Tehnix proizvodi najbolju tehnologiju za gospodarenje komunalnim otpadom koja značajno doprinosi očuvanju planete Zemlje

Autor: PD VL native tim , 19. rujan 2021. u 22:00
Đuro Horvat; postrojenje tvrtke u Donjem Kraljevcu

Znanje u timskom radu ima beskonačnu vrijednost u stvaranju novih tehnologija za održivu budućnost

Kompanija Tehnix zajedno s ekspertima Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i vodećim stručnjacima sa strukovnih fakulteta preuzeli su projektnu obavezu iz EU fondova za unapređenje tehnološkog sustava kompostiranja biorazgradivog otpada kao značajnog zagađivača okoliša.

Projekt ugovora o razvoju nove tehnologije bioreaktorskog kompostiranja potpisan je 12.03.2018. godine te je takva stručno razvojna obaveza dala kreativnu slobodu i veliko zaduženje da teoretske spoznaje pretvori u suvremenu potrebnu praksu, koja će značajno unaprijediti dosadašnji manufakturni način proizvodnje i uporabe biorazgradivog otpada, tako da se najvećim dijelom biorazgradivi otpad odlagao na neuređene deponije ili kasnije na skupa uređena odlagališta.

Temeljna ideja i znanstvena obaveza u početku se činila provedivom i ekološki nužnom s obzirom na štetnost dosadašnjeg načina odlaganja velikog udjela biootpada i zagađenja prostora te negativnog utjecaja na klimatske promjene i zagrijavanja Planete.

U početku provedbenog projekta činilo se da to nije tako opsežan i zahtjevan projekt. Razradom potrebnih inovativnih tehnoloških potreba utvrdili smo da inovativne ideje treba pretvoriti u stvarne, tehnološki lako provedive, operativne procese koji će u što kraćem vremenu sa što manjim troškovima, ideje pretvoriti u tehnološku stvarnost provedivu u praksi.

Dobra radna atmosfera, eksplozivna motivacija svih sudionika na projektu, postupno od konzultantskih sastanaka do početnih proizvodnih rezultata pojedinih strojeva, davali su dodatni poticaj u postizanju operativnih cjelina istražujući tehnološka rješenja kojima se mogu postići zadani ciljevi.

Zajednički smo utvrdili da se tehnološka obrada mora provoditi u kontroliranim uvjetima, što je značilo da trebamo projektirati tipske montažne projekte koji imaju sve građevinske i prostorne uvjete, u kojima se mogu razvijati biološko-tehnološki procesi, koristeći sve propisane norme kojima postižemo brzu i kvalitetnu proizvodnju biorazgradivog otpada te ga u vremenu od 6-8 tjedana pretvaramo u kvalitetno eko gnojivo za postizanje obogaćenja tla za novi agro ciklus.

Stručnjaci Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i kompanije Tehnix

U srednjoj fazi odvijanja i razvoja tehnologije utvrdili smo da idemo u dobrom smjeru jer smo laboratorijskom analizom utvrdili da dobiveni produkt, eko kompost, ima velike mineralne vrijednosti u proizvodnji zdrave hrane, osobito zbog vraćanja fosfata u novi ciklus eko proizvodnje. Potaknuti početnim pozitivnim rezultatima povećali smo motiviranost u traženju operativnih rješenja kojima možemo postići operativne i tehnološke rezultate.

Najveće tehnološke pomake postigli smo upravo kroz konzultantske rasprave u razvoju pojedinih strojeva i njihovih radnih kapaciteta uz što manji utrošak energije i vremena, odnosno manje troškove u razvoj nove tehnologije kojom ćemo ulaganje u eko kompostiranje učiniti ekonomski isplativim, ekološki održivim i socijalno naprednim.

Naši ciljevi su bili ambiciozni, ali pojedinačno neprovedivi. Financiranjem tako značajnog razvojnog projekta od strane Republike Hrvatske i Europske komisije ostvarili smo globalne ciljeve neprocjenjive vrijednosti, kojima ćemo značajno doprinijeti održivosti planete Zemlje.

Europska komisija u stvaranju zelenog plana EU istaknula je činjenicu da je briga za tlo, briga za život, dakle tlo je resurs koji moramo čuvati od zagađenja, obogaćivati ga bio gnojivima proizvedenim na tvornički način, uz što manje troškove, koristeći u proizvodnji što manje energije i vremena, stvarajući nova radna mjesta, čuvajući pitke vode kao značajni neobnovljivi resurs.

Najvažnije je proizvoditi na zdravoj zemlji zdravu hranu. Sada kada nemamo odgovor na pitanje pandemija koje su najveće zlo sadašnjice, a nastale su i zbog klimatskih promjena, pokušavamo beskonačnom srećom opravdati zajednički trud svih sudionika tog projekta za koji mislimo i vjerujemo da spada u opće dobro svih ljudi na planeti Zemlji, koja je naš zajednički dom.

organizator
partner
partner
partner
partner
partner

New Report

Close