Novo rješenje: Građani mogu sami ugovarati izvođače, a Ministarstvo bi platilo po predračunu

Autor: Suzana Varošanec , 17. rujan 2021. u 07:01
Mnogi bi samoobnovu već započeli, ali za to nemaju sredstava/PATRIK MACEK/PIXSELL

Neuralgične točke su neriješeni vlasnički odnosi i privremeno vlasništvo koje nakon obnove upisuje država.

Dvije poluge za dinamiziranje obnove kroz najave zakonske stimulacije samoobnove, ali i rješenja kojima se konstrukcijska obnova olakšala, prate još uvijek otvorena pitanja na koja pravna struka treba ponuditi odgovor, potvrđeno je u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Mnogi bi samoobnovu već započeli, ali nemaju sredstava pa se to kani potaknuti kroz mogućnost da građani ugovaraju izvođače, nadzorne inženjere i ostale aktere, a da Ministarstvo može platiti te radove kroz predfinanciranje, tj. po predračunu.

Ne trebaju čekati listu prioriteta

Razmatra se još jedna opcija samoobnove, a to je da se po određenoj formuli koja je ugrađena u cijene iz drugog Programa mjera i po evidentiranim oštećenjima na nekoj zgradi može uplatiti određeni iznos na ime pričuve pa da se i tako financira.

Načelno, građani će moći birati između više opcija, vrijede i za one objekte sa žutom naljepnicom, zbog mogućnosti samoobnove i predfinanciranja, moći će sami pokrenuti proces, tako da ne trebaju čekati nekoliko godina da dođu na red zbog liste prioriteta.

Tek izmjene i dopune Zakona o obnovi, i po mišljenju premijera Plenkovića, proces će ubrzati, a obnova se učiniti propulzivnijom, i to, pokazuje se, kroz zaobilaženje nerješivih pitanja.

Tri ‘neuralgične’ točke čine neriješeni imovinskopravni odnosi, pitanje legalizacije te prebivališta na dan potresa vlasnika koje je različito od adrese, a kroz obveznu obnovu problem se rješava kroz prizmu zgrade kao konstrukcijska cjelina čija se obnova financira 100% u omjerima države i Grada Zagreba, koji još nisu dogovoreni. Građani će sami rješavati financiranje cjelovite obnove (tj. unutrašnje popravke).

Prema ministru Darku Horvatu, zakon bi trebao biti na izglasavanju u Hrvatskom saboru otprilike do kraja listopada. U ovoj fazi procedura nalaže mišljenja Vladinih resora koja se tijekom idućeg tjedna očekuju. Za otvorena pravna pitanja očekuje se da će pravnici iz područja vlasništva i ostalih stvarnih prava ovih dana predložiti konkretna riješena.

Jedno je vezano uz privremeno vlasništvo koje nakon obnove upisuje država, iako se čuju suprotna mišljenja, i na objektima koji nisu legalizirani obnova se isto predviđa, kao i ozakonjenje ako je na dan potresa u njoj prebivao vlasnik ili njegov srodnik, ali ne i ako je riječ o trećim osobama.

Pored toga traže se i rješenja da se nekretninom ne može trgovati, a da se ne riješe imovinsko-pravni odnosi.

S druge strane, i pojedini članovi Savjeta za obnovu predlažu da se ukine propisana financijska obveza kao i zabrana otuđenja u roku od pet godina od primitka završnog izvješća nadzornog inženjera o obnovi.

Još i treći Program mjera

Do usvajanja u Saboru trebat će biti usuglašen i treći Program mjera obnove kao podzakonski akt. Za brzu dinamiku bitna ‘karika’ postaje pojednostavnjena javna nabava. Kako se pragovi podižu – za vrijednost usluga i robe do milijun kuna te za vrijednost radova do 39 milijuna kuna, očekuje se i novi pravilnik koji će riješiti žalbenu proceduru.

Potrebna ubrzanja na tržištu već imaju pobornike restrikcija žalbenog postupka kako bi se suzilo žalbene razloge, no za očekivati je da se zbog rizika korupcije u tom smislu neće propis krojiti. Suprotne tome, intencije koje se čuju idu u smjeru najmanje nekoliko ponuda kroz sustav e-dražbe.

Komentirajte prvi

New Report

Close