Sudska praksa: Sankcioniranje pogrešaka u izdavanju građevinske dozvole

Autor: Mićo Ljubenko , 02. veljača 2020. u 22:00
Mićo Ljubenko

Ministarstvo je ukinulo građevinsku dozvolu koju je izdalo lokalno upravno tijelo.

Vrhovni sud RH je u odluci Rev-1726/12 zauzeo stav da se u konkretnom slučaju ne može govoriti da nezakonitog ili nepravilnog rada nije bilo kada su pogreške u izdavanju građevinske dozvole izdane od strane nadležnog tijela državne uprave sankcionirane pravomoćnom odlukom Ministarstva po pravu nadzora suglasno čl. 177. ZOG (NN 175/03 i 100/04), prema kojem propisu ako se u provedbi upravnog nadzora ili nadzora kojeg provodi građevinski inspektor utvrdi da su konačnom građevinskog dozvolom očito povrijeđene materijalne odredbe tog Zakona, Ministarstvo će takvu dozvolu ukinuti po pravu nadzora.

Dakle, ako se građenju pristupilo na temelju pravomoćne građevinske dozvole (čl. 84. ZOG), odnosno konačne dozvole sukladno izdanoj dozvoli i kada je pravomoćno odlučeno o nepravilnom postupanju od strane lokalnog upravnog tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu, time se tužitelju kao investitoru otvara mogućnost da na temelju čl. 13. ZSDU od strane države traži naknadu štete zbog donošenja nezakonito izdane građevinske dozvole, a koja je potom ukinuta.

Dakle, ne može se govoriti o štetnoj radnji Ministarstva, već o takvom radu prvostupanjskog tijela državne uprave koje je izdalo građevinsku dozvolu, imajući na umu da za odgovornost države nije odlučno na kojoj razini tijela državne uprave je nastala štetna radnja.

Komentirajte prvi

New Report

Close