SE Donja Dubrava je HEP-ov projekt, investicija i lokacija, a ipak mora na natječaj

Autor: Marija Brnić , 23. lipanj 2022. u 22:00
Solarna elektrana Donja Dubrava/PD

Prvi put proces odobrenja po članku 133. Zakona o o tržištu električne energije.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je da će raspisati prvi natječaj za izdavanje energetskog odobrenja po članku 133. zakona o tržištu električne energije, a riječ je o lokaciji SE Donja Dubrava u Međimurju, za koji je projekt gradnje inače pripremio državni HEP.

Riječ je o dosad najvećoj solarnoj elektrani u Hrvatskoj, izlazne priključne snage 9,99 MW, odnosno 12,35 MW instalirane snage. Prema dosadašnjim informacijama, HEP u njezino pokretanje planira investirati 58 milijuna kuna.

Na pripremi projekta radi se već nekoliko godina, a natječaj koji će biti objavljen odnosi se na prostor koji se nalazi u općini Sveta Marija površine od oko 17,6 hektara.

Sam natječaj bit će otvoren 15 dana nakon objave u Narodnim novinama, a na njemu zapravo HEP neće imati konkurenta, iako je natječaj otvoren za sve pravne i fizičke osobe iz Hrvatske i zemalja EU.

Završetak do kraja 2022.
Naime, uvjeti koje kandidati trebaju ispuniti i dobiti prednost u slučaju protuponuda je pravomoćna lokacijska dozvola i izvršnost ugovora o priključenju, izvršnost elektroenergetske suglasnosti, odnosno prethodne elektroenergetske suglasnosti i izvršnosti rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš. Osim toga, sama lokacija na kojoj je predviđena izgradnja SE Donja Dubrava u vlasništvu je HEP-a.

Najavu objave natječaja u HEP-u komentiraju podsjećanjem da se Zakonom o tržištu električne energije energetsko odobrenje smatra dokazom pravnog interesa u svrhu ishođenja akata potrebnih za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije ili postrojenja za skladištenje energije.

U tijeku su, kažu, aktivnosti na realizaciji projekta prema ugovoru s izvođačem, s predviđenim rokom završetka radova do kraja 2022., a elektrana će, dodaju, s proizvodnjom električne energije startati po ishođenju potvrde za trajni pogon i uporabne dozvole.

Tada će se, otkrivaju u HEP-u, moći uzeti u razmatranje i mogućnost promjene samog naziva sunčane elektrane.

Naime, na lokalnoj političkoj razini u općini Sveta Marija najava da će solarka na njihovom području nositi ime susjedne općine, i pri tom ne prvog, nego drugog susjeda, izazvala je revolt, te su upućeni i zahtjevi HEP-u da odustane od tog imena.

U HEP-u pojašnjavaju kako bi u ovom trenutku promjena naziva elektrane izazvala niz administrativnih problema u vezi s ishođenjem potvrda, suglasnosti, odobrenja, dozvola i drugih akata, no kada se ispune potrebne predispozicije i ta će opcija doći na dnevni red.

Postrožena pravila
Inače, spomenuti članak 133. po kojem je raspisan natječaj dio je regulative za tržište električnom energijom usvojene krajem prošle godine, s ciljem uređenja sustava i ubrzanja procedura za ozbiljne investitore.

Generalno su pravila postrožena kako bi se osiguralo da sustav ne bude zatrpan brojnim zahtjevima za izdavanje EOTRP-a (Elaborat optimalnog tehničkog priključenja na prijenosnu mrežu), koji je prvi korak u razvoju projekata OIE i potom sklapanja ugovora o priključenju.

Ranije zakonsko rješenje predviđalo je, naime, da investitor energetsko odobrenje u iznosu 50 kuna po kW uplati na kraju procesa, no kako su s popularnošću ulaganja u obnovljivce nabujale inicijative za gradnjom takvih elektrana, nastojalo se urediti sustav i potencirati one projekte koji su pripremljeni, pa se po novome uplata obavlja na početku procesa.

Iznimka su samo oni projekti koji su već bili u određenoj fazi razrade po starim pravilima, a HEP-ova SE u Međimurju jedan je od tih projekata.

Pored SE Donja Dubrava HEP već ima šest velikih neintegriranih samostojećih solarnih elektrana – Kaštelir 1 i 2, Marići u Istri, Stankovci i Vis u Dalmaciji i Kosore jug kod Vrlike, a pred puštanjem je i SE Obrovac.

Komentirajte prvi

New Report

Close