‘Hrvatska ima ambiciozne ciljeve po pitanju reciklaže’

Autor: Darko Bičak i Ivan Tominac , 20. rujan 2021. u 10:33
Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Mile Horvat, državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, naglasio je da kružno gospodarstvo ima ključnu ulogu u pretvaranju Europe u energetski samodostatni entitet do 2050. godine, uz sve ekološke benefite koje to donosi.

Otpad je vrijedna sirovina te ga je nužno što više reciklirati i iz njega izvući što više vrijednih sirovina te energije, rečeno je na otvaranju konferencije 11. Croatia Waste Expo 2021. koja je danas održana u organizaciji Poslovnog dnevnika u Zagrebu.

Glavni urednik Poslovnog dnevnika Vladimir Nišević istaknuo je da već 10-ak godina Poslovni dnevnik organizira događanja vezana uz gospodarenje otpadom te pokušava podići svijest o važnosti ovog sektora. “Ove godine je fokus na tehnologijama za gospodarenje otpada – kakve postoje i gdje smo mi tu. To je bitno jer je sve važnije pitanje, uslijed enormnog rasta cijena sirovina na svjetskom tržištu, kako što bolje i više oporaviti otpad i što dalje sa sirovinama. Osobno sam uvjeren da sve ovo ide presporo i da je po pitanju gospodarenja otpadom nužno napraviti odlučnije i brže korake kako bi ulovili korak s razvijenom Europom te ostvarili sve benefite, kako ekološke tako i gospodarske, koje uspješan model gospodarenja otpadom donosi”, istaknuo je Nišević.

Horvat: Koncept regionalnih centara treba revidirati

Potrebna je tehnološka revizija dosadašnjeg modela gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, istaknuo je Đuro Horvat, predsjednik tvrtke Tehnix u svojoj prezentaciji na 11. Croatia Waste Expo 2021. u organizaciji Poslovnog dnevnika u ponedjeljak u Zagrebu. Naglašava da koncept regionalnih centara treba revidirati jer postojeći model ne funkcionira. 'Tehnix je razvio tipsku tvornicu koja je primjenjiva gotovo svugdje, od najmanjih gradova ili općina do gradova poput Zagreba. To Tehnixu nije nikakav problem, nego veliko zadovoljstvo jer imamo gotova rješenja, projekte kojima možemo na industrijski način gospodariti komunalnim otpadom. Novim tehnologijama razvijenim u kompaniji Tehnix postupkom industrijske reciklaže komunalnog otpada dobivamo osam vrsta baliranih sirovina, eko kompost i posebno vrijedno RDF gorivo koje ima gotovo 4 MW energije po toni, kojom možemo proizvoditi cement, struju, ili grijati gradove. Takve tvornice isplate se za pet godina i dalje stvaraju profit. Na našim postrojenjima mogu se reciklirati stare deponije, a tehnologija je takva da se otpad obrađuje istog dana te ne dolazi do smrada', ističe Horvat. Dodaje da Tehnix ima patentirano i u svijetu već isprobano rješenje sa svojim robotskim MO-BO-TO pogonima koje predstavlja vrh globalne tehnologije za gospodarenje otpadom, a već su ga instalirali u nizu zemalja. Suradnja u proizvodnji komunalnih vozila s Mercedesom nam je otvorila veliki prostor za rast i zaradu jer smo preuzeli kompletnu nadogradnju i servisiranje tih vozila. Mercedesova podvozja koštaju 70-ak tisuća eura, a naša nadogradnja dodatnih 80-90 tisuća u ukupnoj cijeni.a', navodi Horvat.

Mile Horvat, državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, naglasio je da kružno gospodarstvo ima ključnu ulogu u pretvaranju Europe u energetski samodostatni entitet do 2050. godine, uz sve ekološke benefite koje to donosi. “Kako u EU tako i u Hrvatskoj smo još uvijek previše linearni – uzmi, iskoristi i baci, a umjesto da se što više toga iskoristi. U EU se svega 12% otpada reciklira i ponovno iskoristi, a i Hrvatska je na tim brojkama”, kazao je Horvat. Dodao je da, kao i EU, i Hrvatska ima ambiciozne ciljeve po pitanju reciklaže, a zbog čega se i krenulo u izradu novog Zakona o gospodarenju otpadom.

Novi zakon o gospodarenju otpadom donosi administrativna rasterećenja

Zakon o gospodarenju otpadom – Mario Roboz, viši specijalist za dozvole i prekogranični promet otpadom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Novi zakon o gospodarenju otpadom donosi administrativna rasterećenja i cijeli proces oporabe i recikliranja čini još jednostavnijim. Međutim, ovisno o našim ciljevima, neki momenti u Zakonu će nas se ticati više od onih drugih. ''Što se tiče djelatnosti gospodarenja otpadom, veća razlika je da za razliku Zakona o održivom gospodarenju otpadom nemamo više drugu obradu otpada kao djelatnost. Glavne razlike koje postoje odnose se na administrativno rasterećenje što se tiče ishodovanja dozvola za gospodarenje otpadom te vođenje evidencija i očevidnika. Za djelatnost sakupljanja otpada je po Zakonu o održivom gospodarenju otpadom bilo potrebno ishoditi dozvolu, a sakupljanje se trenutno evidentira u evidenciji kada se radi sakupljanje u reciklažnom dvorištu, odnosnu u očevidniku voditelja županija kada se radi o sakupljanju koje obavlja osoba, a ne radi se o reciklažnom dvorištu'', rekao je viši specijalist za dozvole i prekogranični promet otpadom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Mario Roboz. Važan administrativni dio, a velik fokus je upravo na administraciji, odnosi se na ishođenje dozvole koja se veže uz procjenu učinka na okoliš. To više nije preduvjet, isto kao što Očevidnik o nastanku i tijeku otpada više nije propisan, a propisane su samo specijalne situacije kada je to potrebno voditi. Pojednostavljenje procesa je u fokusu, pa su čak i ciljevi danas okupljeni na jednom mjestu. ''Na jednom mjestu u Zakonu imamo propisane sve glavne ciljeve koje se tiču gospodarenje otpadom. Oni u velikoj mjeri jesu preneseni, međutim nisu svi - ciljevi za otpadne gume su potpuno nacionalni. Važan dio su promjene koje se tiču usluga koje osigurava Fond za proširenu odgovornost proizvođača. Ministarstvo će izdavati ovlaštenje za obradu, ali neće dodjeljivati ovlaštenje za okupljanje. Onaj tko obavlja obradu, trebao bi osigurati sakupljačku mrežu'', dodao je Roboz. Razmišljalo se i o ljudskom momentu i motivaciji koja je bitan input za ostvarenje ciljeva. Važan element javne usluge sakupljanja odnosi se na to da je u odluci koju donosi predstavničko tijelo JLS moguće graditi kriterij umanjenje cijena koji bi trebao predstavljati poticaj za odvojenu predaju otpada i kompostiranje biootpada. Kako govori Oroz, naknada gospodarenje otpadom također ima određene promjene, a u sebi sadrži i elemente kao što je reciklabilnost. Iznosi za prekršaje su također smanjeni.

Svi živimo u vremenu hiperprodukcije i konzumerizma, što dovodi do proizvodnje različitih vrsta otada. Ipak, kako ne bismo gledali nemile slike divljih deponija, postoji nešto što se zove oporaba. Upravo tome su usmjereni u C.I.O.S. Grupaciji, a kako govori član Uprave C.I.O.S.-a Željko Teufel, gospodarenje otpadom je kod njih usmjereno tome da otad pretvaraju u resurse. Prilikom oporabe koriste sve raspoložive tehnike za materijalnu oporabu i recikliranje otpada, a takvim pristupom zalažu se za zatvaranje koncepta kružnog gospodarstva. Njihova misija kreće od sakupljanja, a za sakupljanje otpada trenutno imaju preko 600 teretnih vozila specijalne namjerne i preko 60 lokacija. Otpad skupljaju od trgovačkih društava, ali i na kućnom pragu. ''Ponosno možemo reći da smo prošle godine sakupili više od milijun tona otpada u Hrvatskoj'', istaknuo je Teufel.

C.I.O.S Grupacija je u 30 godina postojanja investirala u veliki broj postrojenja za obradu otpada. U sklopu postrojenja dobivaju linije koje im omogućuju maksimalno iskorištavanje otpada i proizvodnju sirovina.

''S ponosom najavljujem dvije nove strateške investicije. Prva je automatizirana sortirnica ambalažnog otpada i plastike koja će samoj grupaciji omogućiti povećanje kapaciteta, ali i kvalitetu dobivenih krajnjih sirovina.

Drugi projekt je Sinergija visokoučinkovitog kogeneracijskog postrojenja za energetsku uporabu neopasnog otpada i biomase. Ovim putem pozivam sve JLS da nam se pridruže u ovom projektu'', rekao je Teufel. Najavljenim investicijama će, kaže, uključiti i one vrste otpada za koje nisu imali rješenje. Da se pod njihovom palicom uspjeh nalazi iza vrata, govore i brojke koje su ostvarili do sada. Brojke kojima se mogu pohvaliti zbilja nisu za ne zapaziti, a trenutno kao C.I.O.S Grupacija sudjeluju s 25 posto u količini ukupno obrađenog otpada u Hrvatskoj. Osim toga, osiguravaju ispunjenje nacionalnih ciljeva RH sakupljanjem i obradom 59 tisuća tona otpadnih vozila i 24 tisuće tona EE otpada.

Komentirajte prvi

organizator
partner
partner
partner
partner
partner

New Report

Close