Više od 100 milijuna kuna poticaja koristilo je lani 318 poslodavaca

Autor: Poslovni.hr , 24. travanj 2019. u 22:00
Novi poticaj je potpora za održivost samozapošlja-vanja koju na svoje ime može ostvariti osoba s invaliditetom koja se samozapošljava fotolia

Zahvaljujući potporama ZOSI-ja u 2018. zaposlene su 1163 osobe s invaliditetom.

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) kontinuirano radi na razvoju i unapređivanju mjera profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, u cilju njihovog održivog zapošljavanja na otvorenom tržištu rada.

Poticanje zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom predstavlja jednu od glavnih zadaća Zavoda, kao temelj za njihovo uključivanje u društvo, stjecanje ekonomske samostalnosti i izlazak iz socijalne izolacije.

Kako ostvariti poticaje?

“Osobe s invaliditetom su heterogena ciljna skupina na tržištu rada, na čiju zapošljivost utječe niz čimbenika, od osobnih karakteristika, stupnja invaliditeta, razine obrazovanja i kvalifikacija, vještina, znanja, prilagodbe užeg i šireg okruženja te pristupačnosti sredine. Uzevši u obzir navedene aspekte Zavod neprekidno radi na razvoju učinkovitih mjera kojima nastoji najoptimalnije odgovoriti na potrebe poslodavaca, ali i samih osoba s invaliditetom u cilju daljnjeg unapređenja sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom”, kažu u Zavodu te ističu da poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom poticaje Zavoda mogu ostvariti temeljem Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom i Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Zavod za poslodavce osigurava sljedeće poticaje:

1. Subvenciju plaće osobe s invaliditetom koju poslodavac može ostvariti ako unatoč prilagodbi radnog mjesta i stručnoj podršci zaposlena osoba s invaliditetom u obavljanju radnih zadataka ne može postići rezultate koje bi na istom radnom mjestu postigao prosječni radnik bez invaliditeta.

2. Sufinanciranje troškova obrazovanja kojim se zaposlenoj osobi s invaliditetom osigurava stjecanje novih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za rad kod poslodavca.

3. Sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta – arhitektonska prilagodba koja poslodavcu koji je zaposlio osobu s invaliditetom omogućava prilagodbu radnog mjesta u pogledu uklanjanja arhitektonskih barijera koje su utvrđene u odnosu na vrstu i težinu invaliditeta zaposlene osobe.

4. Sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba koja podrazumijeva sufinanciranje tehničke opreme koja će omogućiti razumnu prilagodbu uvjeta rada za zaposlenu osobu s invaliditetom prema njenoj vrsti i težini invaliditeta.

5. Naknadu u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje (novi poticaj) koju može ostvariti poslodavac koji zapošljava više osoba s invaliditetom od propisane kvote, te poslodavac koji zapošljava manje od 20 radnika među kojima su osobe s invaliditetom i to za svaku osobu s invaliditetom koja je zaposlena izvan/iznad propisane kvote.

6. Financiranje troškova stručne podrške za zaposlenu osobu s invaliditetom ako je potreba i opseg stručne podrške utvrđen nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju.

7. Potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom (novi poticaj) koju na svoje ime može ostvariti osoba s invaliditetom koja se samozapošljava.

8. Novčanu nagradu za zapošljavanje izvan/iznad propisane kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Zavod osigurava i specifične poticaje u odnosu na njihovu visinu, namjenu te postupak dodjele sredstava koji uključuje raspisivanje javnog natječaja, čije uvjete određuje Upravno vijeće Zavoda, a odnosi se na:

9. Posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju. U 2018. godini Zavod je raspisao tri javna natječaja ukupne vrijednosti od 40.000.000 kuna za dodjelu posebnih sredstava ove vrste i to za: poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada (a koji su obveznici poreza na dobit), osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada (a koji su obveznici preže na dohodak), te neprofitne organizacije koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada.

10. Posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama ili integrativnim radionicama. U 2018. godini Zavod je raspisao javne natječaje ukupne vrijednosti od 55.000.000 kuna za dodjelu posebnih sredstava ove vrste.

Rezultati potpora

U 2018. godini Zavod je dodijelio poticaje u ukupnom iznosu od 101.604.413,68 kuna, koje je koristilo 318 poslodavca u Republici Hrvatskoj za zapošljavanje 1163 osobe s invaliditetom. Zavod će i ubuduće pratiti potrebe osoba s invaliditetom i poslodavaca u cilju što boljeg uključivanja osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada.

Komentirajte prvi

New Report

Close