Pokrenuta je nova nacionalna mreža koja će istražiti obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj

Autor: Ivan Tominac , 28. lipanj 2021. u 22:00
Foto: Shutterstock

Na nacionalnoj razini projekt će zagovarati ostvarivanje jednakih mogućnosti na svim razinama obrazovanja za pripadnike marginaliziranih skupina.

Prema PISA podacima, razlike u uspjehu učenika osnovnih škola povezane su sa socioekonomskim statusom, geografskom regijom i rodom. Hrvatska također ima nizak udio visokoobrazovanih (Hrvatska: 28,7%; EU-28: 39,9%, prema Eurostatu) te vrlo nisko uključivanje odraslih u nastavak obrazovanja (Hrvatska: 3%; EU-28: 10,8%, prema Eurostatu).
Razlozi zbog kojih do toga dolazi nisu uvijek manjak želje ili motivacije, nekada su institucionalne prirode, a prepreke koje tako nastanu dovode do nejednakosti u pristupu obrazovanju. S ciljem otklanjanja obrazovnih nejednakosti i omogućavanja jednakog pristupa obrazovanju, pokrenuta je nova nacionalna mreža stručnjaka, znanstvenika i organizacija civilnog društva koja će istražiti obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj, od predškolskog do visokog obrazovanja.

EU projekt

Mreža se okuplja pod nazivom Tematska mreža „Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“, u sklopu projekta kojeg vodi Institut za razvoj obrazovanja, a sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Želja njihovih aktivnosti je, naravno, donijeti preporuke koje će otkloniti obrazovne nejednakosti i raščistiti šikaru nejednakosti s kojom se mladi često susreću na putu do obrazovanja i ostvarenja svojih ciljeva promatranih u obrazovnom kontekstu.
Svrha Mreže je istraživanje te rješavanje problema društvenih nejednakosti u pristupu, pohađanju i završavanju obrazovanja u Hrvatskoj tj. omogućavanje jednakih obrazovnih mogućnosti pripadnicima socijalno isključenih društvenih skupina.
“Do sada nije postojala ni jedna mreža ili koalicija organizacija civilnog društva (OCD-a) koja povezuje razine obrazovanja od predškolskog do visokog obrazovanja, obuhvaćajući i obrazovanje odraslih. Također, nije do sada postojala strukturirana inicijativa između OCD-a, znanstvene zajednice i javne uprave na otklanjanju alarmantnih obrazovnih nejednakosti. Trenutno, OCD-ovima u području fale kapaciteti za kvalitetno i koordinirano djelovanje u području obrazovanja: znanja (o drugim dijelovima obrazovanog sustava; o uzrocima obrazovnih nejednakosti); vještine (za provedbu istraživanja; za javno zagovaranje); i umreženost s drugim dionicima. Jačanjem navedenih kapaciteta i koordiniranim djelovanjem, OCD-i mogu imati važnu ulogu u procesu javnog ukazivanja na probleme obrazovnih nejednakosti i u predlaganju preporuka za javne politike”, započela je razgovor s nama voditeljica projekta TEMCO iz Instituta za razvoj obrazovanja Mia Lakatoš.

Projektom će se na nacionalnoj razini zagovarati ostvarivanje jednakih mogućnosti na svim razinama obrazovanja (predškolsko i rano osnovno, srednjoškolsko, visokoškolsko, obrazovanje odraslih) za pripadnike različitih marginaliziranih skupina (osobe nižeg socio-ekonomskog statusa, osobe s invaliditetom, izbjeglice, azilanti i tražitelji azila, Romi, osobe iz ruralnih sredina i dr.).
Mrežu čini tim od 25 stručnjaka iz 10 organizacija, a njihov cilj je raditi na umrežavanju i jačanju kapaciteta barem 12 udruga i 3 druge ustanove za učinkovitiji rad na zagovaranju javnih politika u cijeloj vertikali obrazovnog sustava. Nadalje, provest će se 4 znanstvena istraživanja u suradnji znanstvene zajednice i udruga o dimenzijama obrazovnih nejednakosti na razini ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja te obrazovanja odraslih. Na kraju, jednako bitno za spomenuti je da planiraju održati 6 strukturiranih dijaloga s donositeljima odluka (na nacionalnoj i lokalnoj razini), obrazovnim ustanovama i korisnicima obrazovnog sustava radi utvrđivanja društvenih potreba, raspravljanja rezultata istraživanja i zagovaranja preporuka za obrazovnu politiku.

Očekuju rast

Znanje je moć, rekli su već odavno najveći, a riječ je o onoj moći koju mogu posjedovati baš svi. Stvar je samo želje, upornosti i rada, stoga bi se sve druge okolnosti trebale isključiti nalazeći mehanizme koji na njih mogu djelovati. Mreža ima svoje aseve u rukavu, a osnivanjem Mreže priča se tek zakotrljala. “Nastavak rada tematske Mreže planiran je i po završetku provedbe projekta: Projekt je poticaj uspostavi Mreže, no kroz 3 godine trajanja projekta ona će biti uspostavljena kao funkcionalna, samoodrživa i otvorena platforma organizacija civilnog društva, javnih obrazovnih ustanova te znanstveno-istraživačkih instituta usmjerena na rješavanje društvenih nejednakosti u pristupu, pohađanju i završavanju obrazovanja u Hrvatskoj u cijeloj obrazovnoj vertikali.
Od originalnih 10 članica, planirano je da mreža naraste na minimalno 16 aktivnih članica do kraja provedbe projekta”, zaključila je voditeljica projekta TEMCO Mia Lakatoš.

Komentirajte prvi

New Report

Close