Obogatili su naše radne timove te su ujedno i važan motivator drugim radnicima

Autor: Borivoje Dokler , 28. siječanj 2021. u 22:00
Važno je da postoje akcije i projekti koji doprinose da se osobe s invaliditetom sve više uključuju u redovne radne procese i sredine/SHUTTERSTOCK

Bilo dobro da postoje specijalizirani servisi koji bi pomagali poslodavcima prilikom pronalaska radnika s invaliditetom koji odgovara njihovim potrebama.

Većina tvrtki u Hrvatskoj još uvijek radije plaća naknadu nego da zapošljava osobe s invaliditetom. Što je glavni uzrok tomu – premali poticaji države, problemi sa stvaranjem prilagođenih uvjeta rada, neodgovarajući poslovi ili nedovoljna senzibilizacija – upitali smo poslodavce koji pokazuju otvorenost ka zapošljavanju osoba s invaliditetom i na razne načine ga pomažu.

Uz njihovo mišljenje donosimo i iskustva osoba s invaliditetom zaposlenih u tim tvrtkama. U Financijskoj agenciji (Fina) ističu kako se posljednjih nekoliko godina u medijima mogu uočiti određeni pozitivni pomaci kada se govori o tematici zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Unatoč tome, kažu, žao im je čuti da se ipak veći broj poslodavaca odlučuje radije plaćati naknadu, nego zapošljavati osobe s invaliditetom.

“Mišljenja smo da postoji više razloga za to. Ponajprije, to je nekvalitetna senzibilizacija poslodavaca za potrebe, ali i radne potencijale osoba s invaliditetom, što u konačnici rezultira strahom od nepoznatog.

Navedeno onda zasigurno ima za posljedicu manju spremnost za zapošljavanje, a veću spremnost za plaćanje naknada, jer je to logistički lakše”, smatraju u Fini i ističu da oni kao poslodavac već dugi niz godina pokazuje otvorenost ka zapošljavanju osoba s invaliditetom te su sami na svom primjeru uočili sve prednosti njihovog zapošljavanja.

Nesklad ponude i potražnje

“Osobe s invaliditetom obogatili su radne timove te su ujedno i važan motivator i drugim radnicima koji nemaju zdravstvene poteškoće. Kada smo započeli zapošljavanje osoba s invaliditetom, također smo si postavljali različita pitanja vezana upravo za to hoće li se radnici s invaliditetom uspješno integrirati u našu sredinu i hoće li postizati dobre radne rezultate.

3

posto u odnosu na ukupan broj zaposlenih dužne su tvrtke s 20 radnika i više zaposliti osobe s invaliditetom

S odmakom od nekoliko godina, možemo reći da je odluka zapošljavanja osoba s invaliditetom bila izuzetno dobra jer u svome radu postižu dobre radne rezultate, pokazuju motiviranost za daljnji profesionalni razvoj i, kao što smo napomenuli, važan su motivacijski kotačić svim svojim kolegama. Kao još jedan od problema koji utječe na spremnost zapošljavanja je zasigurno i poteškoća u pronalasku kandidata s invaliditetom koji bi odgovarao profilu radnika za pojedino radno mjesto.

Kada se kandidat s invaliditetom prijavi na naše otvorene natječaje, ako zadovolji formalne uvjete natječaja, uključujemo ga u selekcijski postupak i poštujemo tzv. pozitivnu diskriminaciju”, kažu u Fini gdje su mišljenja da bi bilo dobro da postoje specijalizirani servisi, poput agencija za posredovanje u zapošljavanju osoba s invaliditetom koje bi onda poslodavcima pomagale prilikom pronalaska radnika s invaliditetom koji odgovara potrebama traženog otvorenog radnog mjesta.

“Također, uslugu prilagodbe radnog mjesta trebalo bi moći brže realizirati i to tako da nakon što se poslodavac odluči za zapošljavanje osobe s invaliditetom, u što kraćem roku može napraviti svu prilagodbu, bilo da se radi o ugradnji rampe, lifta ili slično, ili je pak potrebno osigurati posebne programe za rad osoba s oštećenjima vida.

Rakić

Za mene, osobno, dobivanje posla značilo je steći financijsku neovisnost i osamostaliti se.

Isto tako, poslodavcima bi bila korisna i mogućnost da prije i za vrijeme zapošljavanja dobiju mogućnost sudjelovanja na različitim edukacijama namijenjenim njihovim radnicima, kako bi što bolje integrirali osobu s invaliditetom u radnu sredinu.

Poticaji koje poslodavci mogu ostvariti za zapošljavanje osoba s invaliditetom su također pohvalni, ali bi u tom smjeru svakom poslodavcu dobro došla administrativna pomoć prilikom pripreme dokumentacije na osnovi koje mogu ostvariti poticaje”, kažu u Fini i poručuju da je njihova nit vodilja u procesu zapošljavanja osoba s invaliditetom da uvažavanjem različitosti zajedno rastu.

“Naša priča o zapošljavanju osoba s invaliditetom započela je 2015. godine, kada smo zaposlili 20 radnika s različitom vrstom i stupnjem oštećenja. Za njih je kreiran program uvođenja u posao koji su provodili interni predavači u suradnji s prevoditeljicom za znakovni jezik. Danas zapošljavamo 62 osobe s invaliditetom i usmjereni smo na poticanje njihovog kontinuiranog razvoja karijere”, ističu u Fini.

Pozitivan primjer drugima

Među njima su i Marko Vračan koji radi u Odjelu IT obrade i potpore korisnicima te Adrijana Rakić iz Odjela za računovodstveni servis.

“Dobivanje posla u Fini mi je značilo jako puno. Radi stjecanja radnih navika, poslovnog napredovanja i puno kontakata, stekao sam znanje i razvio vještine poslovne komunikacije koju nisam baš imao prije prvog zaposlenja. Kao osobi s invaliditetom, puno mi znači sigurnost koju mi Fina pruža i radi toga sam jako sretan i zahvalan što radim ovdje”, ističe Vračan i nadodaje da mu je želja korektno, profesionalno i savjesno obavljati radne zadatke te održavati dobre odnose s kolegama s kojima radim.

Vračan

Osobe s invaliditetom nekad same sebe ‘koče’ i misle da su manje vrijedne.

“Veseli me što sam prošao nekoliko odjela unutar Fine, jer sam time stekao znanja iz više područja, a tu mi je posebno značajan rad u Call centru koji me je ‘oblikovao’ u marljivog djelatnika te mi pružio priliku za daljnjim napredovanjem”, kaže Vračan koji smatra da osobe s invaliditetom same sebe ‘koče’ i misle da su manje vrijedne, što on nikada u Fini nisam doživio.

Osobama s invaliditetom, kaže, nažalost nedostaje malo pozitivnog prkosa, natjecateljskog duha koji bi ih tjerao da pokažu kako, unatoč fizičkim poteškoćama, mogu biti jako kvalitetni radnici.

“Oni svojim znanjem mogu doprinijeti razvoju tvrtke, pri čemu važnu ulogu ima ne samo znanje, već i želja za radom i dokazivanjem. Ja sam osobno bio jako uporan i vjerovao sam da vrijedim i da mogu biti koristan za društvo. Znači, vjerovao sam u sebe, pozitivna sam osoba i jako volim preuzimati odgovornost, kada dobijem neki poslovni zadatak”, otkriva Vračan i napominje kako u Fini nikada nije doživio neku vrstu diskriminacije na temelju invaliditeta.

“Moji nadređeni su uvijek imali razumijevanja za moje poteškoće, ali me nikada nisu gledali kao osobu koja je ‘manje vrijedna’, naprotiv uvijek sam bio motiviran da radim više i bolje, što je posebno dobro za mene. Tražili su od mene da se jako trudim jer sam svjestan, kao i oni, kako je to jedini način da pokažem koliko sam kvalitetan radnik. Jako sam sretan na radnom mjestu i nadam se da ću u daljnjoj budućnosti radom i trudom biti pozitivan primjer drugima”, zaključuje Vračan.

Musa

Važno je ciljano obrazovanje za pojedina radna mjesta koja su na tržištu rada tražena.

Adrijana Rakić u Fini se zaposlila 2016 u Odjelu za provedbu ovrha, RC-a Zagreb, u Pisarnici. Posljednje dvije godine radi u Odjelu za računovodstveni servis, obavljajući poslove referenta za računovodstvo i financije, osobito računovodstvo obrtnika. “Za mene, osobno, dobivanje posla značilo je steći financijsku neovisnost i osamostaliti se.

U budućnosti bih voljela steći još radnog iskustva u različitim sektorima i odjelima Financijske agencije, koja su što sličnija mojoj struci. Smatram da me to obogaćuje, kao radnika i kao osobu”, kaže Adrijana Rakić i ističe da osoba s invaliditetom mora biti uporna, jer je to jedini način da dođe željenog zaposlenja.

Nakon što se zaposli, smatra, bilo bi dobro da se uspješno realizira u svom poslu i svojoj struci. Osim toga, trebala bi se što je moguće više obrazovati, u skladu sa svojim zdravstvenim i financijskim mogućnostima.

“Ja sam komunikativna osoba, vedroga duha, pouzdana, samostalna u svom području rada, odgovorna prema poslu, poštujem rokove radnih zadataka, izvršavam ih najbolje što mogu, svaki dan se trudim. Svakako nastojim uvijek biti kolegijalna i prema kolegama se odnositi s poštovanjem.

Upravo ove moje navedene osobine pomogle su mi da se zaposlim, iskreno sam poslodavcu rekla da iako sam osoba s invaliditetom, koja boluje od cerebralne paralize, ograničenog samostalnog kretanja, itekako mogu uspješno savladati sve radne izazove i zadatke.

Na poslodavcu je odluka da zaposli osobu s invaliditetom ili ne, da stekne iskustvo i ima dovoljno hrabrosti suočiti se sa svim izazovima koje zapošljavanje osobe s invaliditetom nosi sa sobom”, kaže Adrijana Rakić i nadodaje da vjeruje da je svojim zalaganjem i odnosom prema poslu opravdala povjerenje poslodavca.

Smatra kako Fina predstavlja primjer dobre prakse u zapošljavanju osoba s invaliditetom, jer joj pruža podršku da se, bez obzira zdravstveno stanje, uspješno realizira kao dobar radnik, naravno, u skladu s mojim mogućnostima te prilagodbom radnoga mjesta.

Različitošću do uspjeha

“Svakako nije na odmet napomenuti podršku i razumijevanje moje voditeljice, za redovito obavljanje fizikalnih terapija radi održavanja općeg zdravstvenog stanja, koje mogu samo pozitivno utjecati i na moje svakodnevno funkcioniranje na poslu. Uspješno mogu balansirati između poslovnog i privatnog života, i na tome sam zahvalna.

Tome su svakako pridonijele i različite radionice i interni treninzi koje Fina uspješno organizira za svoje zaposlenike pa tako i za osobe s invaliditetom”, kaže Adrijana Rakić i zaključuje kako je najveća vrijednost i uspješno savladani izazov upravo u tome da se međusobno učimo biti bolji, tolerantniji jedni prema drugima, poštujući naše međusobne različitosti.

“To nas svakako obogaćuje kao osobe, čini nas optimalno uspješnima, u svim sferama života.” U Bauerfeindu kao ortopedskoj tvrtki smatraju da imaju više uvida i suradnje s osobama s invaliditetom te vjeruju da su radi toga informiraniji i senzibilniji za njihove potrebe i probleme s kojima se suočavaju.

“Zapošljavamo osobe s invaliditetom na radna mjesta za koja im možemo dati adekvatne uvjete za rad, a i to ovisi i o stupnju i vrsti invaliditeta. Možda bi poslodavci mogli ponuditi radno mjesto, ali nemaju sredstava ili ne znaju kako prilagoditi radno mjesto djelatniku s invaliditetom.

Jamić Mihaljević

Stečena praksa, znanje i vještine svakako su prednost pri zapošljavanju.

Neovisno o ostvarivanju propisane kvote, surađujemo i kupujemo robu od tvrtki koje su zamjenske za ispunjenje kvote i koje zapošljavanju više od 50% djelatnika s određenim stupnjem invaliditeta. One su u startu tehnički prilagodile radna mjesta kao i težinu samog posla te time mogu pružiti adekvatne uvjete.

Kada bi država financirala prilagodbu uvjeta radnog mjesta, skloni smo vjerovati da bi i veći broj poslodavaca zapošljavao veći broj osoba s invaliditetom, ali ulogu ima i stručna sprema samog djelatnika”, smatra Nikolina Jamić Mihaljević, voditeljica ljudskih potencijala Bauerfeinda.

Osim što zapošljavaju osobe s invaliditetom i kroz projekt Iskustvo zlata vrijedi pružali su mogućnost uvida i stjecanja prakse studentima kako bi se što bolje pripremili za konkretan radni odnos, odgovornosti i mogućnosti koje donosi sam rad.

“Stečena praksa, znanje i vještine svakako su prednost pri zapošljavanju. Raznim akcijama i projektima kao što je Iskustvo zlata vrijedi, kao i velika suradnja i osviještenost društva svakako mogu pridonijeti lakšem i većem zapošljavanju osoba s invaliditetom i to kao potpora od njihovog školovanja do zapošljavanja”, kaže Nikolina Jamić Mihaljević i zaključuje kako se samo upornim radom i zalaganjem svih zajedno može doći do promjena, razvoja i rezultata.

Nikola Koluder, 33-godišnji stručni prvostupnik ekonomije posao u Bauerfeindu dobio je već davne 2009. godine, preko studentskog ugovora. Već iduće godine dobio je ugovor na neodređeno, što se i poklopilo s njegovim gubitkom studentskih prava, jer je tad fakultet zapostavio radi aktivnog bavljenja veslanjem. Nakon nekoliko godina nastavio je s fakultetom, a tvrtka Bauerfeind mu je u tome pomogla financirajući studij koji je završio uz posao.

“Osoba sam sa stopostotnim invaliditetom, paraplegičar, i krećem se isključivo u aktivnim invalidskim kolicima. U Bauerfeindu uz posao product managementa radim u prodaji ortopedskih pomagala. Zadovoljan sam poslom jer je dinamičan, kombinacija je uredskog posla, putovanja i rada na terenu.

Također, koristim službeni automobil tvrtke koji je prilagođen ugradnjom ručnih komandi”, kaže Koluder koji je prije zaposlenja u Bauerfeindu radio honorarno i volonterski u studentskim i udrugama osoba s invaliditetom.

Iskustvo u udrugama mu je pomoglo u sadašnjem poslu, no praktičan rad je odrađivao u Bauerfeindu. Kaže kako ambicije uvijek postoje, no zasad je zadovoljan svojom pozicijom i ulogom u Bauerfeindu, jer svoj posao odrađuje kroz vlastito iskustvo – dio pomagala koja zastupa i sam koristi.

Samim time lakše kreira portfelj pa mu motivacije rijetko fali. Još jedna tvrtka koja se oduvijek zalagala za razvoj raznolikosti i kroz zapošljavanje osoba s invaliditetom je Hrvatska Lutrija.

Ima puno mjesta za napredak

“Riječ je o vrlo osjetljivoj skupini koja se zbog negativnih stereotipa ili predrasuda nažalost teško ravnopravno uključuje u društvo, a o uzroku nezapošljavanja ne može se dati jednostavan odgovor. Osobe s invaliditetom u nekim slučajevima trebaju određene prilagodbe prostora ili radnog procesa, a iako su predviđene mjere i poticaji države za zapošljavanje osoba s invaliditetom, mnogim poslodavcima to i dalje predstavlja značajan financijski i organizacijski angažman.

Nadalje, postojanje predrasuda poslodavaca i suradnika o radnim kapacitetima osoba s invaliditetom još su jedan od razloga nezapošljavanja pa bez obzira na visinu državnih poticaja mnogi poslodavci nisu spremni na njihovo zapošljavanje. Iz toga proizlazi jedna od prepreka, i to vrlo značajna za poslovni razvoj mladih ljudi, a to je nedostatak radnog iskustva/prakse.

Time se podiže i starosni prag započinjanja rada, a s godinama života se očekuju i godine radnog iskustva što svakako otežava zapošljavanje”, kaže Mario Musa, predsjednik Uprave Hrvatske Lutrije i nadodaje da je stoga važno da postoje projekti poput Iskustvo zlata vrijedi jer oni doprinose tome da se i kolege s invaliditetom sve više uključuju u redovne radne procese i sredine.

46

osoba s nekim oblikom tjelesnog oštećenja ili invaliditetom zaposleno je na radnim mjestima u Hrvatskoj Lutriji

Prostor za poboljšanje uvjeta zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom postoji, a Musa kao važno ističe ciljano obrazovanje za pojedina radna mjesta koja su na tržištu rada tražena jer danas postoje mnoga radna mjesta za koja se osobe s invaliditetom educiraju i školuju, a razvoj i napredak tehnologije ih je učinio nepotrebnim ili suvišnim.

“Važno je i kontinuirano senzibiliziranje javnosti o poteškoćama, izazovima i preprekama s kojima se svakodnevno susreću osobe s invaliditetom jer bez toga društvo će sporije i teže napraviti taj iskorak i pomoći skupinama koje su i dalje društveno marginalizirane da se realiziraju kao osobe”, kaže Musa.

Pri provedbi natječaja za popunjavanje otvorenih radnih mjesta u Hrvatskoj Lutriji, mogu se prijaviti svi koji udovoljavaju uvjetima natječaja, bez obzira radi li se o osobama s ili bez invaliditeta.

Sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom pri selekcijskom postupku daje se prednost osobama s invaliditetom pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima za propisana radna mjesta. U Hrvatskoj Lutriji trenutno na različitim radnim mjestima ovisno o mogućnostima i stupnju invaliditeta, radi 46 osoba s nekim oblikom tjelesnog oštećenja ili invaliditetom.

Nakon odrađene prakse u Atlanticu u sklopu projekta Iskustvo zlata vrijedi dobila stalan posao mlađeg specijaliste

Kristina Ivatović, 27-godišnja zaposlenica Atlantic grupe, završila je diplomski studij na Fakultetu organizacije i informatike, smjer Baze podataka i baze znanja. Sredinom prosinca 2020. dobila je posao u Atlanticu a počela je raditi mjesec dana kasnije. “Posao sam dobila nakon klasičnog prolaza selekcija, no rekla bi da je sve započelo još s praksom koju sam odradila u Atlantic grupi, preko projekta Iskustvo zlata vrijedi. Tijekom prakse svidjela mi se okolina, posao i sama dinamika poduzeća”, kaže Kristina Ivatović koja je u Atlanticu zaposlena kao Mlađi DWH – BI specijalista. “Još sam daleko od specijalista, tako da trenutno učim, primjenjujem stečeno znanje s fakulteta, koje još treba kovati i upotpuniti sa stvarnim primjerima van ‘sigurni’ primjera iz fakultetskih dana. Zadovoljna sam poslom, to je ono što me zanima i u čemu se želim karijerno graditi. Radno okruženje i kolege su odlični, kolege su pristupačni i imaju razumijevanja”, otkriva Kristina Ivatović koje je prije praksu odradila u tri različite firme, na tri različite pozicije. Imala je, kaže, prilike upoznati se s radom sektora marketinga, IT-a i samog Data sektora. Svako poduzeće bilo joj je zanimljivo na svoj način, te ju naučilo puno o svom području. Uz studiranje je i radila u struci i bila koordinator za studente s invaliditetom na fakultetu. Radila je u dva poduzeća, u jednom godinu dana, u drugom pola godine. Prvi studentski posao u struci bio joj je DataBase administrator, gdje je imala priliku primijeniti stečeno znanje na fakultetu i nadograditi ga. Drugi studentski posao bio je nakon Hackathona: programiraj pristupačni Zagreb, tu je ostala raditi na samoj aplikaciji i priključila se radu poduzeća. Kada razmišlja o budućnosti i poslovnoj karijeri, zna da je tek započela s radom, ali bi naravno voljela napredovati. “Planovi za budućnost su da se jednog dana stvarno osjećam kao specijalista. Trudit ću se, pa će i to doći”, zaključuje Kristina Ivatović.

Komentirajte prvi

ORGANIZATOR
POD POKROVITELJSTVOM

New Report

Close