Kupci vam kasne s plaćanjima? Možda je ovo rješenje za vas?

Thinkstock Thinkstock

Vaši kupci kasne s plaćanjem svojih obveza? Možda je faktoring rješenje za vas? U vrijeme globalne gospodarske krize porasli su i prihodi na tržištu faktoringa iz razloga što se gotovo svaki poduzetnik susreo sa kontinuiranim problemom naplate potraživanja od kupaca.

Vaši kupci kasne s plaćanjem svojih obveza? Možda je faktoring rješenje za vas? U vrijeme globalne gospodarske krize porasli su i prihodi na tržištu faktoringa iz razloga što se gotovo svaki poduzetnik susreo sa kontinuiranim problemom naplate potraživanja od kupaca. Korištenje faktoringa pokazalo se kao vrlo koristan alat u rješavanju problema naplate potraživanja i održavanja likvidnosti poduzeća.

Faktoring nam omogućava da ubrzamo novčani tok poduzeća te predstavlja jedan od suvremenih oblika kratkotrajnog financiranja. Primjenom faktoringa potraživanje (uz određenu naknadu)  pretvarate u likvidna sredstva. Faktoring karakterizira široka primjenjivost i kratki rokovi realizacije tj. trenutno osiguravanje likvidnosti. Predmet faktoringa su uglavnom potraživanja od kupaca za isporučena dobra i izvršene usluge. Takva potraživanja predstavljaju kratkotrajnu, ali nelikvidnu imovinu.

Poduzetnici se najčešće odlučuju na korištenje faktoringa zbog potrebe za hitnim likvidnim sredstvima (prije samog dospijeća potraživanja). Faktoring društvo isplaćuje ugovoreni iznos (u pravilu preko 70%) potraživanja u trenutku otkupa. Drugi razlog korištenja faktoringa je nemogućnosti naplate određenog potraživanja. U tom slučaju potraživanja se prodaju uz diskont onom poduzetniku koji ima mogućnost naplate otkupljenog potraživanja direktnim ili indirektnim putem (kompenzacija, asignacija i sl.). Usluge fakrotinga nude gotovo sve banke u Hrvatskoj, ali i privatna društva specijalizirana za faktoring. Faktoring je moguće realizirati u dva osnovna oblika:

Potpuni (pravi) faktoring kod kojeg na temelju sklopljenog ugovora faktor na sebe preuzima cjelokupan rizik naplate potraživanja te potraživanje od klijentovog dužnika naplaćuje u svoje ime i za svoj račun
Nepotpuni faktoring ili faktoring sa odštetom kod kojeg faktor na sebe ne preuzima rizik naplate već ju obavlja u svoje ime, ali za račun klijenta

*u praksi su prisutne i razne izvedenice faktoring odnosa, najčešće u slučaju jedinstvenih poslovnih odnosa i procesa na tržištu. Takvi su recimo izvozni poslovi te razne nestandardizirane isporuke proizvoda i usluga.

Kod potpunog (pravog) faktoringa moguće je ugovoriti odštetnu klauzulu. U slučaju ne ugovaranja odštetne klauzule Društvo faktor u troškove mora ukalkulirati mogućnost ne-naplate otkupljenog potraživanja. Iz navedenog proizlazi da je naknada za ugovaranje faktoringa bez odštetne klauzule u pravilu veća nego kod ugovaranja sa odštetnom klauzulom. S druge strane, ukoliko faktoring društvo (kod faktoringa sa odštetnom klauzulom) ne uspije naplatiti potraživanja od dužnika, ima pravo (ukoliko je tako ugovorom ugovoreno) nadomjestiti potraživanja od prodavatelja istog.

Kod nepotpunog oblika faktoringa, faktor na sebe preuzima samo tekuće financiranje i upravljanje potraživanjem dok cjelokupan rizik naplate i dalje snosi vjerovnik (klijent).

Postupak faktoringa odvija se u dvije faze. Originalnom dužniku šalje se obavijest da je svoju obvezu dužan platiti faktoru (umjesto prvotnom vjerovniku) te se potom potraživanje formalno prenosi na faktora.

POREZNI TRETMAN FAKTORINGA

Ustupanje (prijenos) potraživanja ne smatra se isporukom te samim time nije oporezivo porezom na dodanu vrijednost.  Svi ostali troškovi vezani uz faktoring (naknada, provizija, diskont), koje preuzimatelj duga (faktor) zaračunava, podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost. 

Komentari (2)
 • Twixer
  Twixer 22:23 20.5.2013.

  U slucaju da faktoring ne uspije, nemojte ocajavati. Postoje i drugi nacini kako mozete naplatiti svoja potrazivanja.

  Vaš link … [youtube.com]

 • Nostraduru
  Nostraduru 20:13 20.5.2013.

  A zakaj se to ne zove REKETING?

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!