U poslovanju s inozemstvom online plaćanje donosi uštede

Autor: Tin Bašić , 19. rujan 2012. u 22:00

Najsigurniji i najčešći način za plaćanje u međunarodnim razmjenama je dokumentarni akreditiv

Mnogi domaći poduzetnici koji posluju s inozemstvom, bilo da su uvoznici ili izvoznici, gotovo svakodnevno plaćaju svoje obveze slanjem novca izvan granica, a to iziskuje i dodatne troškove. Sve ovisi o tome o kojim je iznosima riječ, što određuje i visinu naknade, te je li klijent banke ugovorio plaćanje u komercijalnom ugovoru koji je zaključio s inozemnim partnerom i slično. Izvoznici u Erste banci naplaćuju robu ili uslugu od inozemnog partnera tako da pošalje bezgotovinsku uplatu preko svoje poslovne banke na SWIFT adresu Erste banke u korist deviznog računa izvoznika koji je naveden u konstrukciji IBAN broja. Naknada koju banka obračunava za obradu naloga naplate iznosi 0,3 posto od vrijednosti naloga ili minimalno 60 kuna. “Uvoznici plaćaju robu ili uslugu inozemnom partneru na način da banci zadaju platni nalog s precizno navedenim podacima potrebnim za obradu naloga u međunarodnom platnom prometu”, poručuju nam iz Erste banke. Poduzetnici pak mogu birati i transakcije provesti ili dostavom naloga u poslovnicu ili u elektroničkom obliku korištenjem e-bankarstva.

Internet ili Narodne novine
Ako se koristi e-bankarstvo, u Zagrebačkoj banci se naknada za međunarodne platne transakcije obračunava i naplaćuje odmah nakon provođenja svake platne transakcije tako da se tereti račun klijenta a da klijent ne treba sam uplaćivati naknadu. Ako plaća papirnatim nalogom, kao što se to radi u Hypo Alpe-Adria banci, klijent u Narodnim novinama može kupiti obrazac naloga HUB3. “Klijenti naloge mogu dostavljati ili direktno u odjel platnog prometa ili preko naših poslovnica. Nalog mora biti ispostavljen u originalu, ispravno popunjen i ovjeren od osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu koji je naveden kao račun pokrića plaćanja”, objašnjava Danijela Stojaković, voditeljica platnog prometa u Hypo banci. Ističe kako postoje tri troškovne mogućnosti: SHA (share), OUR i BEN (beneficiary). “SHA znači da nalogodavatelj i korisnik plaćanja snose troškove, i to svaki od svog pružatelja plaćanja. U slučaju našega klijenta, ako se radi o plaćanju u inozemstvo, naknada bi bila 0,30 posto od iznosa plaćanja, odnosno 15 eura minimalno i 700 eura maksimalno”, kaže Stojaković. OUR je slučaj da nalogodavatelj snosi sve troškove plaćanja. “Konkretno to znači naknada SHA plus troškovi banke korisnika sredstava. U slučaju BEN (beneficiary) sve troškove snosi korisnik plaćanja”, kaže Stojaković. Ako njihov klijent zadaje nalog za plaćanje u iznosu od primjerice 1000 eura, a naknada iznosi 15 eura, tada će iznos plaćanja u inozemstvo iznositi 985 eura. “Znači, banka nalogodavatelja će od iznosa plaćanja oduzeti iznos naknada. Primatelj plaćanja će dobiti taj umanjeni iznos te će još sukladno tarifi svoje banke platiti naknadu za obradu priljeva”, zaključuje Stojaković.

Ništa bez SWIFT-a
U Raiffeisen banci njihovi klijenti – poslovni subjekti, imaju mogućnost obavljanja platnog prometa s inozemstvom korištenjem RBA Direkt servisa ili osobnom dostavom naloga u neku od poslovnica banke. “Vrijeme primitka i izvršenja platnih naloga definirano je terminskim planom izvršenja platnih transakcija”, ističu u RBA. U Privrednoj banci Zagreb sva plaćanja prema inozemstvu izvršavaju se preko SWIFT-a neovisno o tome jesu li unutar grupacije. “Banka se u izvršenju naloga klijenta za plaćanje u inozemstvo rukovodi instrukcijama klijenta navedenim na nalogu za plaćanje”, objašnjavaju u toj banci. U Privrednoj banci Zagreb troškovi plaćanja ovise o tome kako je klijent ugovorio plaćanje u komercijalnom ugovoru koji je zaključio s inozemnim partnerom. “Plaćanje se može izvršiti doznakom ili dokumentarnim akreditivom. Troškovi se naplaćuju sukladno tarifama banke koje su javno dostupne (web-stranice)”, kažu u PBZ-u. U Societe Generale – Splitskoj banci klijenti mogu u platnom prometu s inozemstvom plaćati papirnim nalozima dostavljenim osobno, telefaksom ili poštom, nalozima dostavljenim preko usluga e-bankarstva (usluge: SmartOffice, internet-bankarstvo), preko bankarskog – nostro čeka (banka izdaje uime i za račun klijenta bankarski ček), preko dokumentarnog akreditiva ako su ispunjeni svi uvjeti i prezentirani uredni dokumenti, plaćanje preko dokumentarne naplate prema uvjetima iz inkaso naloga. Inače, najsigurniji i najčešći način za plaćanje u međunarodnim razmjenama je dokumentarni akreditiv jer pruža zaštitu i kupca i prodavača. “Kupac prije izvršenja ugovora stavlja na raspolaganje svojoj banci ugovoren iznos i daje nalog za otvaranje akreditiva u korist poslovnog partnera – prodavača, a banka dostavlja obavijest o otvaranju akreditiva, što ujedno znači da će sredstva biti na raspolaganju prodavaču kad ispuni svoje ugovorne obveze”, pojašnjavaju u Volksbanci. Uz to, kažu, u njihovoj je banci plaćanje moguće izvršiti i deviznom doznakom, a za, primjerice, transfer od 100.000 kuna uz naknadu od 0,22 posto vrijednosti transakcije naknada za izvršenje usluge banci iznosila bi 220 kuna. U Erste banci na navedeni iznos u platnom nalogu u stranoj valuti platitelj treba uplatiti naknadu od 300 kuna ako nalog nije zadan s opcijom OUR (uvoznik preuzima trošak inozemne banke).

Prednosti grupa
Budući da su u Hrvatskoj gotovo sve banke u stranome vlasništvu, a riječ je o velikim europskim bankarskim grupacijama, postavlja se pitanje postoje li određene pogodnosti za poslovne klijente koji često plaćaju obveze u inozemstvu. Zagrebačka banka kao i ostale banke članice grupe UniCredit svim svojim klijentima uslugom FlashPayment provode brži transfer sredstava između platitelja i primatelja s poslovnim računom u jednoj od banaka članica grupe UniCredit. “Prednost plaćanja FlashPayment je zajamčeno odobrenje računa primatelja s valutom istoga radnog dana ili najkasnije sljedećega radnog dana ovisno o datumu valute izvršenja naloga za svaki platni nalog u eurima (kunama), na kojem je račun primatelja u jednoj od banaka članica grupe UniCredit”, objašnjava nam Nevena Stulić, direktorica Transakcijskih proizvoda i elektroničkog bankarstva u Zagrebačkoj banci. Kada je riječ o plaćanju u korist klijenta jedne od banaka Hypo grupe, tada je visina naknade kao i terminski plan izvršenja naloga bitno drukčiji, odnosno povoljniji. “Primjerice, za plaćanje u inozemstvo, ako je riječ o nalogu na papiru, primjenjivat će se naknada u visini 0,15 posto, 10 eura minimalno i 500 eura maksimalno. Ako je riječ o nalogu koji je zadan preko HYPOneta, primjenjivat će se naknada u visini 0,12 poto, deset eura minimalno i 500 eura maksimalno. Ako je ispravno popunjen nalog, primljen u banci do podneva, bit će izvršen istog dana s datumom valute plaćanja toga tekućeg dana”, objašnjava Danijela Stojaković, voditeljica platnog prometa u Hypo banci.

Niže naknade
U Volksbanci plaćanja unutar bankarske grupacije izvršavaju se na isti način kao i sva druga plaćanja, no za takvu vrstu plaćanja iznosi naknada su povoljniji, odnosno niži. Ako se plaćanje obveza izvršava unutar Erste grupe u eurima, obračunava se 25 posto diskonta od važeće naknade i datumom valute, odnosno datumom uplate na račun primatelja, jedan radni dan. Platni promet s inozemstvom obuhvaća i plaćanja unutar Raiffeisen International grupe (IGP plaćanja – Inter Group Payments). “IGP plaćanja obuhvaćaju plaćanja u eurima između klijenata Raiffeisen grupe u srednjoj i istočnoj Europi. Za IGP plaćanja redovna naknada je umanjena za 20 posto, a datum valute je isti dan u skladu s terminskim planom izvršenja platnih transakcija”, objašnjavaju u toj banci.

Od Senegala do Indije

Može na papiru i elektronički
“Klijent zadaje nalog za plaćanje, dostavlja ga u banku u papiru ili elektronički, a banka provodi nalog i naplaćuje naknadu čiji je minimalni iznos 80 kuna, a ovisi o iznosu platne transakcije”, kaže Nevena Stulić, direktorica Transakcijskih proizvoda i elektroničkog bankarstva Zagrebačke banke (na slici). SG – Splitska banka članica je Société Générale grupe što njihovim klijentima, kažu, omogućava lakše i brže poslovanje s inozemstvom zbog raširene mreže banaka članica. “Na taj način možemo brže reagirati i pružiti klijentu kvalitetniju uslugu, vrlo često i jeftiniju. Primjer je recimo izdavanje svih vrsta garancija izvoznicima u Alžir, Maroko, Tunis, Indiju, Senegal i tako dalje”, zaključuju u toj banci.

Krediti

RBA
IGP plaćanja (Inter Group Payments) obuhvaćaju plaćanja u eurima između klijenata Raiffeisen grupe u srednjoj i istočnoj Europi

20% umanjena je redovna naknada za IGP plaćanja unutar RBA grupe, a datum valute je isti dan

Erste banka
Izvoznici naplaćuju robu/uslugu tako da pošalje bezgotovinsku uplatu preko svoje poslovne banke na SWIFT adresu Erstea

0,3% iznosi naknada koju Erste banka obračunava za obradu naloga naplate, minimum 60 kuna

Volksbank
Troškovi ovise o cjelokupnoj poslovnoj suradnji klijenta i banke, a kreću se u rasponu od 50 kuna do 0,22% vrijednosti transakcije

7 eura znosi naknada ako se za doznake za inozemstvo primjenjuje proizvod VBI grupe

Hypo banka
Ako je riječ o plaćanju u korist klijenta jedne od banaka članica Hypo grupe, tada je visina naknade bitno povoljnija

0,15% iznosi naknada ako je riječ o nalogu na papiru, odnosno 10 eura minimalno i 500 eura maksimalno

Zaba
Klijent zadaje nalog za plaćanje, dostavlja ga u banku u papiru ili elektronički, a banka provodi nalog i naplaćuje naknada

80 kuna iznosi minimalni iznos naknade u Zagrebačkoj banci, a on najviše ovisi o iznosu platne transakcije

Splitska
U dijelu deviznoga bezgotovinskog platnog prometa s inozemstvom klijenti plaćaju naknadu za naplatu putem doznake

0,30% iznosi naknada koju banka uzima za naplatu preko doznake do iznosa od 187.000 kuna

Osiguranja

Hypo
U troškovnoj opciji BEN (beneficiary) sve troškove snosi korisnik plaćanja. Ako je nalog od milijun eura, naknada iznosi 15 eura

985 eura je iznos plaćanja u inozemstvo, a banka nalogodavatelja će od ukupnog iznosa oduzeti taj iznos

Volksbank
Za iznos od 100.000 kuna plaćanje je moguće u ovoj banci izvršiti i deviznom doznakom uz naknadu od 0,22% vrijednosti transakcije

220 kuna iznosi naknada za izvršenje usluge u Volksbanci na navedeni iznos plaćanja

Erste
Iznos plaćanja naveden u platnom nalogu u stranoj valuti koji odgovara protuvrijednosti 100.000 kuna, naknada je 0,3 posto

300 kuna platitelj treba uplatiti naknadu ovoj banci ako nalog nije zadan s opcijom OUR

Komentirajte prvi

New Report

Close