Napokon počeo rat cijenama na tržištu obveznog autoosiguranja

Autor: Ana Blašković , 17. rujan 2013. u 12:15
Pojedini osiguravatelji očekuju diferencijaciju ponude i razne vrste novih pokrića/FOTOLIA

Led je ovih dana prvi probilo Generali osiguranje najavom 23 posto nižih cijena polica, konkurencija najavila isto.

Gotovo šest godina nakon što je zakon omogućio liberalizaciju na tržištu obveznog autoosiguranja, izgledno je da naposlijetku počinje pad cijena polica. Generali osiguranje prvi je probio led i najavio do 23 posto niže cijene polica, a na upit Poslovnog dnevnika niže cjenike najavljuju i ostali.Rušenje cijena dva mjeseca nakon ulaska u Europsku uniju nije slučajnost.

 

200eura

iznosi prosječna premija za autoosigu­ranje u Hrvatskoj

Javna je tajna u osiguravateljnim krugovima da je dosad dijelom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) kočila konkuriranje nižim cijenama želeći izbjeći 'dumpinške' cijene i posljedično urušavanje tržišta koje se dogodilo u Mađarskoj i Srbiji.  No, članstvo širom otvara vrata inozemnoj konkurenciji, a Hanfu je o namjeri ulaska na tržište dosad obavijestilo 19 stranih osiguranja te 33 zastupnika i posrednika u osiguranju. Uloga Agencije nakon prvog srpnja je da uz nadzor zakonitosti poslovanja, osigura da tarife pojedinog osiguravateljnog društva budu takve da omoguće da ono uredno izvršava svoje obaveze, odnosno da uredno isplaćuje štete."Teško je reći koliko ima prostora za snižavanje cijena, ali zasigurno ima. U Sloveniji su premije obaveznog autoosiguranja pale oko 30 posto i na toj se razini stabilizirale jer je to bila optimalna granica za uredno izvršavanje obveza", kaže poznavatelj tržišta osiguranja i  urednik časopisa Svijet osiguranja Marijan Ćurković. Prosječna premija za obvezno autoosiguranje u Hrvatskoj iznosi oko 200 eura i najviše je u zemljama okruženja.

Prema podacima Svijeta osiguranja, u susjednim zemljama Sloveniji, Austriji, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj i Rumunjskoj, premija je niža i kreće se u rasponu od 100 do 180 eura, dok je primjerice u Makedoniji oko 60 eura. Proteklih desetak godina cijena domaćeg autoosiguranja je rasla pa danas s prosječno 1500 kuna Hrvatska cjenovno spada u rang razvijenih zemalja. Istodobno, statistika prometnih nesreća udarila je suprotnim smjerom te se njihov broj i iznosi šteta smanjivali, kao i broj poginulih koji je manji za trećinu. "Uzmu li se te brojke u obzir, smanjenje premije u skladu je s trendovima", kaže Ćurković. "U odnosu na dosadašnje cijene, s novim cjenikom cijena police obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti može biti niža i do 23 posto. U Generali osiguranju nudimo police koje uzimaju u obzir više individualnih kriterija ovisnih o klijentima, za razliku od ostatka tržišta.

 

Čurković

Očekujem niz novih proizvoda za koje dosad nije bilo interesa

Naše su police time više prilagođene osiguranicima s osnovnim ciljem nagrađivanja sigurnih vozača", kaže predsjednik Uprave Generali osiguranja Georg Engl. Domaći osiguravatelji dugo su se pripremali na pad cijena, a većina u ladicama već ima spremne nove cjenike. Nikome se od njih dosad nije žurilo dobrovoljno se odreći dijela kolača godišnje vrijednog gotovo 3 milijarde kuna. U Generaliju su očito procijenili da snižavanjem cijena mogu preoteti dio klijenata onih manje fleksibilnih kuća i time nadoknaditi dio izgubljenih prihoda. Do 23 posto jeftinija polica znači prosječno 345 kuna uštede što je iznos o kojem će mnogi razmisliti pri biranju osiguravatelja. Upravo se na tome vidi koliko su se osiguravatelji 'uljuljali' u lažnu sigurnost jer nitko od njih nije sklapao dugoročne ugovore, već tek godišnje ugovore o osiguranju, što za budućnost otvara velik prostor prelascima k povoljnijem ponuđaču usluge osiguranja.

 

3milijarde

kuna prikupe osiguravatelji od premije na autoosiguranje

"Vjerujem da će se u narednih godinu do dvije na tržištu doći do snižavanja premija za obvezno autoosiguranje, ali i niz novih proizvoda za koje dosad nije bilo interesa", smatra Ćurković. U zasad još državnom Croatia osiguranju koje drži 38,5 posto premije neživotnih osiguranja nisu imali komentara osim da su spremni odgovoriti na sve izazove liberalizacije tržišta. No, zato je najveći konkurent Allianz osiguranje najavio da će sudjelovati u procesu liberalizacije tržišta osiguranja "ali na način koji će maksimalno očuvati sigurnost čitavog sustava osiguranja, a ujedno ispuniti logična očekivanja klijenata".

Novi proizvodi
"Prilagodba polica osiguranja individualnim karakteristikama klijenata, odnosno segmentiranje osiguranika na stvarni rizik zasigurno će biti dio našeg sudjelovanja u procesu. Cijena se određuje ovisno o pojedinom riziku tako da je teško govoriti o ukupnom sniženju cijena, ali nije isključeno da pojedinim kategorijama vozača cijene mogu pasti", najavljuju u Allianzu. "Očekujemo diferencijaciju ponude i razne vrste novih pokrića, dodatnih proizvoda i segmentiranog pristupa klijentima. Temeljem činjenice da svaki osiguratelj ima pravo samostalno donositi cjenik, uvodeći odgovarajuće parametre za ocjenu rizika bez odobrenja regulatora, očekujemo da će liberalizacija tržišta prvenstveno dovesti do veće prilagodbe cjenika premija individualnim karakteristikama klijenata", ističu u Allianzu.Premda spremni, osiguravatelji nisu blagonaklono dočekali Generalijevu medijsku kampanju. Neslužbeno svi će reći da puno prostora za pad cijena nema jer su one upravo sada optimalne te u skladu s regulatornim zahtjevima da premija uvijek bude dostatna i dovoljna da ne ugrozi poslovanje društva.

"Bez adekvatne premije nema adekvatne isplate šteta. Propadne li jedan osiguravatelj, njegova propast ugrožava ostale jer su dužni preuzeti njegove obveze. Ulaskom u EU povećava se pokriće, a cijena je ostala ista pa su zabrinjavajuće najave spuštanja cijena", kaže jedan poznavatelj tržišta koji je želio ostati anoniman dodajući da je najveća bojazan na tržištu sada 'dumpinški' rat cijenama. U Hanfi poručuju da ih društvo za osiguranje mora najkasnije 60 dana prije primjene novih cijena obavijestiti. "Hanfa može tražiti od društva za osiguranje dostavu cjenika premija, tehničkih podloga i ostalih elemenata korištenih za izračun premija osiguranja. Ako utvrdi da uvjeti osiguranja i tehnička podloga nisu sukladni s propisima, aktuarskim načelima i pravilima struke, Hanfa će donijeti mjeru da ih društvo za osiguranje izmijeni sukladno propisima", kažu u Agenciji.

Usporedba s EU
Unatoč tome što će cijena obveznog osiguranja realno krenuti prema dolje, domaće tržište osiguranja ima snažnog potencijala. Prosječan građanin za premiju svih vrsta osiguranja godišnje izdvoji 280 eura u usporedbi s europskih 2000 eura pa prostora za razvoj osiguravateljnog biznisa ima unatoč već sada velikom broju tržišnih igrača. 

Komentari (1)
Pogledajte sve

Osiguranje od autoodgovornosti treba individualizirati prema ponašanju vozača. Međutim,za to osiguravajuće kuće ne posjeduju relevatne pokazatelje. Pokazati ću to svojim primjerom. Vozač sam o 1967.g. i nikada do sada nisam prouzročio štetu u prometu. Jedno vrijeme vozio sam bez štete kčerkin automobil. Kada sam ponovo nabavio svoj automobil morao sam 2 godine plaćati puno osiguranje, a tek ove godine imam pravo na bonus. Nakaradan propis !!

New Report

Close