Rukovoditelji mogu biti ili autokrati ili demokrati

Autor: Poslovni.hr , 07. listopad 2013. u 16:49
Vođa-autokrat zapovijeda primjenjujući kazne i nagrade/FOTOLIA

Jedna od tipičnih klasifikacija stilova vođenja polazi od toga da se oni mogu razvrstati prema korištenju autoriteta.

Menadžerski se stil ne odnosi samo na upravljanje ljudima, nego isto tako i na planiranje, organiziranje i vrednovanje ostvarenih rezultata, piše internetski portal poslovniforum.hr. Stil upravljanja može se definirati kao poseban način ponašanja menađera u radnom procesu koji utječe na rezultate rada u određenoj organizaciji.

Rukovođenje i upravljanje predstavlja interdisciplinarno područje koje ulazi u znanstveno područje organizacije i menedžmenta, komunikacija, ekonomije, informatike, pedagogije, sociologije i psihologije, piše poslovniforum.hr. Menadžere kao poduzetnike u svojim poduzetništvima karakterizira ponašanje koje uvijek želi iskoristiti povoljnu poduzetničku priliku. Stil upravljanja može se definirati kao poseban način ponašanja menadžera u radnom procesu koji utječe na rezultate rada u određenoj organizaciji.  Jedna od tipičnih klasifikacija stilova vođenja polazi od toga da se oni mogu razvrstati prema korištenju autoriteta. Prema toj klasifikaciji razlikuju se autokratski, demokratski i laissez-faire stil vođenja, piše poslovniforum.hr.

Autokratski stil
Autokratski stil je takav stil vođenja gdje je sva vlast koncentrirana u rukama jedne osobe koja ima neograničenu moć u odlučivanju. Autokratski stil rukovođenja karakterizira rukovoditelja koji sve aktivnosti planira sam i donosi sve poslovne odluke. U svom radu autokratski rukovoditelj određuje zadatke za sve zaposlene i kontrolira njihovo izvršenje. Vođa-autokrat zapovijeda primjenjujući kazne i nagrade. Za ovaj su stil karakteristične jednosmjerne veze. Zadaci, odnosno nalozi, idu od managera prema podređenima. Oni koji zagovaraju ovakav stil vođenja drže da je njegova dobra strana što rukovoditelj ima nadmoćan položaj, što mu povećava moć, a time i u većoj mjeri može utjecati na izvršavanje zadataka pa i na proizvodnost i profitabilnost. Prednost ovog stila je obično stalna komunikacija sa zaposlenima i brzo izvršavanje radnih zadataka, piše poslovniforum.hr.

Demokratski stil
Nasuprot autokratskom stilu vođenja, nalazi se demokratski stil. Kod demokratskog je stila karakteristično da se suradnici uključuju u proces donošenja odluka. Zaposlenici zapravo nisu podređeni, jer njih rukovodilac konzultira, oni sudjeluju, odnosno participiraju u donošenju odluka. Demokratski stil rukovođenja karakterizira rukovoditelja koji većinu aktivnosti planira sa rukovodećim timom i zajedno donose poslovne odluke. U svom radu demokratski rukovoditelj potiče kreativnost i inovativnost podređenih radnika i rukovoditelja, piše poslovniforum.hr.

Leissez-faire stil
Leissez-faire stil vođenja je zapravo vođenje s minimalnim uplitanjem menadžera u rad zaposlenika, koji u ovom slučaju imaju odriješene ruke i visoki stupanj slobode odlučivati o vlastitom ponašanju u radu. Menadžer "odriješenih ruku" koristi svoju moć, ako je uopće koristi, u vrlo maloj mjeri dajući podređenima visok stupanj neovisnosti u njihovim postupcima. Ovakvi vođe dopuštaju podređenima da postave svoje vlastite ciljeve i odrede sredstva za njihovo ostvarenje. Zaposlenima je prepušteno samostalno određivanje ciljeve i određivanje sredstva za njihovo postizavanje, a uloga se menadžera svodi na pomaganje, piše poslovniforum.hr.

Likertova skala

Postoje i druge teorije razlikovanja stilova npr. Likertova četiri stila upravljanja:

Ekstremno-autoritativan
Ovakav vođa je vrlo autokratski orjentiran, ima malo povjerenja u podređene, motivira strahom i kaznom.

Benevolentno autokrativan
Vođe ovog stila imaju pokroviteljsko povjerenje u podređene, motiviraju nagradom te samo ponekad kaznom i strahom, usvajaju neke ideje podređenih, ali sa čvrstom kontrolom.

Konzultativni
Vođe imaju veliko, ali ne potpuno povjerenje u podređene, obično pokušavaju iskoristiti ideje i mišljenja podređenih, a dopuštaju da se specifične odluke donose na nižim razinama.

Participativno-skupni
Vođe ovog stila imaju u svim situacijama povjerenje u podređene, uvijek konstruktivno koriste ideje i mišljenja podređenih.

Komentirajte prvi

New Report

Close