Pitanje za računovođu

Autor: Poslovni.hr , 03. siječanj 2012. u 22:00

Kako donirati robu ili novac

Dobili smo molbu od humanitarne udruge za donaciju. Prodajemo odjeću pa nas zanima možemo li donirati robu iz vlastitog asortimana ili je donaciju moguće izvršiti samo u novcu?

Zakonom o porezu na dobit utvrđeno je da se donacije smatraju porezno priznatim troškom ukoliko su učinjene među ostalim u humanitarne i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje iste djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima. Uvjet je i da takve donacije ne prelaze iznos veći od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini što znači i da donacije novoosnovanih poduzeća u prvoj godini poslovanja nisu porezno priznati trošak. Donaciju je moguće učiniti u stvarima, pravima, uslugama i novcu. Ukoliko se doniraju dobra i usluge tada je davatelj donacije, ako je obveznik PDV-a, obvezan na vrijednost donacije obračunati i platiti PDV. Pri donaciji u novcu ne nastaje obveza za PDV. Za donaciju nije potreban ugovor niti zahtjev za donaciju, međutim potrebno je donijeti odluku o donaciji. Pri donaciji robe primatelj bi trebao potpisati primitak i na taj način potvrditi da je roba preuzeta. U ovom slučaju na vrijednost odjeće koju odlučite donirati potrebno je platiti PDV, uz napomenu da u vrijednost donacije ulazi vrijednost robe s pripadajućim PDV-om pa taj ukupan iznos ne bi smio premašiti iznos od 2% prihoda koje ste ostvarili u prethodnoj poslovnoj godini. Ako je donaciju u novcu, vjerodostojna isprava za provođenje troška donacije u poslovnim knjigama je izvod žiro-računa te odluka o donaciji.

Odgovara: Katica Krišto Baranašić, dipl. oec i ovlašteni računovođa

Pitanja vezana za računovodstvenu tematiku šaljite na e-mail: info@data-link.hr ili redakcija@poslovni.hr s napomenom za rubriku računovodstvo

Komentirajte prvi

New Report

Close