Osposobljavanjem poslodavcima omogućujemo učinkovitije radnike

Autor: Borivoje Dokler , 05. srpanj 2018. u 22:01
Porast zapošljivosti osoba s invaliditetom najbolja su potvrda uspjeha profesionalne rehabilitacije, Fotolia

Osoba s invaliditetom dobiva priliku za primjeren i prikladan posao.

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom kontinuirano radi na razvoju i unapređivanju mjera profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom, u cilju njihovog održivog zapošljavanja na otvorenom tržištu rada. Od 1. 1. 2015. godine, profesionalna rehabilitacija se provodi u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i pripadajućim pravilnicima te su doneseni i prvi Standardi usluga profesionalne rehabilitacije koje provode i pružaju osnovani centri za profesionalnu rehabilitaciju.

Cjelovita zakonska regulativa koja regulira područje profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom predstavlja novi model profesionalne rehabilitacije u Hrvatskoj. “Cilj uvođenja i primjene modela profesionalne rehabilitacije koji provodi Zavod je upravo omogućiti poslodavcima zapošljavanje učinkovitog radnika – osobu s invaliditetom, a samoj osobi s invaliditetom osigurati osposobljavanje za primjeren i prikladan posao, održivo zapošljavanje i profesionalni razvoj”, ističu u Zavodu.

Uz kreiranje i provođenje politike razvoja i unapređivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, Zavod kontinuirano radi na podizanju društvene svijesti o sposobnostima i mogućnostima osoba s invaliditetom te njihovom doprinosu na radnom mjestu te poticanju zapošljavanja na tržištu rada, što je u skladu s UN – ovom Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom koja je u Hrvatskoj stupila na snagu prije deset godina. “Uspjeh u provođenju komplementarnih programa i mjera u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom isključivo se može mjeriti povećanjem zapošljivosti na otvorenom tržištu rada. Stoga je zadaća Zavoda usmjeriti se na suradnju s poslodavcima te razvijati nove mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom kroz zajedničko partnerstvo.

Dobra suradnja s poslodavcima

Upravo uzajamna suradnja s poslodavcima omogućava analizu potreba, uvid u stvarno stanje na terenu, a sukladno tome daje smjernice za kreiranje učinkovitih mjera za rješavanje problema i odgovaranje na potrebe poslodavaca i osoba s invaliditetom, dok Zavod provedbom ovakvih aktivnosti ostvaruje jedan od svojih najvažnijih ciljeva”, kažu u Zavodu.

Rezultat dosadašnjeg rada predstavljaju poslodavci koji su svojim primjerom pokazali kako je uključivanje osoba s invaliditetom u radnu sredinu i poštivanje različitosti moguće primijeniti na najbolji način te obostranu korist i zadovoljstvo. To su poslodavci koji su zaživjeli pozitivnu praksu i iskustvo u zapošljavanju osoba s invaliditetom koje je nemjerljivo i predstavlja dugoročnu društvenu vrijednost. Samim tim, uklonili su barijere i ostavili trag u svijesti javnosti i osigurali osobama s invaliditetom lakši pristup i sudjelovanje na tržištu rada.

Također, valja istaknuti kako je cilju unaprjeđenja područja i procesa u okviru profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom početkom svibnja 2018. godine stupio na snagu novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

“Provedba novih mjera i odredbi, unaprijedit će razvoj i rad centara za profesionalnu rehabilitaciju, koji su ključni u primjeni kvalitetnog i učinkovitog modela profesionalne rehabilitacije. Ubrzat će se i olakšati uključivanje nezaposlenih osoba s invaliditetom u postupke profesionalne rehabilitacije te sukladno tome brže i lakše uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada.

Cjelokupan proces uključivanja i provedbe usluga profesionalne rehabilitacije bit će kvalitetniji i pristupačniji korisnicima, a velik broj korisnika su upravo poslodavci. Nove izmjene omogućit će poslodavcima prije svega dostupnije informacije te učinkovito i brže korištenje usluga, na obostranu korist i poslodavaca i njihovih zaposlenika, osoba s invaliditetom.

Mijenja se svijest javnosti

Osim navedenog, Zakon omogućava širenje mogućnosti korištenja sredstava za bolju i učinkovitiju integraciju osoba s invaliditetom na tržište rada”, smatraju u Zavodu.

Od uspostavljanja zakonskog okvira iz područja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, osnivanja Zavoda, centara za profesionalnu rehabilitaciju, uvođenja kvotnog sustava zapošljavanja i poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom, polako ali sigurno, mijenja se i svijest javnosti o potrebi uključivanja osoba s invaliditetom u svijet rada i općenito u društvo. Osobe s invaliditetom postaju vidljivije, raste svijest o njihovim mogućnostima, a ne samo o nesposobnostima i teškoćama. Sve je više poslodavaca informirano o mogućnostima i poticanju zapošljavanja, a sve je to dovelo do povećanja zapošljivosti osoba s invaliditetom.v

Komentirajte prvi

New Report

Close