Javna nabava do kraja godine u kunama, a sve sporove rješavamo 2023. u eurima

Autor: Marija Brnić , 05. rujan 2022. u 22:00
Preračunavanje ni u slučajevima javne nabave ne smije rezultirati povećanjem cijena usluga/T. Miletić/PIXSELL

Za javna tijela i institucije nema obaveze dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima.

Prvi dan kada se i formalno na svim cijenama obvezno uz kunske iskazuju iznosi i u eurima, mnoge je iznenadilo da u upravo objavljenim natječajima državnih i javnih tijela i institucija, te poduzeća u novoj valuti nisu iskazane i najviše cijene koje su spremni platiti za pojedini posao.

U svim ugovorima na Elektronskom oglasniku javne nabave, naime, apsolutno sve najnovije ponude istaknute su isključivo u kunama.

Ocjenjivanje u eurima
No, iako ono što vrijedi za privatni sektor predviđa i do 100 tisuća kuna novčane kazne, za nepridržavanje obveze predviđene za razdoblje dvojnog iskazivanja, dakle, do kraja godine, ne radi se o klasičnoj tromosti državne birokracije, nego o korištenju mogućnosti koju joj je omogućio zakonodavac.

Promakla je većini objava tzv. Smjernica za prilagodbu javne nabave procesu zamjene hrvatske kune eurom, koje je u srpnju izradila Uprava za trgovinu i politiku javne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Tim službenim dokumentom predviđeno je, naime, u detalje kako će se u postupcima javne nabave tretirati uvođenje eura, a polazna osnova je da u javnoj nabavi ne postoji obveza iskazivanja cijena u kunama i eurima.

100

tisuća kuna kazne propisano je privatnicima u slučaju nepridržavanje obveze dvojnog iskazivanja

To se odnosi i na pripremno razdoblje, koje je započelo 15. srpnja, kao i razdoblje dvojnog optjecaja, koje je startalo od 5. rujna.

Pojedini pravni stručnjaci ukazivali su proteklih mjesec-dva klijentima na situaciju u kojoj se mogu naći u ovim postupcima, posebice u slučajevima ako se ponude predaju ove godine, a ocjene obavljaju 2023.

Savjetovali su im da se sami odmah kod formiranja ponuda vode službenim odnosom kune i eura, neovisno o tomu predviđa li to natječaj za određeni posao ili ne.

Kako je Smjernicama predviđeno, u slučajevima kada se ponude predaju do 31. prosinca ove godine, a vrednovanje provodi iduće, poduzetnici cijene trebaju istaknuti u kunskim iznosima, a ocjenjivanje će se provoditi u eurima, s tim da će se preračunavanje odvijati automatski, po fiksnom tečaju konverzije, i to u punom iznosu, a ne zaokruženom na dvije decimale, dakle u iznosu od 7,53450 kuna za jedan euro.

Smjernicama je posebno naglašeno da preračunavanje valuta ni u kom slučaju ne smije rezultirati povećanjem cijene ili vrijednosti roba i usluga.

Zaključeni ugovori – kune
U svim postupcima započetima u ovoj godini, za koje se žalbene postupke u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave riješe nakon Nove godine, te odabrani ponuđač bude odbijen, ekonomski najpovoljnija ponuda donosit će se u eurima.

U slučajevima javne nabave pokrenutima u ovoj godini, no s rokovima predaje ponuda u 2023., vrijednost posla će se procjenjivati u kunama, a kod odabira će valuta biti euro. Što se već zaključenih ugovora tiče, za sve ispostavljene narudžbenice do kraja ove godine računi će biti u kunama, a nakon toga u eurima.

A za izvršeni dio ugovora u ovoj godini, za koji je i račun ispostavljen ove godine, ali ga poduzetnik plaća u 2023., ono će se provesti u eurima. Za okvirne sporazume dužeg trajanja računi će do kraja godine biti ispostavljani u kunama, a nakon toga u eurima. Nakon Nove godine i za javnu nabavu jedina valuta bit će euro.

Komentirajte prvi

New Report

Close