Novi posao Tehnike vrijedan 24,6 milijuna kuna, jedinične cijene stavaka ugovornog troškovnika su fiksne

Autor: Suzana Varošanec , 19. studeni 2021. u 15:20
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

“Procijenjena vrijednost za nabavu radova na izgradnji građevine CZOiO „Vinko Bek“ Zagreb iznosila je 30.380.861,32 kn bez PDV-a, odnosno 37.976.076,6 kn s PDV-om. Analizom i rangiranjem valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude utvrđeno je kako je ponuda ponuditelja Tehnika dd s ukupnim brojem bodova 100 ekonomski najpovoljnija. Vrijednost ugovora s građevinskom tvrtkom Tehnika za izgradnju građevine CZOiO „Vinko Bek“ Zagreb  iznosi od 24.649.897,73 kuna bez PDV-a, odnosno 30.812.372,16 kuna s PDV-om”, navode iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Zagrebačka građevinska tvrtka Tehnika, kao glavni izvođač radova, zaključila je Ugovor o javnoj nabavi radova za izgradnju građevine zagrebačkog Centra za odgoj o obrazovanje Vinko Bek s naručiteljem radova RH, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji I socijalne politike, priopćili su iz kompanije preko Zagrebačke burze.

“Predmet Ugovora je dogradnja  i  rekonstrukcija CZOiO Vinko Bek u Zagrebu. Radovima će se izvršiti rekonstrukcija I dogradnja postojeće građevine centra, izgradnjom novog aneksa, podrum, prizemlje, tri kata, ukupno projektiranog obima 3,676,25 m2. Rok dovršetka je 20 mjeseci od uvođenja u posao”, navode iz Tehnike.

Iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, na naš upit vezano za drugi bitni ugovorni sastojak, odnosno cijenu, stigao je brzi odgovor.

“Procijenjena vrijednost za nabavu radova na izgradnji građevine CZOiO „Vinko Bek“ Zagreb iznosila je 30.380.861,32 kn bez PDV-a, odnosno 37.976.076,6 kn s PDV-om. Analizom i rangiranjem valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude utvrđeno je kako je ponuda ponuditelja Tehnika dd s ukupnim brojem bodova 100 ekonomski najpovoljnija. Vrijednost ugovora s građevinskom tvrtkom Tehnika za izgradnju građevine CZOiO „Vinko Bek“ Zagreb  iznosi od 24.649.897,73 kuna bez PDV-a, odnosno 30.812.372,16 kuna s PDV-om”, navodi se u odgovoru Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u kojem iznose da je ugovornom vrijednosti radova obuhvaćeno izvođenje svih radova do pune funkcije po stavkama ugovornog troškovnika, a jedinične cijene stavaka ugovornog troškovnika su fiksne i nepromjenjive.

“Jedinične cijene uključuju sve troškove –  to su svi troškovi rada, materijala, rada strojeva, transporta, povećani troškovi za prekomjerno korištenje prometnica, pristojbe, porezi, plaće, režijski troškovi, osiguranje, ispitivanje i dokazivanje kvalitete, pripremni radovi, korištenje zemljišta za organizaciju gradilišta, privremeni priključci građevine na komunalnu infrastrukturu i izvedba privremenih priključaka, pomoćni poslovi i usluge kod izrade elaborata iskolčenja građevine i geodetskog snimanja izvedene građevine te svi drugi izdaci Izvođača za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti građevine i primopredaje izgrađene građevine Naručitelju na uporabu”, pojašnjavaju.

Sukladno Glavnom projektu izvest će se radovi rekonstrukcije i dogradnje postojeće građevine centra, tako da se uz dvorišno krilo postojeće građevine izgradi novi aneks koji se s postojećom zgradom na nivou 1. kata povezuje „mostom“.  Namjena nove građevine je proširenje i osuvremenjavanja usluga smještaja, boravka, psihosocijalne podrške, rane intervencije, pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, poludnevnog boravka, provođenje programa odgoja i obrazovanja djece i odraslih osoba s oštećenjem vida.

Tehnika trenutno radi na više projekata stanogradnje i visokogradnje.  Među njihovim aktualnim projektima ističu se radovi započeti u svibnju na izgradnji nove zgrade Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije Kliničke Bolnice Sv. Duh. Nova zgrada imat će površinu od 2.675 m2. Klinička bolnica Sv. Duh ovom izgradnjom, uz nedavno dovršenu Dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju s podzemnom garažom, koju je Tehnika također uspješno izvela, dovršava razvojni ciklus i ciljeve zacrtane Razvojnom strategijom svog osnivača, Grada Zagreba, navode iz kompanije. Usto, u svibnju su kao zajednica izvođača sa skopskim dioničkim društvom za izgradnju Beton – Podružnica Sesvete,  s naručiteljem tvrtkom Zona potpisali Ugovor o građenju 2. faze izgradnje stambeno-poslovne građevine u Horvaćanskoj cesti u Zagrebu. Glavni projekt je izradilo društvo Arhitektura minimal, a planirana je izgradnja višestambene građevine s dvije podzemne etaže te nadzemno prizemlje i 8 katova, razvedenog tlocrta.  To znači 73 stambene jedinice , 2 lokala trgovačke namjene u prizemlju te jedan poslovne namjene  (ured), zatim 2 etaže podzemne garaže  za potrebe stambenih i poslovnih prostora. Ukupni BRP iznosi 12.895 m2., rok za izvedbu radova je 15 mjeseci  dana od dana uvođenja u posao.

Dok novi ugovori, po svemu sudeći, ne bi trebali biti razlog mukama s izvorištem u drastičnom rastu cijene sirovina koje se nisu mogle predvidjeti, za razliku od toga ranijih godina zaključeni su ugovori u kojima  se prema predsjedniku Uprave Tehnike Zlatku Sirovcu, na svakom projektu koji traje više godina susreću s  ozbiljnim problemima. Ugovore s klauzulom o nepromjenjivosti cijena potpisali su prije nekoliko godina, ove godine sirovine su poskupjele i do 300 posto, pa kako  je to neodrživo tako  Tehnika, čija je PSN ove godine postala pravomoćna, kao i cijela brašna, očekuje rješenje u smjeru aneksiranja takvih ugovora s javnim naručiteljima kroz smjernice HGK-a. Svrha donošenja istih među ostalim su upravo moguće izmjene ranijih godina potpisanih ugovora o građenju, u skladu s Vladinim Zaključkom o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda. Stoga je i u svom osvrtu pozdravljajući ovu inicijativu, Sirovec koji je i predsjednik Udruženja graditeljstva HGK, poručio  kako bi  bez nje došlo do “propasti mnogih građevinskih firmi i gubitka radnih mjesta”.

Ovaj problem kroz negativan utjecaj na poslovanje Tehnike komunicirali su i u objavljenom devetomjesečnom izvješću gdje Uprava Tehnike navodi da je unatoč iskazanom pozitivnom rezultatu, rezultat poslovanja samo za tekuću godinu, bez utjecaja utjecaj izvanrednih događaja vezanih uz PSN, još uvijek negativan.  Osnovni razlog je kako ističu nedovoljna popunjenost kapaciteta, odnosno nedostatak ugovorenih radova, I to zbog izostanka mogućnosti dobivanja bankarskih garancija za avanse, za dobro izvršenje posla I za garantni period. No, uz nastavak pandemije, dodatni faktori koji negativno utječu na poslovanje društva još su I problem s likvidnošću,  nedostatak proizvodnih radnika  te drastičan rast cijena građevinskog materijala.

Komentari (1)
Pogledajte sve

Čestitam!

New Report

Close