Pravni savjetnik: Obveza usklađivanja Pravilnika o radu

Autor: HUP , 26. veljača 2015. u 22:00
U HUP novostima pravni će tim HUP-a iz broja u broj odgovarati na različite pravne te druge upite svojih članica

U HUP novostima pravni će tim HUP-a iz broja u broj odgovarati na različite pravne te druge upite svojih članica, ali i drugih hrvatskih poduzeća.

U HUP novostima pravni će tim HUP-a iz broja u broj odgovarati na različite pravne te druge upite svojih članica, ali i drugih hrvatskih poduzeća.

Za neka pitanja na koja pravni tim ne bude imao odgovor potražit će savjete kod odgovarajućih državnih tijela ili stručnjaka. Svoje upite možete slati e-poštom na admira.ribicic@hup.hr, odnosno faks-uređajem na broj 01/4897-556.

Obveza usklađivanja Pravilnika o radu

Zakon o radu je stupio na snagu 7. kolovoza 2014. godine i u svojim prijelaznim i završnim odredbama propisuje obvezu poslodavcima da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu zakona, usklade svoje pravilnike o radu s odredbama zakona što znači da je rok za usklađenje pravilnika o radu do 7. veljače 2015. godine. Pri tome je potrebno napomenuti da se zakonske odredbe o obvezi donošenja i postupku donošenja pravilnika o radu nisu mijenjale. Obvezni sadržaj pravilnika o radu je i dalje uređenje pitanja plaća, organizacije rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom.

Fakultativni sadržaj pravilnika o radu mogu činiti sva druga pitanja važna za radnike, a koje poslodavac želi regulirati kao što je npr. zasnivanje radnog odnosa, zaštita određenih kategorija radnika, odmori i dopusti, zabrana utakmice s poslodavcem, prestanak ugovora o radu, pravila o dostavi odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa i sl. Novina je da se raspored radnog vremena može odrediti i pravilnikom o radu, a upravo su se te odredbe značajnije i mijenjale. Ostale odredbe zakona koje obvezno treba sadržavati pravilnik o radu nisu uvelike promijenjene, stoga jedino naglašavamo mogućnost koju je ostavio zakonodavac poslodavcima, a odnosi se na okolnost da se plaća i druga materijalna prava radnika koji rade u nepunom radnom vremenu (jubilarna nagrada, regres, nagrada za božićne blagdane i sl.) utvrđuju i isplaćuju razmjerno ugovorenom radnom vremenu, osim ako drugačije nije uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, te je pravilnike u tom pogledu potrebno uskladiti.

Kršenje odredbi o donošenju ili objavi pravilnika o radu ili da se pravilnikom urede pitanja koja pravilnikom o radu moraju biti uređena više ne predstavljaju prekršajnu odgovornost poslodavca nego upravnu mjeru, tako da u provedbi inspekcijskog nadzora, inspektor usmenim rješenjem može narediti poslodavcu da u ostavljenom roku ispoštuje odredbe o donošenju, obveznom sadržaju ili objavi pravilnika o radu.
Žana Plazibat, dipl.iur., pravna savjetnica

Komentirajte prvi

New Report

Close