Policija ima važno upozorenje i poruku za vlasnike pasa

Autor: Poslovni.hr , 09. veljača 2022. u 11:05
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Vlasnik mora opasnog psa držati u prostoru (zatvoreni kavez) ili objektu primjerene veličine iz kojeg ne može pobjeći, a ulazna vrata u prostor ili objekt u kojem se nalazi moraju biti zaključana, a na ulazu u takav prostor ili objekt mora biti vidljivo istaknuto upozorenje “Opasan pas”.

Pas nije igračka, već biće za koje se treba brinuti, poručili su iz varaždinske policije te upozorili da se na njihovu području u zadnje vrijeme ponovno bilježe slučajevi napada pasa na ljude i druge životinje, pri čemu propusti vlasnika u nadzoru, uz ljude, mogu ugroziti i sudbinu pasa.

“Imati psa znači imati i veliku odgovornost za njegovu dobrobit, za svoje obveze prema psu, ali i drugim ljudima”, priopćili su u srijedu.

Iz policije napominju da su gradskom Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama propisani uvjeti držanja pasa, njihovo izvođenje na javne površine i obveze vlasnika.

Ističu da posjednik pasa mora, odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i kretanje pasa, osigurati da životinja nije opasna za okolinu.

Psi na javnim površinama samo ako su označeni mikročipom

Pse se, podsjećaju, smije izvoditi na javne površine ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika, uz iznimke da se ti ljubimci mogu kretati bez povodca uz nadzor vlasnika na prostoru parkova za pse te na livadama i šumama ukoliko nisu dio lovišta, ili užem centru grada Varaždina.

Vlasnik tih kućnih ljubimaca dužan je pritom držati ih na način da ne ometaju mir sustanara ili na drugi način krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina.

Kao posebnu kategoriju navode opasne pse, kojima se smatra bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je, ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede ili ga usmrtila, te napala drugog psa i nanijela mu teške ozljede.

Bull terijer koji ne potječe iz uzgoja – opasan pas!

Opasnim se smatra i pas uzgajan i/ili dresiran za borbe ili je zatečen u organiziranoj borbi s drugim psom, kao i onaj pasmine bull terijer koji ne potječe iz uzgoja te pasmine te njegovi križanci.

Kategoriju opasnog psa utvrđuje veterinarski inspektor po podnesenoj prijavi o ničim izazvanom napadu na čovjeka s nanesenim tjelesnim ozljedama, kao i usmrćenjem ili ničim izazvanom napadu na drugog psa s nanesenim teškim ozljedama.

Vlasnik mora opasnog psa držati u prostoru (zatvoreni kavez) ili objektu primjerene veličine iz kojeg ne može pobjeći, a ulazna vrata u prostor ili objekt u kojem se nalazi moraju biti zaključana, a na ulazu u takav prostor ili objekt mora biti vidljivo istaknuto upozorenje “Opasan pas”.

Nadležni veterinarski inspektor ovlašten je, među ostalim, vlasniku privremeno oduzeti životinju koju drži u neprimjerenim uvjetima ili koja je opasna za okolinu.

Veterinarski inspektor može naložiti “postupak usmrćivanja psa”

Za pse koji su napali ljude ili druge pse, inspektor će naložiti provjeru socijalizacije te, ako procijeni da nije za daljnje držanje jer je opasan za ljude i druge životinje, ili u slučaju da je došlo do ponovljenog napada, sukladno Zakonu o zaštiti životinja može naložiti “postupak usmrćivanja psa”.

Takav postupak, napominju u policiji, provodi se u svrhu zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te zaštite imovine, pri čemu ističu da za takav tragičan ishod za psa snosi vlasnik koji je zbog neodgovornosti propustio pravilno odgojiti ili držati svog ljubimca.

Sve građane koji primijete psa koji se drži u nehumanim uvjetima, zlostavljan je ili se slobodno kreće javnim površinama i time ugrožava građane i druge životinje, pozivaju da kontaktiraju dežurnog komunalnog redara ili Centar 112, koji će izvijestiti veterinarsku službu, odnosno policiju.

Komentirajte prvi

New Report

Close