.

Privredna banka Zagreb

U Privrednoj banci Zagreb svi postojeći računi zadržat će svoj jedinstveni broj računa (IBAN), a dosadašnji transakcijski računi u kunama postaju transakcijski računi u eurima.

Banka će na dan uvođenja eura konvertirati i postojeće stanje prekoračenja koje će se i nadalje moći koristiti na neizmijenjeni način.

Transakcijski računi u stranoj valuti nisu predmet konverzije i u trenutku konverzije zadržat će sve svoje valute i stanja neizmijenjene, uključujući i valutu euro, pa time postati transakcijski računi u eurima i stranoj valuti.

Ako prije dana uvođenja eura klijent ima otvoren u banci račun i u kuni i u euru, u roku od 60 dana od dana uvođenja eura može bez naknade zatvoriti jedan ili više računa i prenijeti sredstva evidentirana na tim računima na račun po svom izboru u banci, kaže PBZ.

Zagrebačka banka

U Zagrebakoj banci kažu da će nakon uvođenja eura kunski tekući i žiroračun klijenata postati tekući račun u eurima i žiroračun u eurima. Devizni tekući račun postat će multivalutni račun i na njemu će klijenti uz euro moći imati i ostale valute.

U slučaju da u istoj banci klijent ima otvorena dva ili više transakcijskih računa koji će nakon 1. siječnja 2023. svi biti u eurima, u roku od 60 dana od dana uvođenja eura možete bez naknade jedan ili više računa zatvoriti.

Dodatne funkcionalnosti i usluge kao što su prešutno prekoračenje, limit za obročno plaćanje, korištenje kreditnim karticama i drugo ostaju i dalje povezane isključivo s kunskim tekućim računom koji će od 1. siječnja 2023. biti tekući račun u eurima.

Većina banaka klijentima nudi kunski račun s jednim IBAN-om i devizni račun s drugim IBAN-om, a u takvim situacijama nakon promjene računi ostaju odvojeni i klijenti u skladu sa zakonskim rješenjem imaju mogućnost nastaviti koristiti taj račun ili ga zatvoriti bez naknade u roku od 60 dana te prenijeti sredstva evidentirana na tom računu na račun po svom izboru.

Banke će svoje klijente obavijestiti o svim promjenama i mogućnostima pravovremeno te ih obavijestiti o mogućnostima koje su im na raspolaganju.

U cjelokupnom procesu vodi se računa o interesima i zaštiti potrošača te će klijenti biti u jednakoj situaciji kao i prije uvođenja eura, ističu u HUB-u.

Ponavljaju da je “situacija u kojoj je moguće da se iznos prekoračenja namiri s deviznog računa moguća isključivo ako trenutni devizni i kunski račun imaju isti IBAN.

Ukoliko klijent raspolaže sa sredstvima na računima s različitim IBAN-om, u skladu sa zakonskim rješenjem, ima mogućnost nastaviti koristiti te račune na jednak način kao i prije uvođenja eura.”

Komentirajte prvi

New Report

Close