Osiguranje potraživanja – optimizacija troškova u poslovanju

Thinkstock Thinkstock

Osiguranje potraživanja je puno više od osiguranja…

OSNOVNA ULOGA OSIGURANJA POTRAŽIVANJA

Zaštita od financijskog gubitka

Dobavljači koji prodaju robu ili pružaju usluge uz odgodu plaćanja moraju voditi računa o riziku neplaćanja tj moraju biti sigurni da će plaćanje uslijediti kako bi njihovo poslovanje bilo uspješno.

Otvorena potraživanja su u pravilu najveća ili druga po veličini stavka svake bilance društva koje se bavi trgovinom. Nenaplaćena potraživanja utječu na likvidnost i profitabilnost društva, a čak mogu i uzrokovati financijski slom društva ako je riječ o velikom kupcu koji predstavlja glavninu prometa dobavljaču.

Osiguranjem potraživanja od neplaćanja ili kašnjenja u plaćanju, kompanije si osiguravaju nesmetani cashflow, a time i profitabilnost. Vrijednost osiguranja potraživanja osobito se istaknula tijekom ove financijske krize, koja je pogodila sva svjetska tržišta – prvo zapadnoeuropske „ sigurne“ zemlje, a potom se prelila na istočnoeuropska manje razvijena tržišta. Mnogi poslovni subjekti ne bi preživjeli da nisu imali osigurana potraživanja.

Saznajte više na www.hkosig.hr!

Upravljanje rizikom i umanjenje rizika

Stručni tim procjenitelja rizika neplaćanja postaje strateški poslovni partner te sastavni dio riskmanagementa svakog osiguranika. Pružanjem pravovremenih informacija o platežnoj moći novih i postojećih kupaca, pristupom međunarodnoj bazi podataka sa stalnim monitoringom, aktivnim sudjelovanjem u naplati potraživanja, sudjelovanjem u troškovima vezanim uz naplatu – osiguranje potraživanja postaje temelj za uspješno upravljanje rizicima u tržišnom poslovanju.

OSIGURANJE POTRAŽIVANJA - PUNO VIŠE OD OSIGURANJA…

Kvalitetniji i pristupačniji izvori financiranja

Polica osiguranja predstavlja kvalitetan kolateral kod banaka ili faktoring kuća koje time otvaraju prostor i za pregovore oko uvjeta kreditiranja.

Rast prodaje i konkurentnosti poduzeća

Osiguranje potraživanja omogućuje lakše osvajanje novih tržišta, ugovaranje novih poslova te proširenje limita za postojeće kupce. Odjel prodaje je dodatno rasterećen jer procjenu rizika kupaca i tržišta prebacuje na osiguratelja.

Poduzeće je konkurentnije jer osiguranje potraživanja omogućuje prodaju bez ugovaranja dodatnih instrumenata osiguranja (mjenice, zadužnice, garancije i sl.) te omogućuje prodaju uz odgodu plaćanja kao i produženje rokova naplate postojećim i novim kupcima.

Smanjenje troškova

Osiguranjem potraživanja dodatno se smanjuju troškovi – prikupljanja informacija o kupcima i analize tržišta, troškovi naplate potraživanja, troškovi rezervacija za dospjela nenaplaćena potraživanja, a ujedno se oslobađa vrijeme ljudskih resursa koje se usmjerava na druga područja.

Saznajte više na www.hkosig.hr!

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana
Pogledaj sve