Hrvatska pamet Hrvatskoj 2017. - uvjeti sudjelovanja - Pravilnik

HPH 2017. HPH 2017.

Pravo sudjelovanja

Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju redovni i izvanredni studenti svih fakulteta u Hrvatskoj u dobi od 18. do navršene 27. godine.

Prijave mogu biti pojedinačne ili u grupama od najviše tri studenta.

Dopuštena je suradnja studenata različitih fakulteta ili sveučilišta, pod uvjetom da svi članovi grupe zadovoljavaju propozicije natječaja.

Prilikom prijave potrebno je uploadati potvrdu o studentskom statusu.

Ako se prijavljuje tim, potrebno je ispuniti prijavnicu onoliko puta koliko ima članova, s točnim podatcima članova uz navođenje istog imena tima.

Nije moguće isti rad prijaviti u više  kategorija. Moguće je napisati više radova za istu kategoriju ili više radova za različite kategorije.

Prijave i predaje radova traju do 20. listopada 2017. godine. 

Rad ne smije imati manje od 18 stranica.

Rad i tim prijavljuju se putem obrasca ispod teksta, a gotovi se radovi predaju na e-mail adresu hph@poslovni.hr. Prilikom predaje rada na e-mail adresu potebno je u tijelu e-maila navesti ime tima i ime svih članova te kategoriju u koju je rad prijavljen.

Prijaviti se mogu projektni zadatci koji do sada nisu konkurirali ni u jednom natječaju, niti su do trenutka prijave na natječaj Hrvatska pamet Hrvatskoj bili ocjenjivani i mentorirani od strane bilo kakve komisije ili stručnog tijela. Rad se mora sastojati od osnovne prezentacijske ideje, prikaza potencijalnih benefita koji bi njezinom realizacijom bili stvoreni, te detaljne razrade svih tehničkih, organizacijskih i financijskih uvjeta potrebnih za realizaciju.

Prijavljeni projekti ne moraju nužno biti iz sfere biznisa, ali se očekuje da u projektnoj dokumentaciji bude jasno prikazan njihov financijski aspekt, odnosno njihova šira ekonomska održivost i/ili mjerljivi društveni benefiti. Posebno će se vrednovati originalnost ideje te preciznost razrade plana njezine realizacije. Svaki projekt može biti prijavljen u samo jednoj od navedenih kategorija.

Ako jedan od članova tima ne odgovara navedenim propozicijama (studentski status i godine starosti - za što organizator ima pravo u svakom trenutku trajanja projekta zatražiti dokaznicu), cijeli će tim biti diskvalificiran. Svi su studenti suglasni s objavama svojih projekata (sažetaka i opisa projekata) na platformama Poslovnog dnevnika, a ako ne žele javno izaći s njima, biti će diskvalificirani. Ako se utvrdi da je neki od projekata već ranije bio objavljen ili podložan ocjenjivanju od strane bilo kakve komisije ili stručnog tijela, kompletan će tim biti diskvalificiran. Ako se tijekom trajanja projekta utvrde druge nepravilnosti ili ne poštuju pravila, cijeli će tim biti diskvalificiran.

Studentske projekte pregledat će i ocijeniti predselekcijski stručni ocjenjivački sud koji će od svih pristiglih radova odabrati po tri finalista u svakoj kategoriji.  Predselekcijski stručni ocjenjivački sud bit će sastavljen od nezavisnih stručnjaka.  Predselekcijski stručni ocjenjivački sud neće iznositi informacije o projektima koji nisu odabrani u finalni krug natjecanja. Nakon što budu odabrani finalisti u svakoj kategoriji, formirat će se finalni ocjenjivački sud koji će na prezentacijama projekata uživo ocijeniti izlaganje svih finalista i odabrati pobjednika svake kategorije. Finalni ocjenjivački sud činit će predstavnici partnera i Poslovnog dnevnika.

Svi će finalisti biti pozvani na predstavljanje vlasititih projekata uživo pred stručnim ocjenjivačkim sudom sastavljenim od predstavnika partnera i Poslovnog dnevnika  (organizator  zadržava diskrecijsko pravo odabrati članove ocjenjivačkoga suda). Na predstavljanju projekata uživo pred stručnim ocjenjivačkim sudom finalisti će imati 15-minutno izlaganje, nakon čega slijede pitanja ocjenjivačkog suda te ocjenjivanje svake kategorije.

Kategorije

Radovi se prijavljuju u tri kategorije

1) Izvorno hrvatsko

2) Poduzetna Hrvatska

3) Inovativna Hrvatska

Nagrade

Rad s najvećim brojem bodova u svakoj kategoriji nagrađuje se vrijednom nagradom.

Tijek projekta

Veljača - listopad 2017 - registracija studenata, prijava i predaja radova.

Listopad  2017. - predselekcijska faza projekata, u kojoj se vrši predžiriranje svih pristiglih radova i provjera zadovoljavaju li uvjete natječaja  te biranje po tri najbolja rada u svakoj kategoriji. 

Studeni 2017. - informiranje studenata o ulasku u finale i prezentacijama projekata uživo. Biraju se po tri finalista unutar svake od zadanih tema koji će prezentirati svoje projekte.

Prosinac 2017. - finale – prezentacije uživo pred stručnim ocjenjivačkim sudom

Prosinac 2017. - završni event - proglašenje pobjednika i dodjela nagrada unutar svake od tri kategorije. Završno druženje.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!