Poslovna inteligencija

Dr. Željko Panijan, mr. Goran Klepac, Poslovna inteligencija / Business Inteligence, nakladnik MASMEDIA, Zagreb

Tema kojom se ova knjiga bavi - poslovna inteligencija (engl. Business Intelligence) - izuzetno je aktualna u svijetu, a sve više i u nas.
Fenomen poslovne inteligencije u knjizi se razmatra s dva stajališta - s makro i mikrostajališta. Razmatrana s makroaspekta poslovna je inteligencija složena, agregirana kategorija koja se stvara sustavnim ili unaprijed neciljanim prikupljanjem podataka o makroekonomskim kretanjima u određenoj geopolitičkoj sredini, njihovim pohranjivanjem, pretraživanjem, te logičkom i/ili računskom obradom poradi otkrivanja makroekonomskih trendova ili tendencija i predviđanja procesa u makroekonomskim sustavima. Organizacije koje tako shvaćaju poslovnu inteligenciju orijentirat će se prvenstveno okruženju u kojemu djeluju i u njemu tražiti izvore podataka iz kojih će graditi nova saznanja te izvoditi određene zaključke.
Drugi kut promatranja fenomena poslovne inteligencije je kroz fokus mikroaspekta. U ovom je slučaju riječ o otkrivanju prikrivenih znanja iz poslovnih podataka koje neka organizacija prikuplja rutinski, obavljajući svoje svakodnevne poslovne transakcije. Izvori podataka potrebnih za izvođenje tako shvaćene poslovne inteligencije pretežito su unutar same organizacije, a valja ih, dakako, svrhovito pohranjivati, pomno održavati i sustavno obrađivati. Težište knjige je stavljeno upravo na mikroaspekt.
Uvjet za uspješno izvođenje novih ili prikrivenih znanja iz rutinski prikupljanih poslovnih podataka jest primjena informacijske i, posebice, internetske tehnologije uz uporabu odgovarajućih logičko/računskih metoda i softverskih alata. Uz temeljito razmatranje slojevite prirode poslovne inteligencije u knjizi se prikazuje čitav niz takvih metoda i alata među kojima istaknuto mjesto zauzimaju metode rudarenja podataka.
 Razmjerno detaljno su obrađene i primjene poslovne inteligencije u pojedinim odabranim djelatnostima poput farmaceutske industrije, bankarstva, osiguranja, maloprodaje i logistike, a pri kraju su analizirani uspješni praktični slučajevi korištenja poslovne inteligencije radi unapređenja poslovanja u nekim svjetski poznatim internetskim i tradicionalnim kompanijama.
Knjiga je namijenjena relativno širokom krugu čitatelja, među kojima ipak prije svega studentima različitih diplomskih i poslijediplomskih studija poslovne ekonomije i menadžmenta, vrhovnim i izvršnim menadžerima tvrtki te specijalistima za informacijsku tehnologiju, poslovnim analitičarima i programerima.
Držimo da će svatko od njih u ovoj knjizi pronaći svoje područje interesa i odgovore na pitanja koja im se nameću u nastojanjima da svoj rad učine djelotvornijim, a rezultate kvalitetnijima.

Komentari (2)
Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana
Pogledaj sve