Osigurajte svoja potraživanja od stečaja i neplaćanja vaših kupaca

Autor: Promo , 29. travanj 2013. u 07:00
Thinkstock

Bez obzira koliko dobro poznajete tržište na kojem poslujete i kupce s kojima poslujete, neplaćanja i stečajevi ostaju tržišna realnost.

Bez obzira koliko dobro poznajete tržište na kojem poslujete i kupce s kojima poslujete, neplaćanja i stečajevi ostaju tržišna realnost. Kako se poslovanje vašeg društva širi, povećavaju se i rizici koji ga prate kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu. Nelikvidnost kupaca, stečajevi, ovrhe, politička situacija na inozemnim tržištima samo su neke od situacija koje mogu ozbiljno narušiti poslovanje i uzrokovati visoke financijske gubitke koje je teško prebroditi.

Odgovor na nedisciplinu plaćanja u Hrvatskoj i inozemstvu se može pronaći u relativno novom proizvodu na hrvatskom tržištu osiguranja – osiguranju potraživanja.

Rizici koji se mogu osigurati su komercijalne i političke prirode, a sveprisutni su u današnjem tržišnom poslovanju.

Saznajte više na www.hkosig.hr!

Komercijalni rizici su neplaćanje uslijed stečaja, ovrhe, predstečajne nagodbe te narušene likvidnosti kupaca, dok se politički rizici vežu uz zemlju izvoza te su neplaćanja kupaca uzrokovana ratom, pobunom, revolucijom, moratorijem na plaćanja i sl.

Neplaćanje kupaca osim direktnih troškova uključuje i indirektne dodatne troškove o kojima treba voditi računa i koji mogu negativno utjecati na likvidnost i rentabilnost društva, kao što su npr.: troškovi dodatnih mjera za naplatu potraživanja (npr. troškovi odvjetnika, sudski troškovi i sl.), troškovi dodatnog zaduženja radi premoštenja nelikvidnosti, itd.

Osiguranje potraživanja cjelovita je financijska usluga, puno šira od same usluge osiguranja i isplate odštete u slučaju neplaćanja vaših kupaca jer omogućuje značajnu uštedu vremena i sredstava te koncentraciju na ono u čemu ste najjači: sigurnu prodaju, rast i povećanje konkurentnosti poduzeća.

Osim isplate odštete kojom se pokriva financijski gubitak, osnovne prednosti koje pruža osiguranje potraživanja su analiza portfelja postojećih kupaca – procjena i praćenje rizika poslovanja kupaca tijekom cijele godine, sustav ranog upozorenja na probleme u poslovanju kupaca, aktivno sudjelovanje u naplati potraživanja kao i u troškovima vezanim uz naplatu potraživanja (npr. troškovi odvjetnika, sudski troškovi i sl.)

Jedina osiguravajuća kuća u RH koja se sustavno bavi ovom vrstom osiguranja je Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. Kroz svoje proizvode Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. preuzima rizike koji dovode do neplaćanja, a osnovni proizvodi su:

I.                    OSIGURANJE CJELOKUPNOG PROMETA – Polica osiguranja koja pokriva cjelokupni promet koji osiguranik ostvaruje na otvoreno tj. uz odgodu plaćanja

II.                  OSIGURANJE POJEDINIH TRŽIŠTA – Polica osiguranja koja pokriva sve kupce s kojima osiguranik posluje uz odgodu plaćanja na određenom tržištu

III.               OSIGURANJE KLJUČNIH KUPACA – Polica osiguranja koja pokriva ključne kupce s kojima osiguranik posluje uz odgodu plaćanja

Moguće je ugovoriti osiguranje stečaja i produženog neplaćanja kupaca zajedno sa troškovima naplate potraživanja za domaće ili inozemna tržišta.

Rezultat je polica osiguranja potraživanja koja pruža kombinaciju zaštite od financijskog gubitka uslijed neplaćanja kupaca i upravljanja rizicima vezanim uz naplatu potraživanja.

Osiguranje potraživanja tako omogućuje poduzećima transparentan, troškovno isplativ i fleksibilan način zaštite od neplaćanja.

Saznajte više na www.hkosig.hr!

New Report

Close