Bitno je razlikovati ovrhu na plaći i ovrhu nad novčanim sredstvima

Zakon o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima na snazi je od 1. siječnja 2011. godine

Bitno je razlikovati ovrhu na plaći i ovrhu na novčanim sredstvima. Ovršni zakon se kod provođenja ovrhe na plaći tj. određivanja zaštićenog dijela nije bitno mijenjao. Ako je plaća viša od 5305 kuna (prosječna neto plaća u RH) kod ovrhe za uzdržavanje djeteta od ovrhe je izuzet iznos koji odgovara iznosu od jedne četvrtine prosječna mjesečne isplaćene neto plaće.

U istom slučaju, od ovrhe radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davanja uzdržavanja, od ovrhe je izuzet iznos od polovice neto plaće. Također i za ostala potraživanja od ovrhe je izuzet iznos od dvije trećine prosječne neto plaće u RH (3536 kuna). Ako je plaća niža od prosječne plaće u Hrvatskoj kod ovrhe radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davanja uzdržavanja, od ovrhe je izuzet iznos od polovice neto plaće radnika - ovršenika. U istom slučaju, za ostale tražbine od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine neto plaće radnika - ovršenika.Od 1. siječnja 2011. godine na snazi je Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Ovim zakonom propisan je sadržaj Jedinstvenog registra računa (JRR) kojeg vodi Fina. Sadržavat će podatke o računima za sve transakcijske račune poslovnih subjekata i građana, te podatke o novčanim sredstvima i to o: novčanom pologu po viđenju i ulogu na štednju po viđenju, oročenim novčanim sredstvima, stambenom štednom ulogu te depozitu u kreditnoj uniji.Transakcijski račun jest tekući ili žiro račun kojeg otvara i vodi kreditna institucija na ime jednog ili više korisnika platnih usluga koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija. Novost je da se računi više ne dijele na glavne račune i na one koji nisu glavni računi. JRR ne sadrži podatak o stanju računa već podatke o postojanju računa i o tome je li račun blokiran ili nije. Sve navedene podatke u JRR dostavljaju banke, stambene štedionice i kreditne unije. Podaci o otvorenim računima i o promjenama po ovim računima se moraju dostavljati Fini dnevno. Fina upisuje samo oznaku blokade računa i oznaku zabrane raspolaganja novčanim pologom, štednim ulogom i oročenim novčanim sredstvima, te oznaku stečaja ovršenika.

Svi podaci koji se odnose na poslovne subjekte javni su i dostupni svima uz naknadu, dok podaci koji se odnose na građane nisu javni. Značajna novost i prednost je u tome što je podatak o blokadi računa javni podatak i raspoloživ je svim zainteresiranim tražiteljima. Web servis JRR dostupan je svim poslovnim subjektima i građanima. Korisnikom web servisa postaje se ispunjavanjem pristupnice i uplatom naknade za korištenje servisa, a pristup je omogućen korištenjem korisničkog imena i zaporke. Ovrha na novčanim sredstvima ovršenika koja je na snazi od 1. siječnja provodi se po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama, prema OIB-u ovršenika bez njegove suglasnosti. Iznimno, ovrha se ne provodi na novčanim sredstvima, odnosno računima izuzetim od ovrhe. Ovu ovrhu provodi Financijska agencija. Postupak provođenja ovrhe na novčanim sredstvima fizičkih osoba provodi se na slijedeći način: rješenjem o ovrsi na novčanim sredstvima nalaže se Fini da banci izda nalog da iznos na koji je određena ovrha prenese sa svih ovršenikovih računa na račun koji je određen u rješenju o ovrsi. Građanin - ovršenik je u obvezi te mu je u interesu da pošalje obavijest u Finu kako mu se nebi provodila ovrha nad primicima i iznosima koji su zaštićeni od ovrhe. Fina daje nalog banci da otvori poseban račun. O otvaranju posebnog računa banka je dužna obavijestiti Finu, a Fina poslodavca. Na taj račun će poslodavci uplaćivati odgovarajući iznos plaće i ostalih primitaka nad kojima se ne može provoditi ovrha i tim će sredstvima ovršenik moći slobodno raspolagati, dok se preostali iznos plaće (ako postoje raspoloživa sredstva) doznačuje na račun radnika.

Provođenje ovrhe

Uskraćivanje plaće
Nakon što Fina poslodavcu pošalje obavijest da se provodi ovrha na novčanim sredstvima poslodavac je dužan odmah uskratiti plaću na tekući račun radnika i mora čekati obavijest Fine o otvorenom novom računu na koji će se isplaćivati zaštićeni dio plaće. Kad prestanu razlozi za postojanje posebnog računa, Fina nalaže banci, kod koje je otvoren taj račun, njegovo zatvaranje.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!