Znate li da 'R1' više ne treba stajati na računima obveznika poreza na dobit?

Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Svaki je porezni obveznik koji je isporučio dobra ili izvršio određenu uslugu svome kupcu ili naručitelju dužan izdati račun.

Ovog tjedna odlučili smo se za malo ležerniju temu. Tokom sedmog mjeseca sigurno su mnogi od vas prilagođavali izgled računa za prodanu robu i izvršene usluge odredbama raznih Zakona i propisa. Znate li da se oznaka R1 više ne treba nalaziti na računima obveznika poreza na dobit?! O obveznim elementima te specifičnostima vezanim uz račune pročitajte detaljnije u nastavku.

Za početak, podsjetimo se da je svaki porezni obveznik koji je isporučio dobra ili izvršio određenu uslugu svome kupcu ili naručitelju dužan izdati račun. Račun je potrebno izdati i u slučaju kada smo primili predujam za isporuku ili uslugu koju ćemo tek izvršiti. Svaka isprava, bez obzira na njen naziv, koja sadrži sve elemente propisane za račun smatra se računom. Zato vodite računa o tome da kod izrade ponude, predračuna i sl. izostavite neki od obveznih elemenata kako kod kupca ne bi došlo do dvostrukog priznavanja pretporeza – npr. po ponudi i po računu. 

Opći porezni zakon, Zakon o PDV-u, Zakon o fiskalizaciji, Zakon o trgovačkim društvima samo su neki od propisa koji propisuju obvezne elemente i uređuju sadržaj računa. S obzirom da Europska unija ne poznaje oznaku R1 ona više nije obvezan element računa trgovačkih društava. OPREZ! Računi koje izdaju obveznici poreza na dohodak i dalje moraju sadržavati oznaku R2, a kako će isti prema „načelu blagajne“ poslovati sve do 01.01.2015. godine, na računima moraju dodati još i napomenu „obračun prema naplaćenoj naknadi“

Budući da smo se i sami do sada svakodnevno susretali sa računima kojima je nedostajao barem jedan Zakonima propisan element, u nastavku donosimo popis svih elemenata koje jedan račun mora sadržavati:

·        Broj računa te datum izdavanja računa; datum isporuke dobara ili obavljenih usluga te, ukoliko se radi o predujmu, datum primitka predujma

·        Puni naziv trgovačkog društva ili ime i prezime ukoliko se radi o fizičkoj osobi (obrtu), adresu, OIB ili PDV identifikacijski broj ukoliko se račun ispostavlja izvan Hrvatske, odnosno prema nekoj od država članica Europske unije. Svi ti podaci moraju biti navedeni i za prodavatelja i za kupca.

·        Količinu i uobičajeni naziv dobara koja se isporučuju te vrstu i količinu obavljenih usluga. OPREZ!! Vrlo je bitno da određeno dobro na računu ne obilježite samo šifrom pod kojom ju vi vodite na svojim zalihama; mora biti naveden uobičajen naziv robe iz kojeg je svima jasno o kojoj vrsti robe se radi.

·        Jediničnu cijenu isporučenih dobara ili obavljene usluge (bez PDV-a), razvrstanu po stopama PDV-a, odobrene popuste i rabate , stope PDV-a; svotu PDV-a razvrstanu po stopama te zbrojnu stopu naknade i PDV-a

·        Čl. 6. Zakona o računovodstvu propisuje obvezu potpisivanja računa kao knjigovodstvene isprave

Zakon o računovodstvu propisuje da račun kao isprava koja pruža financijske informacije mora biti napisana na hrvatskom jeziku, a vrijednosti iskazane u valutnoj jedinici koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj.  Dakle, uz kune koje su obavezne, vrijednosti na računu možete iskazati i u drugoj valuti, a pored hrvatskog možete se prilikom pisanja računa koristiti i drugim jezikom za kojeg smatrate da će biti kupcu razumljiv.

Ono što su mnogi zasigurno sa veseljem dočekali su novosti u vezi računa u elektroničkom obliku. Novi Pravilnik o PDV-u propisuje vjerodostojnost podrijetla računa, cjelovitost sadržaja i čitljivost računa te osiguranje navedenog bilo kojom poslovnom metodom koja omogućuje povezivanje računa sa isporukama dobara i usluga.  Ukoliko su navedeni uvjeti ispunjeni te ukoliko je primatelj računa dao pisanu suglasnost o prihvaćanju računa (ili ako je sklopljen dogovor između izdavatelja i primatelja računa) u elektroničkom obliku, nema nikakve prepreke za izdavanje računa u oblicima XML, PDF ili u nekom drugom elektroničkom formatu te slanje istih putem elektroničke pošte. Račun ispisan na papiru, skeniran i poslan elektroničkom poštom također se smatra računom u elektroničkom obliku.  Bitno je da je račun izdan, ali i zaprimljen u nekom od navedenih formata. OPREZ!! Račun morate čuvati u elektroničkom obliku i omogućiti čitljivost računa u elektroničkom obliku do kraja razdoblja za koje je propisana obveza pohrane računa. 

Autor članka Filip Jelić stručnjak je koji radi za tvrtku Fidestum

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!