Cijene radova korigirane, rokovi za predaju zahtjeva se produljuju

Autor: Suzana Varošanec , 09. rujan 2021. u 22:00
Ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić/PATRIK MACEK/PIXSELL

Za ostvarivanje prava na novac za privremenu zaštitu oštećene zgrade uklonjen uvjet zakonitosti građevine.

Vlada je u četvrtak usvojila novi Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom u pet županija (Krapinsko-zagorska, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Karlovačka i Grad Zagreb), kojim su korigirane cijene izvođenja radova zbog rasta cijena.

Tablice s procijenjenim vrijednostima nabave osnovnih usluga i radova, ovisno o potrebnoj mjeri obnove (uklanjanje, obnova), namjeni zgrade, stupnju oštećenja, razini obnove određene projektnom dokumentacijom, te veličine zgrade ili kuće, korigirane su dodatno i u svrhu bolje operabilnosti procesa.

Uz to, kako je opći dojam da obnova itekako kasni, intervenira se i u rokove za predaju zahtjeva za obnovu, kako se navodi u obrazloženju, u sklopu pojedinih pitanja koja se “uređuju na način na koji je to povoljnije za građane”.

Tako je ostvarivanje novčane pomoći za izradu projekta prošireno s glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade, na projekt obnove konstrukcije zgrade i projekt za cjelovitu obnovu, a rok za podnošenje toga zahtjeva se produžuje do 31. prosinca 2030. godine.

Također je produljen rok za predaju zahtjeva za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene zgrade do kraja iduće godine, a rok za podnošenje zahtjeva za uklanjanje potresom uništene višestambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade je produljen do kraja 2025.

Ujedno je za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene zgrade uklonjen uvjet zakonitosti građevine, dakle legalnost objekta više nije uvjet.

Stupa na snagu odmah

Zbog važnosti i opravdane potrebe što bržeg početka primjene Programa mjera, Vladinom se odlukom određuje da ona stupa na snagu prvi dan od dana objave u “Narodnim novinama”.

U program mjera ugrađeni su rezultati studije u kojoj je provedena preliminarna identifikacija rizičnih geoloških procesa i pojava likvefakcije, vrtača i klizišta, izrađena u suradnji s Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

2030.

godine do 31.12. te godine produljuje se rok za zahtjev za pomoć za obnovu

Sam Program izrađen je, odnosno dorađen nakon što je u primjeni uočena potreba daljnje nadogradnje u veljači usvojenog prvoga Programa mjera obnove. Stoga on uređuje više područja, počevši s postupkom privremene pohrane stvari kod konstrukcijske obnove nakon potresa te postupkom privremenog skladištenja građevnog otpada.

Isto se odnosi i na uređenje lokacije nakon izvođenja radova obnove nakon potresa, odnosno dovođenje okolnog terena u prvobitno stanje te sanaciju eventualne štete nastale zbog izvođenja radova.

Za gradnju zamjenske obiteljske kuće, ovisno o veličini na koju podnositelj zahtjeva ima pravo u obnovi, definiraju se prostorije i njihove minimalne veličine. Uređuje se i pitanje utvrđivanja posebnih uvjeta od strane nadležnog tijela za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, a do u detalje definiraju i razrađuju zadaci koji se tiču svih sudionika u obnovi, od projektanata i izvođača nadalje te njihove odgovornosti.

Također, kao ključni dijelovi tehničke dokumentacije obnove definiraju se sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera za izvedbu radova na obnovi zgrada oštećenih potresom, kao i sadržaj tog izvješća za gradnju zamjenske obiteljske kuće, te u slučaju uklanjanja potresom uništene zgrade.

Olakšava se djelovanje

Ujedno se definira i sadržaj pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja na obnovi zgrada, sadržaj istoimene izjave kod građenja zamjenske obiteljske kuće, kao i kod uklanjanja potresom uništene zgrade.

Navedene bitne sastavnice dokumentacije o gradnji definirane su inače posebnim propisima, ali su ovime uvrštene u program mjera kako bi sve bilo na jednom mjestu strukturirano.

Procjena je da je to potrebno jer će u obnovi sudjelovati tvrtke s različnim iskustvom pa se ovime olakšava njihovo djelovanje jer svi potrebni dokumenti za gradnju u programu mjera. Postupci započeti po odredbama Prvog programa mjera obnove dovršit će se po odredbama novog Programa mjera, ako je to povoljnije za stranku.

Inače, Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije danas će objaviti izvješće o svom radu i provedenim aktivnostima. O tome će govoriti ravnatelj Damir Vanđelić sa suradnicima.

Komentirajte prvi

New Report

Close