Što kada poslodavac ne uplati doprinose? Pitali smo stručnjaka

Autor: Poslovni.hr , 04. svibanj 2012. u 11:45

Za Poslovni.hr piše: Tomo Šnajder, stručnjak za doprinose

Nakon odgovora na pitanje ‘zašto se o doprinosima brinu Ministarstvo financija i Porezna uprava?’, u nastavku pisanja stručnih članaka vezanih uz doprinose za obvezna osiguranja pišem o mogućim problemima osiguranika – radnika u slučaju ako mu poslodavac ne plaća doprinose za obvezna osiguranja.

O obvezi doprinosa

Obveza plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja propisana je Zakonom o doprinosima. Pored obveze doprinosa, tim su Zakonom propisani i vrste doprinosa i stope za obračun, obveznik doprinosa, obveznik obračunavanja doprinosa, obveznik plaćanja doprinosa, osnovice za obračun i način njihova utvrđivanja, obveza i način obračunavanja, obveza plaćanja i rokovi za uplatu, obveza izvješćivanja te druga pitanja vezana uz poslove prikupljanja doprinosa.

Pod obvezom doprinosa, u užem smislu, smatra se teret što ga obveznik – osiguranik na teret svojih sredstava ima uplatiti za svoje osobno osiguranje ili što ga obveznik doprinosa (osoba različita od osiguranika) na teret svojih sredstava ima uplatiti u korist druge osobe – osiguranika. Obvezom doprinosa u širem smislu smatraju se i druge obveze – postupci:

– obračunavanje obveze,
– plaćanje nastale obveze te
– izvješćivanje o nastaloj obvezi doprinosa.

U našem sustavu financiranja obveznih osiguranja, kada je riječ o osiguraniku po osnovi radnog odnosa (radnik, izabrana ili imenovana osoba, službenik, namještenik i drugi), teret doprinosa je podijeljen te:

a) dio doprinosa ide na teret osiguranika – radnika te umanjuje njegovu bruto plaću (doprinosi za mirovinsko osiguranje)

b) a dio doprinosa ide na teret sredstava poslodavca (doprinos za zdravstveno osiguranje i za zapošljavanje).

Osnovica za obračun svih doprinosa uvijek je ista (osim manjih iznimaka), a to je u slučaju osiguranika po osnovi radnog odnosa plaća ali i ostali primici podložni obvezi poreza na dohodak, što ih poslodavac pored plaće isplaćuje zaposleniku. Postoje dakako i iznimke kao što je to kod osiguranika tzv. „izaslanih radnika“ kada osnovica za obračun doprinosa nije plaća što je poslodavac isplaćuje radniku za rad u inozemstvu već izračunana (izvedena) mjesečna osnovica polazeći od plaće što bi je određeni radnik ostvario za isti rad u tuzemstvu, uvećana za 20%, pojedinačno utvrđena općim aktom poslodavca koji zapošljava radnike izaslane na rad u inozemstvo.

Ali, stope za obračun doprinosa su različite, ovisno o vrsti doprinosa, te se

1. doprinos za mirovinsko osiguranje (teret radnika) koji umanjuje bruto plaću, obračunava po stopi od 20% od osnovice – odnosno za osiguranika koji je i osiguranik II. STUP-a, po stopi od 15% doprinosa za I. STUP i po stopi od 5% doprinosa za II. STUP,

2. doprinosi za zdravstveno osiguranje (teret sredstava poslodavca) obračunavaju po stopi od 13% (za osnovno zdravsteveno osiguranje) i po stopi od 0,5% (za zaštitu zdravlja na radu),

3. doprinos za zapošljavanje (tertet sredstava poslodavca) obračunava po stopi od 1,7%.

Konačno, radnik plaća doprinose po stopi od 20% (za mirovinsko osiguranje) a poslodavac po ukupnoj stopi od 15,2% (zbrojeno: za zdravstveno osiguranje, za zaštitu zdravlja na radu i za zapošljavanje) iako je tendencija u svijetu kako bi teret doprinosa trebao biti podijeljen u jednakim omjerima na teret osiguranika i na teret poslodavca. To se načelo kod nas ne poštuje (u korist poslodavcu) i to već od uspostave jedinstvenog načina utvrđivanja i plaćanja doprinosa za sva obvezna osiguranja a osobito je to načelo narušeno (opet u korist poslodavca) izmjenama Zakona koje se primjenjuju s početkom od 1. svibnja 2012. Najme, s početkom od 1. svibnja 2012. doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje obračunava se po stopi od 13% umjesto do tada važećih 15%.

Obveza obračunavanja i plaćanje doprinosa

Kao što je u uvodnom dijelu navedeno, Zakonom o doprinosima su poslodavcu propisane i obveze doprinosa u širem smislu te je prema tim odredbama poslodavac dužan doprinose obračunati (utvrditi vrstu i iznos za svakog osiguranika) te ih obustaviti od plaće (kada je riječ o doprinosima koji su teret osiguranika), uplatiti utvrđene obveze i izvijestiti porezno tijelo o nastalom obvezanma svakog od doprinosa. Za sve navedene radnje propisana je i odgovornost te kazne radi prekršaja odredaba Zakona za poslodavca (pravnu i fizičku osobu) ali i za odgovornu fizičku osobu kod poslodavca – pravne osobe. Nadzor nad primjenom Zakona u nadležnosti je Porezne uprave a i nadležnost za pokretanje i provođenje prekršajnog postupka je na Poreznoj upravi.

Pored toga, prema odredbama Zakona o prikupljanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja, poslodavac ima i obvezu sastaviti i izviješće na Obrascu R-Sm i izvijestiti REGOS o svakoj osnovici i svakom iznosu i vrsti doprinosa za mirovinska osiguranja (I. I II. STUP) i to pojedinačno za svakog radnika – osiguranika. Način sastavljanja podataka potanko je propisan Pravilnikom o Obrascu R-Sm.

Što kada poslodavac ne uplati doprinose?

U sustavu socijalnih osiguranja Republike Hrvatske prava osiguranika se ne osporavaju neposredno u slučaju ako pooslodavac ne uplati doprinose. Ali to pravilo ne vrijedi kada je riječ o pravima po osnovi mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. STUP). To osiguranje počiva na odvajanju dijela dohotka (plaće) tijekom radnog vijeka te se kapitalizira (ulaže) i stvara određena masa novčanih sredstava osiguranika – pojedinca, kao njegovo osobno vlasništvo te o toj masi ovisi iznos mirovine odnosno:

– ako iznos doprinosa koji je trebao biti uplaćen u korist radnika a nije uplaćen tada ga nema u mirovinskom fondu i nije kapitaliziran te

– ako osiguranik II. STUP-a ne stekne pravo na mirovinu već kapitalizirani iznos nasljeđuju nasljednici osiguranika, tada oni mogu naslijhediti samo onaj dio koji je u korist osiguranika bio uplaćen i koji je tijekom osiguranja kapitaliziran.

Isto tako, navedena činjenica o tome kako se osiguraniku neposredno ne osporavaju prava iz osiguranja samo je uvjetna. Najme, u praksi mogu dogoditi i događaju se razni slučajevi da, primjerice, poslodavac:
– ne obračuna plaću i doprinose te ne uplati doprinose niti ne izvijesti o iznosu plaće i doprinosa ili
– obračuna plaću i doprinpose ali doprinose ne uplati i ne izvijesti o tome ili
– obračuna plaću i doprinos te doprinose uplati ali ne izvijesti o tome.

Svi navedeni (i nenavedeni) slučajevi utječu na moguće poteškoće osiguranika prilikom utvrđivanja prava iz osiguranja i to na iznos mirovine (prava iz mirovinskog osiguranja) i na iznos naknade plaće za vrijeme bolovanja (prava iz zdravstvenog osiguranja). Dakle, ne utječu na trajanje osiguranja (staž).

Bitna je i stvar da kada radnik radi i po toj osnovi ima pravo na plaću (bruto plaću koja pored neto plaće sadržava i doprinose obračunane iz osnovice te porez i prirez porezu na dohodak) ali mu poslodavac ne uplati doprinose tada ta svota ostaje u imovini poslodavca.

Pojavi da poslodavac ne uplati doprinsoe, pored gospodarske krize, pridonosi i tromost sustava nadležnih tijela za nadzor koje ne intervenira blagovremeno. Najme, sustav informacija o poslodavcima i njihovim obvezama postavljen je u Poreznoj upravi na način da se već tijekom mjeseca može sistemski izlučiti onoga poslodavca koji nije izvijestio o doprinosima te se nije zadužio obvezama, ili koji nije obračunao doprinose za sve radnike koji su u radnom odnosu ili koji je obračunao i izvijestio ali nije uplatio mjesečne obveze doprinosa.

Mjere koje je potaknula Vlada u obliku tehničke zabrane što su je dužne primjenjivati banke i prema kojima se od 1. svibnja 2012. ne dozvoljava isplata plaće onim poslodavcima koji istovremeno ne predaju naloge za uplatu doprinosa vode k poboljšanju sustava.

Ali, ostaje pitanje o tome što je s onim poslodavcima koji ne isplaćuju plaću pa niti doprinose. O tim poslodavcima treba isto tako povesti računa. Kako? Konkretnim, svakodnevnim praćenjem stanja i raspoloživih podataka u sustavu Porezne uprave i istovremenim poduzimanjem mjera nadzora i već propisanih kaznenih odredaba iz Zakona o doprinsoima.

Komentari (5)
Pogledajte sve

Posebni primjer protuzakonite pljačke svojih građana ove gramzljive uhljebničko-birokratske države je kada je netko registriran kao direktor u firmi. Kao prvo država ti određuje koju plaču moraš minimalno prijaviti (5300kn) te na taj iznos plačati sve doprinose. Ako firma ne radi, nema bankovni račun, nema porezni broj, nema zaposlenih dakle i direktor je odjavljen, firma je u stečaju zbog blokade i čeka se brisanje iz registra država očekuje uplate obveza po osnovi registracije odgovorne osobe u firmi. Brisanje firme iz registra traje zbog sporosti sudova više od godinu dana. Tada država šalje rješenja i uplatnice na osobne adrese direktora. Gdje ima toga u svijetu da država tereti osobno radnika, u ovom slučaju na radnom mjesti direktora, koji ne prima plaću da plaća državi doprinose iz svog đepa a nema prihode? To u praksi znaći da vam FINA blokira privatni račun u banci na oko 50.000 kn dok sud ne riješi papire!

Vlasnici tvrtki plaćaju porez na dobit ako tvrtka posluje uspješno .

Nakon toga tu oporezovanu dobit djelomično mogu podjeliti sa svojim djelatnicima umjesto plaće a da ne plate gramzljivoj državi bezobrazno visoke poreze i doprinose .

Jel to pošteno ?

Pa penziju tako i tako neće dočekati ,
a zdravstvene usluge kada ostare čekat će do smrti .

Pazi molim te stručnjak za doprinose. Pa di to ima osim u cvječarnici grupe TNT. Kancelarija do ekipe za istraživanje rude i gubljenje vremena.

Tako je, problem je u tome što takve osobe mogu biti zaposlene na 1 sat i nikom ništa. Sve po zakonu.

New Report

Close