“Novim tehnologijama cijena gospodarenja otpadom drastično bi se smanjila”

Autor: Poslovni.hr , 03. listopad 2019. u 22:00
Đuro Horvat, predsjednik kompanije Tehnix/ Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Imamo najbolju tehnologiju i građane kao dobre suradnike, samo ih kroz sustav EU financiranja treba što prije realizirati, kaže Horvat.

S Đurom Horvatom, predsjednikom kompanije Tehnix, razgovarali smo o potrebi revizije dosadašnjeg modela gospodarenja otpada, obvezi primjene najbolje raspoložive tehnologije i njegovanju tzv. moralnog kapitalizma.

Držite da dosadašnji način gospodarenja otpada u Hrvatskoj nije dobar. Kao glavne probleme ističete to što se otpad na odvaja kvalitetno u domaćinstvima i što ne postoje postrojenja koji bi taj otpad mogli dobro obraditi.  Mnogi kao veliki problem ističu i česte promjene regulative?
Potrebna je tehnološka revizija dosadašnjeg modela gospodarenja otpadom. Koncept regionalnih centara treba revidirati, gospodarenje otpadom treba prepustiti gradovima i građanima koji moraju znati kakva će se tehnologija koristiti u njihovim reciklažnim centrima i kakve će reciklažne rezultate postići njihova gradska uprava i komunalna poduzeća. Dosadašnji način gospodarenja otpadom u Hrvatskoj nije dovoljno dobar, vrlo je skup i građani ne mogu plaćati stalna poskupljenja. Primjenom novih tehnologija cijena prikupljanja otpada drastično bi se smanjila, otvorila bi se nova radna mjesta, a komunalna poduzeća odnosno država mogla bi zarađivati na korisnim sirovinama koje sada završavaju na deponijama i zagađuju okoliš. Potrebno je primjenjivati najbolje raspoložive tehnike kako to nalažu nove smjernice EU Komisije za otpad jer se samo ostatak već recikliranog otpada, šrediranog i baliranog može koristiti kao kvalitetno gorivo i tako postići kružno gospodarstvo i održivost. Naravno da bi europska regulativa i stabilnost Vlade RH značajno pripomogla poboljšanju sustava gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Pa mi smo obavezni primjenjivati nove tehnologije, to je nova direktiva Europske Komisije za zaštitu okoliša.

Kako tu Tehnixova MBO-Te tehnologija može pomoći i koje su njene prednosti nad ostalim rješenjima?
Dobili smo sugestiju da promijenimo naziv u MO-BO-TO tehnologije jer je ona tehnološki kompromitirana. To potvrđuju izgrađeni projekti Marišćina, Kaštijun, Varaždin koji su štetni za okoliš i ljude. Kompanija Tehnix razvila je tipske tvornice koje su primjenjive gotovo svugdje, od najmanjih gradova ili općina od 5000 stanovnika, do gradova kao Zagreb s milijun stanovnika. To Tehnixu nije nikakav problem, nego veliko zadovoljstvo jer imamo gotova rješenja, projekte kojima možemo na industrijski način gospodariti  komunalnim otpadom. Novim tehnologijama razvijenim u kompaniji Tehnix postupkom industrijske reciklaže komunalnog otpada dobivamo osam vrsta baliranih sirovina, eko kompost i posebno vrijedno RDF gorivo koje ima gotovo 4 MW energije po toni, kojom možemo proizvoditi cement, struju, ili grijati gradove. Takve tvornice isplate se za pet godina i dalje stvaraju profit gradovima i građanima. Na našim postrojenjima mogu se reciklirati stare deponije. Svim tim postupcima značajno doprinosimo smanjenju klimatskih promjena i zaštiti voda, zraka i tla. Republika Hrvatska je turistička zemlja. Problemi s otpadom su ogromni. Mi zajedno sa gradovima taj problem možemo brzo i kvalitetno riješiti. 

 

80 posto

proizvoda Tehnix plasira na inozemno tržište, a u Hrvatskoj su izgradili i opremili oko 90-ak reciklažnih dvorišta

Osim MO-BO-TO tehnologije osmislili ste još mnoga inovativna rješenja vezana uz zbrinjavanje otpada i zaštitu okoliša. Možete li izdvojiti one koji su najtraženiji ?
Da, točno, imamo inovativna praktična tipska rješenja kojima se sustav gospodarenja otpadom pretvara u gospodarski resurs. Prezentirali smo naša tehnološka dostignuća u Briselu. Ona su prihvaćena kao najbolji primjeri raspoloživih tehnika. Zbog toga sam jako sretan i ponosan. Posebno vrijedan doprinos Tehnixa je u obradi biološkog i organskog otpada te njegova priprema za kompostiranje. Radi se o zaista velikoj inovaciji i dostignuću. Prerada biološkog otpada praktički spada u složene biokemijske reakcije, pri čemu je bitno da je na raspolaganju što veća površina za reakciju između tri faze: krute tvari, vode i kisika iz zraka. Inovativnost Tehnixove biološke prerade se sastoji u činjenici da se posebno izrađenim strojevima biološki materijal odgovarajuće razbije, pokida i smanji volumen. Potrebni dodatak vode i bakterija je revolucionaran sa stajališta dvofaznih kemijskih reakcija. U stroj za prevrtanje kompostnih hrpa ugrađen je sistem za dodavanje smjese vode i bakterija u vidu magle, tako da i čestice vode i bakterije dođu u izravni dodir na velikoj površini bio materijala. Upravo zbog ovog rješenja je kompostiranje po Tehnixovoj tehnologiji znatno brže od konvencionalnog. Uz sam stroj za kompostiranje, Tehnix je razvio i niz drugih kompatibilnih strojeva, od prosijavanja do pakiranja komposta. Pripremljene su i upute za kompostiranje, pomoću kojih je demistificiran sam postupak i olakšana primjena kod krajnjeg korisnika u poljoprivredi. Treba spomenuti da je cijeli istraživački i razvojni projekt financiran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj te mu je cilj podizanje konkurentnosti. 

Koliko svoju tehnologiju plasirate na inozemstvo, a koliko u Hrvatsku? Koliko ste reciklažnih dvorišta dosad izgradili i opremili? 
Kompanija Tehnix izvozi gotovo 80% svojih proizvoda diljem Europe i svijeta. U Hrvatskoj je to značajno manje, naročito na području održivog gospodarenja komunalnim otpadom zbog raznih interesnih skupina i ekobirokracije koja nije dovoljno stručna ni kooperativna da bi implentirala održive tehnologije i time doprinijela ekološkoj, ekonomskoj i socijalnoj politici Republike Hrvatske. Što se tiče reciklažnih dvorišta do sada smo ih izgradili i opremili u cijelosti 90-tak, dok ih je u procesu proizvodnje i izgradnje još pedeset. Zbog toga nisam sretan jer su mnoga reciklažna dvorišta puna. To su zapravo odlagališta i zbog toga je potrebno izgrađivati reciklažne centre i kompostane kako bi se prikupljene sirovine pripremile za tržište, a ne deponije.

Pripremate li neke nove investicije ili inovativna rješenja? 
Kompanija Tehnix prošle je godine završila proizvodno servisni centar za proizvodnju, servisiranje i održavanje komunalnih vozila Ekomunal. Izgradili smo liniju za proizvodnju panela za potrebe mobilne arhitekture. Naravno da je stalni rast i razvoj poželjan i potreban zbog jačanja kapaciteta, tako da planiramo ići u izgradnju nove, deseta tvornice za proizvodnju eko opreme. Isto tako, stalno inoviranje i poboljšavanje proizvoda i tehnologija dnevno je prisutno na svim našim proizvodima i upravo to nas čini liderom na domaćem i svjetskom tržištu. Jako nas veseli uspjeh koji smo postigli s kompanijom Mercedes od koje kupujemo podvozja, a mi proizvodimo kvalitetnu nadogradnju. To omogućuje hrvatskoj komunalnoj industriji da kupuje najbolje i hrvatsko.

Puno ulažete i u svoje radnike. Osim visokih plaća, prošle ste godine pomogli i onima koji su zapali u financijske probleme zbog bankarskih kredita. Što vas motivira da to činite i djeluje li to na poslovanje firme?
Snaga svakog poduzeća su njezini ljudi. U kompaniji Tehnix njegujemo tzv. moralni kapitalizam, a to znači da vodimo brigu o radnicima i standardu i uvjetima rada, ali i kvaliteti života. Samo zadovoljan radnik može dati vrhunsku produktivnost, biti efikasan te proizvesti kvalitetan proizvod. Stalno ulažemo u inovativne proizvode. To kupci prepoznaju. Našim kupcima nudimo trajnu i korektnu poslovno-razvojnu suradnju.

Komentirajte prvi

New Report

Close