Među najboljima su po stopi o dvajanja, ali i dalje konstantno ulažu te uskoro završavaju modernizaciju kompostane

Autor: PD VL native tim , 04. svibanj 2021. u 21:59

Kompostana će dobiti dvije nove hale, a prihvatni kapacitet bit će 9000 tona godišnje.

Koprivnica je, prema neslužbenim podacima za 2020., na više od 55 posto odvojeno prikupljenog otpada. To ih svrstava među najbolje gradove u Hrvatskoj po stopi odvajanja i time je ostvaren cilj prema Planu gospodarenja otpadom RH. Nastavljaju i dalje s aktivnostima koje vode povećanju postotka odvajanja, a to će postići daljnjim ulaganjima u infrastrukturu i edukaciju građana koji su, zapravo, najzaslužniji za odlične rezultate koje već duže vrijeme zajedno postižu.

reciklažna dvorišta i zeleni otoci

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. svoje je cjelokupno poslovanje usmjerio prema zaštiti okoliša, posebice u dijelu gospodarenja otpadom. Već duži niz godina količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište sve je manja pa je tako 2010. godine odloženo 9313 tona (od toga 8474 tone s područja grada Koprivnice) dok je 2020. godine odloženo 5669 tona (od toga 4373 tone s područja grada Koprivnice), a sve to uz konstanto povećanje uslužnog područja na okolne općine. Od 2010. godine do danas Komunalac je, osim grada Koprivnice, proširio uslugu prikupljanja otpada na ukupno osam općina.

Razlog smanjenju miješanog komunalnog otpada je konstantno ulaganje u odvajanje i odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada pa se tako na cijelom uslužnom području Komunalca na kućnom pragu odvojeno prikuplja papir, plastika i biorazgradivi otpad, a imaju i 62 lokacija zelenih otoka s ukupno 233 spremnika za odvojeno prikupljanje papira, plastike, metala i stakla te dva spremnika za tekstil.

Početkom 2020. godine otvoreno je novo, drugo reciklažno dvorište s ciljem dodatnog smanjenja nepropisnog odlaganja otpada na divlja odlagališta i zelene otoke i rasterećenja postojećeg reciklažnog dvorišta, čiji kapaciteti za pojedinu vrstu otpada nisu dovoljni s obzirom na broj stanovnika i količinu otpada te povećanje efikasnosti prikupljanja otpada. Korištenje reciklažnog dvorišta besplatno je za sve građane s uslužnog područja Komunalca, a iz godine u godinu bilježe se sve veće količine odvojeno prikupljenog otpada u reciklažnim dvorištima.

Komunalac uskoro završava projekt Dogradnje, unapređenja i opremanja postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja u Herešinu. Vrijednost projekta je 14,3 milijuna kuna od čega je 8,9 milijuna kuna prihvatljivih troškova, a od toga 50 posto od strane Fonda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, odnosno Europske unije.

Projekt se odnosi na izgradnju dvije hale na postojećoj Kompostani na površini 4017 metara kvadratnih. Hale će služiti za zaprimanje, obradu i predobradu te proizvodnju komposta. U jednoj će hali biti laboratorij za praćenje samog procesa kompostiranja tako da se u svakom procesu dobiva kvalitetan kompost. Bit će ugrađene dvije sabirne jame za tehničke vode, po jedna u svakoj hali, a napravit će se i recirkulacija vode za daljnje zalijevanje. Uz dvije hale sagradit će se i natkriveni dio gdje će se moći skladištiti gotov kompost, nova pakirnica za vreće od 10 do 50 kilograma, novo sito za prosijavanje, drobilica za usitnjavanje, novi utovarivač za manipulaciju biorazgradivim otpadom te napraviti još jedna praonica za vozila.

Sav materijal koji će ulaziti i izlaziti u postrojenje bit će čist, a sam natkriven prostor koristit će se za proizvodnju eko komposta jer će se stvoriti uvjeti za proizvodnju još boljeg proizvoda. Sama kompostana bit će prihvatnog kapaciteta 9000 tona godišnje.

prikupljanje metala na kućnom pragu

Postojeći kapaciteti Kompostane daju nam veliku prednost u odnosu na druge gradove. Novim kapacitetima Komunalac će imati još veći doprinos u ovom segmentu kao i pozitivan utjecaj na društveno-gospodarsko okruženje jer se promiče važnost odvajanja otpada na što su građani grada Koprivnice već navikli.

Tu su i dva nova komunalna vozila iz projekta ‘Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za uslužno područje Komunalca d.o.o’. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2,6 milijuna kuna, od čega će Komunalac bespovratno dobiti 1,48 milijuna kuna, što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka projekta. Projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’. Vozila se koriste za odvoz papira, plastike i biorazgradivog otpada na području Koprivnice i uslužnog područja Komunalca.

Osim toga, vozila pružaju i mogućnost skupljanja novih vrsta otpada kojeg do sada nisu prikupljali na kućnom pragu pa tako kreću s pilot-projektom prikupljanja metala na kućnom pragu, najprije u dva koprivnička rajona, a ovisno o interesu građana skupljanje će se proširiti i u ostalim rajonima. Gradsko komunalno poduzeće Komunalac i dalje će ulagati u najbolja rješenja na području skupljanja i zbrinjavanja otpada, obnovljive izvore energije i promicati zaštitu okoliša te kružno gospodarstvo kao temelj uspjeha i viziju budućnosti zelene Koprivnice.•

Sadržaj omogućio GKP Komunalac

organizator
Srebrni partner
partner
partner
partner
partner
partner

New Report

Close