Prava i oblici potpore za studente s invaliditetom tijekom studija

Autor: Borivoje Dokler , 15. svibanj 2023. u 22:00
Budući studenti prilikom pristupanja prijemnom ispitu moraju imati osiguranu razumnu prilagodbu/Shutterstock

Informacije o ostvarivanju prava prilikom upisa te prilagodbi prilikom polaganja mature.

Koordinacija pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za područje visokog obrazovanja izradila je tijekom prošle godine brošuru o pravima i oblicima potpore za studente s invaliditetom tijekom studija.

Tijekom ove godine ona je izmijenjena i dopunjena sukladno novim propisima. Naime, članovi navedene Koordinacije i voditelji ureda odnosno koordinatori za studente s invaliditetom na visokim učilištima te sami studenti s invaliditetom, ukazali su na čestu pojavu neinformiranosti budućih i sadašnjih studenata s invaliditetom na prava i potpore koje mogu ostvariti, navode iz ureda pravobraniteljice.

Nije propisano
Brošura obuhvaća informacije o ostvarivanjima prava prilikom samog upisa na studij te prilagodbi prilikom polaganja državne mature. No kako učenici državnu maturu prijavljuju dok još pohađaju srednju školu sve potrebne obavijesti o mogućim prilagodbama i ostvarivanjima nisu još do sada bile upitne.

Međutim, prilikom prelaska na studij ne postoji propisani te samim time i poznati postupak ostvarivanja prava. Budući studenti s invaliditetom i prilikom pristupanja prijemnom ispitu, odnosno dodatnoj provjeri znanja prilikom upisa na studij, moraju imati osiguranu razumnu prilagodbu kako bi govorili o jednakim mogućnostima.

U brošuri se nadalje govori o novčanoj potpori za prijevoz, stipendijama, subvencioniranom stanovanju, prilagodbama u akademskoj sredini, vršnjačkoj potpori i osobnoj asistenciji itd.

Besplatna školarina
Tako se npr. ističe kako kandidati sa 60 posto i više tjelesnog oštećenja i kandidati s 2. do 4. stupnjem oštećenja funkcionalnih sposobnosti čija se oštećenja nalaze na Listi oštećenja organizma imaju pravo upisa u status redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote uz uvjet da prijeđu razredbeni prag i zadovolje na eventualnoj provjeri posebnih sposobnosti.

Ako visoko učilište ne odredi drukčije, pod prijeđenim razredbenim pragom smatraju se položeni svi ispiti koje je visoko učilište odredilo kao obvezne za upis.

U brošuri se navodi kako pravo na punu subvenciju participacije u troškovima studija (besplatnu školarinu) ostvaruju redoviti studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija i oni koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 55 ECTS bodova na studijskom programu, ili najmanje 30 ECTS bodova za studente s utvrđenim tjelesnim oštećenjem od 60 posto i više.

Studenti s utvrđenim tjelesnim oštećenjem od 60 posto i više imaju pravo na punu subvenciju participacije u troškovima studija i prilikom drugog upisa prve godine novog studija iste razine, unatoč tome što su prethodno studirali, a ispisali su se bez završetka studija.

Komentirajte prvi

organizator
Pod pokroviteljstvom
glavni partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner

New Report

Close