Građevinci i vlasnici putničkih agencija, ovo trebate znati

Thinkstock Thinkstock

Ukoliko ste građevinska tvrtka ili pak putnička agencija sigurno se neki od poslova koje obavljate odvijaju izvan mjesta vašeg sjedišta, izdvojene poslovne jedinice ili uobičajenog mjesta boravišta ili prebivališta vaših radnika.

Ukoliko ste građevinska tvrtka ili pak putnička agencija sigurno se neki od poslova koje obavljate odvijaju izvan mjesta vašeg sjedišta, izdvojene poslovne jedinice ili uobičajenog mjesta boravišta ili prebivališta vaših radnika. Znate li koji uvjeti moraju biti zadovoljeni kod isplate terenskog dodatka radnicima?! Ovisno o grani djelatnosti kojom se bavite, postoji mogućost da ste na isplatu terenskog dodatka vezani kolektivnim ugovorom.

Ukoliko ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili nekim drugim internim aktom niste utvrdili obvezu isplate terenskom dodatka, bez obzira na ispunjene uvjete i na zahtjeve radnika, istog niste niti obvezni isplatiti. Ali, ukoliko spadate u neku od sljedećih grana, vezani ste proširenim kolektivnim ugovorom. Prošireni kolektivni ugovori sklopljeni su za djelatnosti graditeljstva, putničke agencije, ugostiteljstva te za djelatnost drvne i papirne industrije. Jedan od uvjeta koji mora biti zadovoljen za isplatu terenskog dodatka je da poslodavac obavlja poslove koji su po svojoj prirodi vezani uz rad na terenu.

Terenski dodatak predstavlja nadoknadu za troškove koje radnik ima kada ga poslodavac uputi da odradi poslovne aktivnosti koje su vezane za rad na terenu. Troškovi se uglavnom odnose na hranu i piće te druge povećane osobne troškove radnika. Pritom valja voditi računa o tome da je mjesto na koje je radnik u tom slučaju upućen udaljeno više od 30 km od sjedišta poslodavca i stalnog prebivališta ili boravišta radnika. Iako je uobičajeno da radnici na terenu borave dulje vremensko razdoblje, vrijeme trajanja terenskog rada nije propisano. Radnik ima pravo na terenski dodatak i za dane tjednog odmora i blagdana, ukoliko je te dane stvarno proveo na terenu. Također, za isplatu terenskog dodatka nije nužno da radnik noći na terenu. Ipak, uvjet je da se na terenu radi minimalno za trajanje uobičajenog radnog vremena.

Terenski dodatak može se isplatiti neoporezivo do svote od 170,00 kn po danu u tuzemstvu te do svote od 250,00 kn ukoliko je radnik poslan da izvrši određene poslove u inozemstvu.

Troškove do navedenih iznosa (a koji uglavnom uključuju prehranu i slične troškove) radnik nije dužan pravdati odgovarajućom vjerodostojnom dokumentacijom. Ukoliko je pak radnik na terenu imao dodatne troškove kao što su cestarina, poštanski troškovi, troškovi unajmljivanja određenih prostorija te ostali troškovi koji su bili neophodni za rad na terenu, dužan ih je poslodavcu potkrijepiti vjerodostojnim ispravama.  Takvim ispravama ujedno se potvrđuje da je rad na terenu zaista nastao u određenom razdoblju. Navedene troškove poslodavac također isplaćuje radniku neoporezivo. 

Ukoliko se dogodi da poslodavac isplati radniku terenski dodatak te istovremeno podmiri troškove hrane koje je radnik imao na terenu tada se trošak prehrane smatra plaćom u naravi. Iznos plaće u naravi potrebno je u tom slučaju dodati neto plaći te na nju obračunate sve pripadajuće doprinose i poreze.

OPREZ! Sukladno čl. 14. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak, terenski dodatak spada u skupinu neoporezivih naknada zajedno sa naknadom za odvojeni život i dnevnicama. Vodite računa o tome da su te naknade međusobno isključive te u slučaju isplate terenskog dodatka u istom razdoblju istom radniku ne možete isplatiti i naknadu za odvojeni život ili dnevnicu. 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!