Poslodavcima dodjeljuju nagrade za uravnoteženje obiteljskog i poslovnog života u vrijeme pandemije i krize

Autor: Marta Duić , 24. studeni 2020. u 22:01
Prva dodjela priznanja poslodavcima 2018.godine u sklopu natječaja ˝Poslodavac prijatelj obitelji”, PD

Priznanje se dodjeljuje poslodavcima s najkvalitetnijim rješenjima u postizanju prijateljskog ozračja prema zaposlenicima i njihovim obiteljima.

Središnji državni ured za demografiju i mlade (SDUDM) objavio je natječaj za dodjelu priznanja “Poslodavac prijatelj obitelji” u 2020. godini. U pitanju je natječaj kojim se pozivaju pravne osobe za prijavu trgovačkih društava na natječaj u četiri kategorije točnije mikro (do deset zaposlenika), mala (od 11 do 50), srednja (od 51 do 250 ) te velika (od 251 i više). Pod sloganom „Pričate li obiteljski“ prijave na natječaj otvorene su do 20. prosinca dok je dodjela priznanja planirana za početak sljedeće godine.Kako ističu iz SDUDM-a priznanje “Poslodavac prijatelj obitelji” dodijelit će se poslodavcima s najkvalitetnijim rješenjima u postizanju prijateljskog ozračja prema zaposlenicima i njihovim obiteljima te onima koji kroz svoje poslovanje nude kvalitetne programe skrbi za zaposlenike, kao i inovativna rješenja koja doprinose usklađivanju poslovnog i privatnog života zaposlenika.

Senzibilizacija poslodavaca

Cilj projekta je senzibilizacija poslodavaca i javnosti za razumijevanje potreba zaposlenih roditelja, poticanje društva na zaštitu i osnaživanje obitelji te isticanje pozitivnih mjera koje poslodavci provode. Uz to, javnom pohvalom poslodavaca i isticanjem primjera dobre prakse potiču se i drugi poslodavci na kreiranje i primjenu rješenja kojima se stvara prijateljsko i poticajno okruženje za zaposlenike i njihove obitelji. Kako napominju iz SDUDM-a usklađivanje mnogobrojnih zahtjeva roditeljstva i plaćenog rada za većinu je zaposlenih roditelja izvor stresa stoga je ključna podrška koju roditeljima pružaju njihova radna okruženja i poslodavci. Time se, napominju, roditeljima osigurava „balansiranje“ između zahtjeva koji proizlaze iz njihova roditeljstva te sudjelovanja na tržištu rada.

U svrhu poticanja poslodavaca na promišljanje kako biti kvalitetan partner zaposlenicima te osigurati zaposlenicima više od propisanih radnih uvjeta, 2018. godine tadašnje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dodijelilo je po prvi puta priznanje „Poslodavac prijatelj obitelji“ odabranim poduzećima s najkvalitetnijim rješenjima u postizanju prijateljskog ozračja prema zaposlenicima i njihovim obiteljima.

Navedenim priznanjem podržane su pozitivne inicijative od strane poslodavaca vezane za društveno odgovorno ponašanje prema zaposlenicima i njihovim obiteljima. Dobitnici priznanja u okviru svog poslovanja istaknuli su se kvalitetnim programima i pogodnostima za zaposlenike te inovativnim rješenjima u provođenju obitelji prijateljskih mjera.

Što se tiče nagrađenih poslodavaca, oni ističu kako ih ovo priznanje dodatno motivira da i u budućnosti nastave istim putem te, štoviše, rade na novim rješenjima ulaganja u zaposlenike i kvalitetnijim programima skrbi za zaposlenike koji nadilaze one zakonom propisane. Zadovoljstvo zaposlenika, koje smatraju najvrjednijim resursom, ističu svojim glavnim ciljem. U pitanju su poslodavci koji vjeruju kako njihovo poslovanje može poslužiti kao primjer ostalim poslodavcima u Hrvatskoj da promjena poslovnih modela i odgovornije ponašanje prema zaposlenima rezultira zadovoljnijim i produktivnijim zaposlenicima te konkurentnijom tvrtkom. Poslodavci su to koji cijene što državne institucije prepoznaju važnost njihova doprinosa u usklađivanju poslovnog i privatnog života zaposlenika.

Mjere za zaposlenike

Mjere koje poslodavci nude zaposlenicima su kraći radni tjedan, slobodni dani za višednevni izostanak s posla zbog bolesti djeteta, fleksibilno radno vrijeme, rad od kuće. Također, tvrtke koje podržavaju obiteljski život zaposlenika imaju praksu dodjele financijskih sredstava za rođenje djeteta, omogućavanje korištenja slobodnih dana za polazak djeteta u školu ili vrtić, pokrivanje troškova dopunskog osiguranja te trećeg stupa mirovinskog osiguranja.

Mnoge tvrtke koje su prijavom sudjelovale u ovom projektu omogućuju stipendiranje djece zaposlenika, novčana sredstva za nabavu školske opreme, mogućnost povoljnijeg kreditiranja zaposlenika, besplatan obrok za vrijeme radnog vremena, dodatak na plaću za zaposlenike s troje ili više djece. Poslodavci koji njeguju i potiču obiteljski život sudjeluju prigodnim darovima za djecu, imaju politiku poticanja očeva na korištenje roditeljskog dopusta, organiziraju besplatna ljetovanja i izlete za zaposlenike i njihove obitelji, osiguravaju podmirenje troškova vrtića ili nude uređen prostor za boravak djece zaposlenika u sklopu tvrtke te svojim zaposlenicima daju mogućnost korištenja sportskih i wellness programa unutar tvrtke.

Kako ističu iz SDUDM-a tvrtke polako uviđaju da mogu napredovati samo ako razvijaju potencijal svojih zaposlenika. Ravnoteža privatnog i poslovnog života veliki je izazov za zaposlenike te radnici stoga pri odabiru posla sve više gledaju dodatne pogodnosti koje mogu dobiti od poslodavaca. Upravo zbog toga uspješne tvrtke nude sve više pogodnosti radnicima kako bi ih zadržale i motivirale, a radna kultura i trendovi na radnom mjestu polako se mijenjaju. Sve više tvrtki razvija modele za potporu roditeljima, potiče jednakost spolova te se brzo prilagođava novim okolnostima i zahtjevima sukladno potrebama zaposlenika. Država poslodavce motivira da izađu ususret svojim zaposlenicima koji su roditelji raznim olakšicama i poreznim rasterećenjima. Tako je, primjerice, poreznom reformom i izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak od 1. rujna 2019. povećan iznos neoporezivih primitaka. Iako su porezne olakšice stupile na snagu krajem prošle, puna primjena mogla se očekivati tijekom ove godine.

Tijekom 2020. godine Dana je mogućnost isplaćivanja novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika do iznosa 5000 kuna što uključuje dodatnu plaću i dodatak uz mjesečnu plaću. Neoporeziva je i naknada za troškove prehrane do 5000 kuna godišnje paušalno po radniku ili 12.000 kuna uz predočenje troškova.

Tvrtke svojim radnicima mogu plaćati i trošak vrtića za djecu ili trošak smještaja. Također, povećan je iznos neoporezivog primitka „potpore za novorođenče“ do 10.000 kuna.

Tako se u ovogodišnjem Upitniku za poslodavce neka pitanja odnose upravo na primjenu ovih ove mjere, a odnose se na plaćanje usluge predškolskog odgoja i obrazovanje djece zaposlenika te prehrane zaposlenika. Iako svjesni da je Covid pandemija nepovoljno utjecala na poslovanje većine poslodavaca, u SDUDM-u vjeruju kako su se poslodavci ipak odvažili koristiti navedene olakšice i porezna rasterećenja.

Utjecaj pandemije

Pandemija koronavirusa snažan je udar na europsko i svjetsko gospodarstvo i uvelike utječe na život građana. Države članice već su donijele ili donose proračunske mjere i politike za likvidnost i pružanje pomoći onim posebno pogođenim sektorima, ali i građanima, a Europska komisija je pokrenula sveobuhvatan gospodarski odgovor na pandemiju.

Kako tvrde iz SDUDM-a, u ovoj zdravstvenoj krizi države usmjeravaju dodatne resurse i napore i na povećanje kapaciteta svojih zdravstvenih sustava želeći time zaštititi najvažnije sektore gospodarstva, a time, najvažnije, radna mjesta i radnike. Stoga bi u zaustavljanju širenja ove bolesti, svi dijelovi našeg društva, uključujući poduzeća i poslodavce, morali imati odgovornu ulogu.

Hrvatska vlada je uvela mjere za sprječavanje širenja koronavirusa koje podrazumijevaju i različita ograničenja koja značajno utječu, ne samo na svakodnevni život, već i na rad većine organizacija i tvrtki.

Ta su ograničenja prepoznata i uvažena u ovogodišnjem natječaju time što je kriterijima, koji se vrednuju putem online upitnika, pridodan poseban dio koji se odnosi na odgovor poslodavaca na krizu uzrokovanu pandemijom. Tako se poslodavce pita o korištenju mjera za očuvanje radnih mjesta, sigurnosti radnih mjesta, fleksibilnim uvjetima rada za zaposlenike i potpori njihovim obiteljima. Natječaj „Poslodavac prijatelj obitelji“, najavljuju iz SDUDM, nastavit će se provoditi svake godine s ciljem senzibilizacije poslodavaca i šire javnosti za razumijevanje potreba zaposlenih majki i očeva i njihove djece ohrabrivanjem društveno odgovornog poslovanja koje kreira poticajno okruženje za obiteljski život i djecu. Samostalno, ali i u suradnji s partnerima, planiraju pojačati projektne aktivnosti organizacijom online tribina.

Poručuju kako u Hrvatskoj svijest o društveno- odgovornom poduzetništvu usmjerenom na zaštitu i podršku obitelji, pa i unatoč Covid krizi, očigledno jača. Upravo potražnja za alatima i smjernicama dokazuje izniman interes poslovnog sektora, ali i šire društvene zajednice, za razvojem društva u cjelini. Tako značajni iskoraci podrazumijevaju zajedničko djelovanje svih dionika javnog, društvenog i poslovnog sektora.

Komentirajte prvi

New Report

Close