Svijet novca
Elektronički računi

Inovativno rješenje koje unaprjeđuje financijsko upravljanje

Kako se svijet financija neprestano mijenja, alati poput merBankinga postavljaju nove standarde u industriji.

PD VL native tim
28. ožujak 2024. u 22:00
Barbara Barić, voditeljica Sektora prodaje, CRM-a i marketinga u tvrtki Elektronički računi/PD

Granice između tehnologije i financijskog sektora sve više se brišu, što je tržištu donijelo brojna inovativna rješenja koja su značajno promijenila način na koji poduzeća i privatne osobe upravljaju svojim financijama.

Prvo takvo rješenje u Hrvatskoj je merBanking, usluga koja je objedinila temeljena platne usluge revidirane Direktive o platnim uslugama Europske unije (PSD2), i koja je brzo postala ključni alat za usluge plaćanja i informiranja o stanju računa za brojna poduzeća i jedinice lokalne samouprave.

Revolucija u računovodstvenim procesima

Barbara Barić, voditeljica Sektora prodaje, CRM-a i marketinga u tvrtki Elektronički računi, ističe kako je merBanking transformirao računovodstvene procese u dijelu primjene financijskih usluga koji se, od uvođenja internetskog bankarstva, nisu previše mijenjali proteklih 20 godina.

“Automatizacijom izrade platnog naloga, omogućavanjem iniciranja plaćanja i praćenjem svih transakcija po poslovnim računima direktno iz računovodstvenog programa, korisnici usluge merBanking štede vrijeme i povećavaju točnost svojih financijskih podataka.”

Ova inovacija je posebno važna u kontekstu modernog poslovanja, gdje je brzina i točnost ključna. Osim kompanija s velim dnevnim prometima po računima, veliku korist uživaju mikro tvrtke gdje su direktori često i “prinudni” knjigovođe, zatrpani u gomili izlaznih i ulaznih računa, a posebno dobar feedback je i od računovodstvenih servisa. “Usluga dohvaćanja informacija o stanju računa unutar usluge merBanking korisnicima i njihovim ovlaštenicima, primjerice spomenutim računovodstvenim servisima, omogućuje da u stvarnom vremenu prate sve promjene na bankovnom računu, ili više njih, i to direktno kroz njihov računovodstveni ili poslovni program (ERP)”.

‘Automatizacijom izrade platnog naloga, omogućavanjem plaćanja i praćenjem svih transakcija direktno iz programa, korisnici merBankinga štede vrijeme i povećavaju točnost svojih financijskih podataka’, ističe Barbara Barić, voditeljica Sektora prodaje, CRM-a i marketinga u tvrtki Elektronički računi.

Bolje upravljanje vremenom

Aktivacija usluge merBanking unutar računovodstvenog programa korisnicima pruža veću automatizaciju poslovanja i bolje upravljanje vremenom jer ne moraju čekati izvatke o prometu po računima od prethodnog dana kako bi knjižili poslovne promjene. Isto tako, ne moraju se direktno spajati na internet bankarstvo poslovnih banaka i tražiti i provjeravati pojedinačne transakcije, već sve informacije o uplatama zaprimaju automatski.

“Interno računovodstvo u nekoj kompaniji najčešće ima pristup izvodima po računima od prethodnog dana, no vanjska se suočavaju s problemom zakašnjele dostave dokumenata. Aktivacijom usluge unutar računovodstvenog programa čak i u stvarnom vremenu mogu pratiti platni promet subjekata kojima vode financijsko poslovanje”, pojašnjava Barić.

Iskustva korisnika i širenje primjene

Korisnici merBankinga iz različitih sektora dijele slična iskustva: značajne uštede u vremenu i povećanu točnost u financijskom izvještavanju.

Jedinice lokalne samouprave, koje su među novijim korisnicima, ističu kako im platforma omogućava bolje praćenje financijskih promjena i donošenje informiranih odluka. “Implementacijom merBankinga, jedinice lokalne samouprave su uspjele unaprijediti svoje financijsko upravljanje, što je ključno za efikasno javno upravljanje,” dodaje Barić.

Korisnici usluge merBanking sva plaćanja obavljaju iz svog računovodstvenog programa ili programskog rješenja (ERP-a) odakle zadaju naloge za plaćanja bez posebne prilagodbe i integracije sa svojom poslovnom bankom.

Više ne moraju generirati datoteke s platnim nalozima iz poslovne aplikacije i potom ih ručno prepisivati ili učitavati u internetsko bankarstvo. Javni naručitelji, jedinice lokalne i regionalne samouprave, odnosno obveznici Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, ali i tvrtke koje su uvele eRačun, već nakon zaprimanja i knjiženja dokumenta mogu zadati nalog za plaćanje iz računovodstvenog programa i to s bilo kojeg od svojih transakcijskih računa.

“Koristeći merBanking, iz računovodstvenog programa se mogu plaćati i računi u papirnatom obliku, kao i ponude ili putni nalozi, odnosno sve valjane knjigovodstvene isprave koje se evidentiraju i knjiže u računovodstvenom programu, poput plaća ili drugih vrsta dohodaka”, istaknula je Barić.

Autorizaciju platnog naloga obavlja direktno korisnik platne usluge putem jedne od raspoloživih metoda snažne autentifikacije klijenta (SCA). U konkretnom slučaju, riječ je o dvofaktorskoj autentifikaciji (2FA), odnosno autorizaciji tokenom, koja se smatra najsigurnijim načinom autentifikacije jer isključivo osoba koja posjeduje token, ili je ovlaštena za njegovo korištenje, može pristupiti stranici i autorizirati nalog.

Prednosti merBankinga

Usluga merBanking korisnicima omogućava da u realnom vremenu prate promjene po svojim bankovnim računima i automatski knjiže transakcije, što je veliki iskorak u odnosu na tradicionalne metode koje su zahtijevale ručnu obradu podataka.

Osim toga, integracija s računovodstvenim programima omogućava korisnicima da centraliziraju svoje financijske operacije, smanjujući potrebu za korištenjem višestrukih platformi i alata. “Najbolji primjer kako merBanking mijenja poslovanje je knjiženje izvoda.

Za razliku od klasičnog učitavanja XML datoteke izvoda, što je usluga koju trenutno pruža većina banka, korisnik merBankinga ne mora ulaziti u internet bankarstvo, povući datoteku na radnu površinu računala i potom je učitati u računovodstveni program, ili je pak preuzeti s e-maila, već to čini automatski. Korisnik jednim klikom unutar računovodstvenog programa, povlači izvode direktno u program”, naglašava voditeljica Sektora prodaje, CRM-a i marketinga tvrtke Elektronički računi.

U široj primjeni merBanking omogućuje i automatsko knjiženja izvoda; poslovni subjekt zadaje nalog da se u njegov računovodstveni program povuku izvodi sa svih njegovih transakcijskih računa te da ih sustav sam proknjiži na unaprijed određena konta i po unaprijed određenim parametrima.

Mogućnost da se nešto odradi kroz jedno sučelje, kao što je slučaj kod usluge merBanking, samo po sebi govori da je korisniku daleko lakše raditi posao. U svakoj tvrtki je tijek novca izuzetno bitan, a ova usluga, osim što pruža mogućnost plaćanja računa u dva klika, omogućuje korisnicima da prometi po bankovnim računima dolaze u računovodstveni program bez njihove intervencije. Osim toga omogućuje i da se transakcije s ispravnim pozivom na broj automatski povezuju s računima. Tako se smanjuje opterećenje financijskog sektora, a korisnicima pruža veća vrijednost.

Budućnost plaćanja

Kako se svijet financija neprestano mijenja, alati poput merBankinga postavljaju nove standarde u industriji. “Naš cilj je kontinuirano unaprjeđivati merBanking, prateći potrebe i očekivanja korisnika, te pružati rješenja koja ne samo da pojednostavljuju procese, već i doprinose većoj financijskoj transparentnosti i efikasnosti”.

Budući da sve veći broj poduzeća i javnih institucija prepoznaje prednosti digitalizacije financijskih operacija, merBanking se pozicionirao kao predvodnik u ovom segmentu.

Ključna promjena koja se trenutno događa u pogledu platnih usluga je njihova dostupnost. Otvaranjem tržišta kompanijama tehnološkog sektora za pružanje financijskih usluga, koje su donedavno nudile isključivo banke i kartičarske kuće, otvorena je mogućnost da se platne usluge pojednostave za krajnjeg kupca. U Hrvatskoj to trenutno u najvećoj mjeri pružaju fintech usluge tvrtke Elektronički računi”, zaključila je Barić.

* Sadržaj omogućio mojeRačun

New Report

Close