Elektronički računi d.o.o. objavili službeno očitovanje, oglasilo se i Ministarstvo

Autor: Objava za medije , 06. prosinac 2019. u 16:10
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

“Konkurencija je tu da katalizira najbolji proizvod za krajnje kupce. Spremni smo za tržišnu utakmicu, ali ovakve niske udarce nećemo tolerirati. Servis Moj-eRačun je digitalizirao Hrvatsku u segmentu elektroničkih dokumenata, odgojio je i pokazao put još prije 6 godina. Kada je Zakon o elektroničkom računu u javnoj nabavi stupio na snagu 1.7.2019.godine Moj-eRačun postao je platforma preko koje svaki dan u razmjeni elektroničkih dokumenata sudjeluje preko 80
000 poslovnih korisnika”, navodi Marko Emer, direktor tvrtke Elektronički računi d.o.o.

Očitovanje prenosimo u cjelosti: 

"Donosimo službeno očitovanje tvrtke Elektronički računi d.o.o. (Moj-eRačun) vezane uz nedavne događaje i objavu na poznatom hrvatskom informatičkom portalu te društvenim mrežama pojedinih konzultantskih stručnjaka.

Moj-eRačun i dalje je objavljen na POPISU INFORMACIJSKIH POSREDNIKA KOJI SU POVEZANI NA CENTRALNU PLATFORMU i USKLAĐENI S NORMOM ZA E-RAČUN dostupnog na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Zabrana rada ili trajno uklanjanje s popisa nije bila namjera Ministarstva.

Razmjena eRačuna između Centralne platforme i servisa Moj-eRačun upravo teče nesmetano u oba smjera. Sukladno tome, objavljeni članak u potpunosti je neistinit te povrijeđuje prava i interese tvrtke Elektronički računi d.o.o.

Prema informacijama iz Ministarstva, dopis koji je distribuiran informacijskim posrednicima predstavljao je podlogu da posrednici mogu neposlane račune – uslijed nedostupnosti posrednika, a sukladno Pravilniku – poslati u papirnatom obliku. Žao nam je što je postupanje Ministarstva koje je u skladu s Pravilnikom bilo pogrešno protumačeno, najviše zbog odlične suradnje koju imamo i s Ministarstvom, a koju isto njeguje i s ostalim posrednicima. Napominjemo, Elektronički računi d.o.o. su po zaprimanju prijave poteškoća promptno reagirali i otklonili uočene probleme.

Sama obavijest da Elektronički računi d.o.o. nisu dostupni za razmjenu eRačuna sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi izazvana je pogreškom pri slanju povratnih statusa prema Centralnoj platformi dok je razmjena računa u spornom periodu bila funkcionalna. Dakle, računi su se razmjenjivali standardnom dinamikom i razmjena računa ni u jednom trenutku nije bila u potpunosti onemogućena.

“Konkurencija je tu da katalizira najbolji proizvod za krajnje kupce. Spremni smo za tržišnu utakmicu, ali ovakve niske udarce nećemo tolerirati. Servis Moj-eRačun je digitalizirao Hrvatsku u segmentu elektroničkih dokumenata, odgojio je i pokazao put još prije 6 godina. Kada je Zakon o elektroničkom računu u javnoj nabavi stupio na snagu 1.7.2019. godine Moj-eRačun postao je platforma preko koje svaki dan u razmjeni elektroničkih dokumenata sudjeluje preko 80 000 poslovnih korisnika”, navodi Marko Emer, direktor tvrtke Elektronički računi d.o.o.

U prilog nepravedne optužbe i neizbrisive štete koja je nanesena servisu Moj-eRačun, Ministarstvo je već danas, 6.12.2019. u 15 sati objavio službeno priopćenje kojime se jasno definira status servisa Moj-eRačun, a koje prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

Nastavno na članak koji je objavljen na Vašem portalu Bug.hr u četvrtak, 5. prosinca 2019. u 17:36 sati, naslova „Moj e-račun dobio zabranu rada“, ovim putem šaljemo demantij, koji Vas molimo da prenesete na istovjetan način, kako slijedi:

„Jučerašnja obavijest o nedostupnosti slanja i zaprimanja eRačuna putem servisa "Moj eRačun", informacijskog posrednika Elektronički računi d.o.o., koju smo uputili kao resorno ministarstvo nadležno za područje razmjene eRačuna, bila je namijenjena isključivo informacijskim posrednicima, kako bi svoje korisnike dobavljače/izdavatelje eRačuna (koji su nam prijavili nemogućnost slanja eRačuna prema korisnicima servisa Moj eRačun) obavijestili o mogućnosti propisanoj Pravilnikom o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi. U njemu je navedeno da izdavatelj eRačuna može račun i prateće isprave poslati naručitelju u papirnatom obliku kao poštansku pošiljku ili na drugi međusobno dogovoreni način, ukoliko zbog tehničkih poteškoća ne može poslati eRačun.

Stoga, namjera te obavijesti bila je prvenstveno zaštita dobavljača – izdavatelja eRačuna, koji nisu mogli izdati ili isporučiti eRačuna javnim naručiteljima, te s tim u vezi nisu mogli naplaćivati svoje usluge, robu ili radove, kao i zaštita svih ostalih korisnika centralne platforme, što smo sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, te svim podzakonskim aktima koji uređuju područje razmjene eRačuna, dužni i činiti. To podrazumijeva i obavještavanje informacijskih posrednika o svim bitnim situacijama i informacijama na tržištu eRačuna.

Sve navedeno je upravo zato i propisano, te se čini isključivo zbog zaštite korisnika centralne platforme te javnih naručitelja, njihovih dobavljača (koji se moraju naplatiti nakon izvršene usluge, isporučene robe ili radova) i same tržišne utakmice.

Popis informacijskih posrednika na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta je indikativan i predstavlja popis informacijskih posrednika za razmjenu eRačuna, koji iste razmjenjuju sukladno zakonskim propisima i normama Europske unije za eRačun, te svaki posrednik može potencijalno iskusiti tehničke poteškoće. No, ukoliko su te poteškoće većih razmjera te ukoliko utječu na tržište, a pri tome imaju i fiskalne učinke (sve sukladno zakonu i pravilniku), razumije se da posrednik može biti privremeno brisan dok iste ne otkloni.

Dakle, radi se o eventualnom privremenom brisanju, a nikako ne o zabrani rada ili trajnom uklanjanju s popisa, kao što je pogrešno i netočno navedeno u pojedinim medijima.

Također, Financijska agencija (FINA), kao skrbnik nacionalne centralne platforme, dužna je na svojim mrežnim stranicama objavljivati OBAVIJESTI o nefunkcioniranju i tehničkim poteškoćama svih informacijskih posrednika. Tako su 4. i 6. prosinca 2019. godine objavljene Obavijesti za korisnike Centralne platforme (https://www.fina.hr/e-racun-u-javnoj-nabavi):

04. prosinca 2019. – Obavještavamo Vas kako je sustav informacijskog posrednika Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun) od 01.12.2019. nedostupan od strane centralne platforme. Iz navedenog razloga nije moguća isporuka elektroničkih računa prema korisnicima servisa Moj eRačun. Centralna platforma će ponovno poslati elektroničke račune koji nisu dostavljeni informacijskom posredniku Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun), odmah po zaprimanju informacije o dostupnosti sustava ovog informacijskog posrednika.

06. prosinca 2019. – Obavještavamo Vas kako je sustav informacijskog posrednika Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun) sada dostupan. Svi elektronički računi iz prethodnog perioda (od 01.12.), koji nisu mogli biti poslani zbog nedostupnosti servisa Moj e-Račun, su u postupku ponovnog slanja od strane Centralne platforme prema korisnicima informacijskog posrednika Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun).

Na navedenoj poveznici te na mrežnim stranicama Ministarstva uvijek se može točno informirati o stanju razmjene eRačuna u Republici Hrvatskoj.

S obzirom na sve navedeno, kao regulatorno i nadzorno tijelo, Ministarstvo je obavijestilo informacijskog posrednika i servis Moj eRačun da obavijeste sve svoje korisnike o činjenici nefunkcioniranja servisa te da otklone sve tehničke poteškoće što je prije moguće, kako bi eRačuni stopirani na centralnoj platformi mogli biti dostavljeni javnim naručiteljima, a u konačnici i plaćeni dobavljačima – izdavateljima eRačuna.

Naime, sukladno Pravilniku, u slučaju objave obavijesti iz stavka 1., 2. i 5. članka 22. izdavatelj eRačuna, u slučaju nemogućnosti slanja eRačuna, može račun i prateće isprave poslati naručitelju u papirnatom obliku kao poštansku pošiljku ili na drugi međusobno dogovoreni način. Time se umanjuje rizik neplaćanja faktura i neplaćanja u roku, a posredno i šteta koja bi mogla nastati prema dobavljačima roba, usluga i radova koji se ne mogu naplatiti od javnih naručitelja, zbog nefunkcioniranja pojedinih servisa.

Jučer u popodnevnim i večernjim satima, servis Moj eRačun pristupio je otklanjanju tehničkih poteškoća, uz podršku Financijske agencije kao skrbnika nacionalne centralne platforme, nakon čega je otpočelo uspješno propuštanje i slanje eRačuna.

Zaključno, ponavljamo kako ovo Ministarstvo, nadležno za eTrgovinu, eRačune, javnu nabavu, zaštitu potrošača, reguliranje rada te zaštitu poduzetnika i obrtnika, uvijek postupa i postupat će sukladno svojim zakonskim ovlaštenjima, prvenstveno u dobroj vjeri i in favorem tržišta. Namjera je i u ovom slučaju bila prvenstveno zaštita dobavljača – izdavatelja eRačuna, koji nisu mogli izdati ni isporučiti eRačune javnim naručiteljima, te s tim u vezi nisu mogli naplaćivati svoje usluge, robu ili radove, kao i zaštita svih ostalih korisnika centralne platforme“.

Komentirajte prvi

New Report

Close