Bojite li se da će porezna reforma ministra Lalovca imati i negativnih efekta na male poduzetnike?

Autor: Darko Bičak , 27. kolovoz 2014. u 22:00
Dragutin Ranogajec, HOK

Dragutin Ranogajec ne strahuje od toga jer poreznu reformu smatra dobrim potezom koji će omogućiti ljudima da imaju više novca za potrošnju.

Naprotiv, smatram da se radi o dobrom potezu koji će omogućiti ljudima da imaju više novca za potrošnju, a što će onda dovesti i do većeg korištenja roba i usluga svih obrtnika i poduzetnika.

Čak i ako će taj novac koji će poreznom reformom ostati u našim novčanicima, kako neki procjenjuju, otići uglavnom za plaćanje dugova, čak i u tom slučaju će ukupni učinak porezne reforme biti pozitivan jer će se na tržište ubaciti svježi novac i riještiti dio nelikvidnosti.  

Neki gradovi i općine najavile su da će zbog porezne reforme ostati bez dijela proračuna, konkretno Koprivnica bez 4-7 milijuna kuna, te da će morati uvesti ili povećati prireze?
Naravno da će takvi potezi imati negativne posljedice na obrtnike koji prijavljuju godišnji prihod. No, imam dojam da su mnogi gradovi i općine samo čekali povod da uvedu dodatna opterećenja građanima i poduzetništvu, a ova porezna reforma im je došla kao naručena za to. Problem je u tome da je većina jedinica lokalne samouprave preglomazna i neefikasna te svoju egzistenciju osiguravaju monopolom na stalno povećanje raznih parafiskalnih nameta.   

Svejedno će mnoge jedinice lokalne samouprave ostati bez značajnih sredstava, očekujete li da će se to odraziti na potpore poduzetništvu? 
Općenito je poznato da je država najlošiji gospodar i da novac koji ona troši ima najmanje efekata na gospodarstvo i društvo. Očekujem da će se građani puno odgovornije i racionalnije, kako po sebe tako i po čitavo društvo, ponašati s novcem koji će im ostati na računima nakon porezne reforme. Očekujem samo da se na ovome neće stati nego da će se nastaviti s reformama.

Komentari (1)
Pogledajte sve

POREZNA REFORMA je širok pojam, da bismo o tome uopće mogli komentirati,pa se zadržimo samo na komentaru porezne reformu u jedinicama lokalne uprave, Općina i Gradova.
Prihod Općina i Gradova najveći je s osnova poreza na dohodak.
Obzirom na sve manje zaposlenih ti prihodi su smanjeni…Slijede prihodi poreza na dobit…a znamo kakva je teška situacija i dobiti gotovo da i nema..
te ostali prihodi….komunalni doprinosi, naknade, porez na promet nekretnine,
prihodi od zakupa i sl….

Izmjenama postotaka npr. porez na dohodak bi s emogao podijeliti :

– 50 % jedinici lokalne uprave
– 25 % županiji
– 25 % državi / proračunu i sl…..

Ako niste znali, tako Vam se dijele svi porezi manje -više..
Država time direktno utječe na razvoj regija ili pristišče centralizaciju !
Kud idu pare- tu se ulaže i troši…
Ako država misli trošiti manje, više će novaca ostaviti lokalnoj upravi u poostocima i time poticati više razvoj lokalnih jedinica…..
Za sad je bilo obratno-.-SVE U ZAGREB !!!

New Report

Close