Sudska praksa: Ponuditelj treba navesti pravnu osnovu za tajnost podataka

Mićo Ljubenko Mićo Ljubenko

U ponudi drugorangiranog ponuditelja utvrđeno je da je priložio Izjavu o poslovnoj tajni.

Sukladno stavu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave iz rješenja klasa: UP/II-034-02/16-01/77 ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni. 

Gospodarski subjekti ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke, cijeni ponude te podatke u vezi s kriterijima za odabir ekonomski najprihvatljivije ponude.

Uvidom u ponudu drugorangiranog ponuditelja utvrđeno je da je isti u ponudi priložio Izjavu o poslovnoj tajni u kojoj je navedeno da se temeljem članka 16. Zakona o javnoj nabavi, a sukladno Pravilniku o poslovnoj i profesionalnoj tajni drugorangiranog, donesenom na temelju odredaba Zakona o tajnosti podataka te odredaba glave 8. i 9. Zakona o zaštiti tajnosti podataka, podaci iz ugovora svih vrsta koje je sklopilo društvo ili koji se odnose na društvo smatraju poslovnom tajnom te da svi podaci sadržani u popisu izvršenih ugovora o isporuci robe/usluga, te pripadajuće potvrde naručitelja predstavljaju poslovnu tajnu.

Ponuditelj treba u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju koje su podaci tajni, što je drugorangirani ponuditelj i učinio. Navod žalitelja da ima indicije da su podaci koji se odnose na tehničku i stručnu sposobnost ponuditelja lažirani, ne predstavlja dokaz u smislu odredbe čl. 143.st.2. Zakona o javnoj nabavi.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!