Jedan smo od rijetkih gradova koji su omogućili beskamatne kredite

Autor: Saša Paparella , 20. travanj 2015. u 22:00
Mladen Karlić prošlog je petka bio domaćin Poslovnog uzleta/Marko Mrkonjić/PIXSELL

Nismo zadovoljni odnosom države kada su u pitanju strateški projekti od značaja za Vukovarsko-srijemsku županiju i Vinkovce; od vitalnog interesa grada su navodnjavanje i projekt kanal Dunav- Sava.

Mladen Karlić postao je gradonačelnik Vinkovaca još 1997. i od tada je zaredom pobijedio na svim izborima. Povodom manifestacije Poslovni uzlet porazgovarali smo s gradonačelnikom sa 18- godišnjim stažom o gospodarskim prilikama u gradu koji vodi.    

Na nedavnoj tiskovnoj konferenciji rekli ste da lokalne vlasti u Vinkovcima konstantno rade na poticanju mladih gospodarstvenika, ojačavanju poduzetničkog duha i rješavanju problematike zapošljavanja- kojim mjerama to nastojite postići?
Grad Vinkovci kroz Upravne odjele aktivno je uključen u rješavanje spomenutog problema na način da osim konkretnih mjera sudjeluje u  Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Vukovarsko- srijemske županije, organizira radionice i predavanja za sve aktivne gospodarstvenike, ali i za one koji bi to tek trebali postati. Njima nudimo i usluge Vinkovačke razvojne agencije VIA i županijske  razvojne  agencije Hrast, koje pomažu artikulirati i provesti u djelo poslovne ambicije, posebice mladih ljudi. Zajednički stav Gradske uprave Grada Vinkovaca jest da ćemo se i zadužiti ukoliko je potrebno kako bi omogućili razvoj postojećih i stvaranje novih uspješnih poduzetnika, a upravo takav stav je doprinjeo tome da sami Vinkovci bilježe daleko bolje rezultate u pogledu gospodarstva i zaposlenosti u odnosu na sve ostale gradove u županiji. Bitno je spomenuti da poduzetnici u okviru d.o.o.-a sudjeluju s gotovo 35 posto ukupnih prihoda ostvarenih na razini županije. Dakako da nam nije cilj samo biti bolji od gradova u okruženju, već nam je cilj biti jedan od najboljih gradova u Hrvatskoj i u ovom dijelu Europe. Uvjeren sam da sve preduvjete za to imamo iz povijesnih, geografskih i gospodarskih potencijala.

Kakav je odnos države prema Vinkovcima? 
Na žalost, moram istaknuti kako nismo zadovoljni odnosom države kada su u pitanju strateška ulaganja odnosno strateški  projekti od značaja za Vukovarsko-srijemsku županiju i Grad Vinkovce, jer od vitalnog interesa grada su navodnjavanje poljoprivrednih površina i toliko spominjani projekt kanal Dunav- Sava. Projekt višenamjenskog kanala aktivirao bi građevinski sektor koji je izuzetno bitan segment vinkovačkog gospodarstva, ponovno bi se revitalizirao željeznički promet te bi Vinkovci bili važno geoprometno središte, usudim se reći u ovom dijelu Europe. 

Založili ste se i za ubrzavanje administracije i maksimalno olakšanje poslovanja poduzetnicima te smanjenje birokracije- kakvi su rezultati zabilježeni po tom pitanju?
Naravno,  kada govorimo o administraciji, bitno je znati da određene procedure moraju biti ispoštivane i u poštivanju procedura moramo ustrajati. Osim toga, bitno je razlučiti kako je dobar dio administracije pod ingerencijom ministarstava, odnosno države, a tek manji dio od strane jedinica lokalne samouprave, odnosno Grada Vinkovaca. Polazeći od činjenice kako su ucijelom tom lancu najbitniji ljudi, tu smo napravili veliki iskorak budući smo gotovo sve odjele pomladili, odnosno  na  rukovodeće pozicije gotovo svih  Upravnih odjela smo stavili mlade, ambiciozne i uspješne ljude. Rezultati pomlađivanja se pokazuju, ponajprije kroz ažurnost, želju za rješavanjem problema i u  konačnici brzinom  obavljenog  posla. Osim pozitivnih promjena koje su plod ljudske prirode, napominjem kako  su  određene procedure ubrzane i unaprijeđene uvođenjem novih softwarea poput e-dozvole, potom sustava za praćenje potrošnje energenata u objektima i ustanovama u vlasništvu grada, baze podataka stipendiranih studenata grada Vinkovaca…

Na koje sve načine Vinkovci pomažu svoje poduzetnike i obrtnike?
Osim prethodno navedenih mjera kojima pomažemo poduzetnicima istaknuo bih i to da Grad Vinkovci  već sedmu godinu sufinancira administrativne troškove otvaranja obrta i  osnivanja trgovačkih društava na području grada, na način da za obrte isplaćuje do 2.000 kuna, a za trgovačka društva do 2500 kuna. Ta se mjera mijenjala u sladu sa aktualnim potrebama, ali i regulativom na državnoj razini. Kako je smanjen realni trošak otvaranja d.o.o. tako se smanjio i iznos financiranja, no u smislu financiranja omogućili smo i j.d.o.o.-ima da ostvare pravo na sufinanciranje. Moram sa zadovoljstvom istaknuti  da smo još 2010. osmislili program u kojem smo sufinancirali zapošljavanje visokoobrazovanih na području grada sa 2.000 kuna mjesečno. Taj model je na razini države samo malo modificiran i primjenjuje se na državnoj razini, naravno riječ je o modelu danas poznatom kao stručno usavršavanje. Osim ovog modela, kreirali smo i neke druge poput jednokratnih potpora za zapošljavanje na neodređeno  radno vrijeme s iznosom od 5.000 kuna. 

Postoje li linije subvencioniranih kredita vinkovačkim poduzetnicima, ako da, koliko ste dosad izdvojili za tu svrhu?
Grad Vinkovci u 2015.,  u  suradnji  s  Vukovarsko- srijemskom  županijom,  planira subvencionirati kamatu poduzetnicima s područja grada, za što su  u  Proračunu  osigurana sredstva, ali iznos će se povećavati ovisno o zainteresiranosti poduzetnika. Konkretno, riječ je o tome da će Ministarstvo  gospodarstva sufinancirati kamatnu stopu s dva posto za  proizvodne djelatnosti i jedan posto za uslužne. Isti iznos preuzela je na sebe Vukovarsko-srijemska županija, ali i Grad Vinkovci samo za poduzetnike s područja grada, pa možemo reći kako ćemo biti jedan od rijetkih gradova koji su omogućili svojim gospodarstvenicima beskamatne kredite – ukoliko govorimo o proizvodnim djelatnostima.

Kako ste apsorbirali Vladinu poreznu reformu, odnosno smanjenje poreznih prihoda?
Tijekom 2014. došlo  je  do  izmjene  niza  zakonskih  propisa,  što  za  posljedicu ima smanjenje prihoda proračuna JLP(R)S u razdoblju 2015. nadalje. Na žalost, ove promjene su se očitovale kroz pad prihoda u prva tri mjeseca u iznosu od gotovo 20 posto u odnosu na prethodnu godinu u istom razdoblju, a Vladine kompenzacijske mjere za sada se ne osjećaju kroz ostvarenje prihoda proračuna. Ove godine Vlada Republike Hrvatske, kao ni Ministarstvo financija po prvi puta nisu dostavili jedinicama lokalnih i  područnih (regionalnih) samouprava smjernice za izradu proračuna, u kojima moraju biti sadržani očekivani pokazatelji smanjenja odnosno povećanja određene vrste prihoda, a sve ovisno o  izmjenama zakonske regulative. Planiranjem proračuna za promatrano razdoblje u Proračunu Grada Vinkovaca nisu uvođene, kao kompenzacije za izgubljene prihode, mjere povećanja prireza, gradskih poreza i gradskih naknada  već se pristupilo smanjenju rashodne strane proračuna što je prije svega značilo smanjene investicije u okviru komunalnog gospodarstva. 

Komentirajte prvi

New Report

Close