Zašto revizija? A zašto ne?

Autor: Antonio Prtenjača , 22. kolovoz 2012. u 12:25

Revizija je termin za koji ste vjerojatno čuli nebrojeno puta. Jeste li se ikada zapitali što revizija predstavlja?Znate li da revizije otkrivaju razne poslovne prijevare?Ali i nenamjerne pogreške.

Revizija je struka koja se bavi ispitivanjem financijskih izvještaja,te ostale poslovne dokumentacije poslovnih subjekata. Pri poslovanju postoji mogućnost da menadžment manipulira poslovnom dokumentacijom ili ne prikazuje stvarno stanje.Zbog takvih slučajeva postoji revizija.Svrha revizije je osigurati pouzdana financijska izvješća.Revizije se prema vrsti mogu podijeliti na unutarnju,vanjsku i državnu reviziju.

Unutarnja revizija- podrazumijeva revizije unutar trgovačkog društva. One su namijenjene unaprijeđenju poslovanja u smislu izgradnje sustava koji bi nesprestano kontrolirao postavljena pravila. Postoje tri oblika internog nadzora, a to su: kontroling, unutarnja kontrola i unutarnja revizija.Unutarnju kontrolu oblikuje uprava kako bi poboljšali izvještavanje dok je interna revizija ocjena već postojećih kontrola.Unutarnju reviziju obavlja revizor koji mora biti visoko stručan i sposoban, te imati komunikativne vještine. Kontroling je oblik nadzora koji se nadopunjava i koristi točnim podatcima unutarnje revizije.

Državna revizija- se bavi ispitivanjem izvješća, financijskih dokumenata i financijskih postupka na državnoj razini prema Zakonu o državnoj reviziji.Ispituju se financijske transakcije iz državnog proračuna, razne privatizacije i slično.Posao državne revzije obavlja „Državni ured za reviziju“, a ljudi koji su ovlašteni raditi taj posao su ovlašteni državni revizori.Odluku o obavljanju revizije donosi isključivo glavni državni revizor. Za svaku provedenu reviziju se mora sastaviti izvješće i u njemu se opsežno moraju opisati utvrđene činjenice.

Vanjska revizija- predstavlja reviziju koji obavlja vanjski neovisni revizor.Vanjska revizija predstavlja neovisno ispitivanje poslovnog subjekta, te davanje neovisnog revizorskog mišljenja.U reviziji su česti primjeri bliskih susreta u pogrešnom prikazivanju financijskih izvještaja.Postoje dvije vrste nepravih prikazivanja;pogreška i prijevara. One se bitno razlikuju.Pogreška je nenamjerno djelovanje, dok je prijevara smišljeno i sustavno djelovanje u koje može biti uključen menadžment odnosno uprava.

Postupak revizije:

Revizija je dosta složen proces, ali samim korisnicima obično to nije interesantno.Njih zanima samo konačni rezultat. U reviziji postoji nekoliko faza . U prvoj se obavljaju predrevizijske radnje kako bi se provjerilo samog klijenta. Nakon toga se planira revizija. Ta faza podrazumijeva izradu opće strategije i plana.Plan i strategija se mogu mijenjati tokom revizije ukoliko je to nužno za daljnje revizijske postupke.Provođenje kontrolnih testova i ocjenjivanje internih kontrola poslovnog subjekta je slijedeća faza i to je jedan od bitnijih faktora iz razloga što se ocjenjuje dali je interna kontrola sposobna spriječiti i/ili ispraviti pogrešne prikaze izvješća.Provođenje dokaznih i kontrolnih testova imaju izuzetnu važnost za objektivnost izvješća i obavljaju se istovremeno u većini slučajeva.Tek nakon svih tih provedenih radnji i postupaka revizija se dovršava i izdaje se revizorsko izvješće.

Revizorsko izvješće može imati pozitivno i modificirano revizorsko izvješće. Ukoliko je izvješće pozitivno to znači da je financijska i ostala dokumentacija poslovnog subjekta u skladu sa propisima. Modificirana izvješća,pak, ukazuju na odstupanja od propisa, računovodstvenih načela i politike.Izvješća, naravno, ovise o tome kolika su odstupanja koja su uočena u postupku.Ukoliko su odstupanja zanemariva revizor može kroz diskrecijsko pravo izreći pozitivno mišljenje.

Revizija je najpouzdaniji način da se dobije ispravan uvid u financijsko poslovanje nekog poslovnog subjekta.Kada nebi postojalo revizija, strahovito bi se povećao broj manipulacija poslovnom dokumentacijom. Obzirom na pouzdanost revizorskih izvješća, nadam se da će se interes za uslugama revizora samo proširivati u bliskoj budućnosti.

Komentirajte prvi

New Report

Close