Vuk Vuković

Vuk Vuković

predavač Zagrebačke škole ekonomije i managementa

Hrvatska treća u svijetu po poreznom opterećenju dohotka

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Hrvatska se tako našla u društvu kaotične Grčke i etnički nestabilne Belgije, koja gotovo godinu i pol dana nije imala vladu.

KPMG International izdao je u siječnju istraživanje o ukupnom poreznom opterećenju na dohodak u 114 zemalja svijeta, pod nazivom „KPMG's Individual Income Tax and Social Security Rate Survey 2012“.

Prema tom istraživanju Hrvatska se nalazi na zabrinjavajuće visokom trećem mjestu sa graničnom poreznom stopom od 46.3% za dohotke iznad 100,000 dolara godišnje. Granična porezna stopa je ona koja se primjenjuje na zadnju jedinicu oporezivog dohotka. U izračunu ukupnog opterećenja KPMG je uključio i izdatke za socijalno osiguranje zaposlenika (izdaci za zdravstveno i mirovinsko), koji su često zanemareni u izračunima ukupnog opterećenja i troška rada, te je na taj način dobio potpuniju i precizniju sliku o ukupnom poreznom opterećenju.

Hrvatska se tako našla u društvu kaotične Grčke i etnički nestabilne Belgije, koja gotovo godinu i pol dana nije imala vladu, te je dostigla veće ukupno porezno opterećenje dohotka od Italije ili Njemačke, ali i socijalnih država Danske, Francuske, Švedske ili Norveške. Što istraživanje KPMG-a i domaće porezno opterećenje govore o hrvatskoj konkurentnosti?

Zanemarimo u ovom trenutku demotivirajući učinak visokih graničnih poreznih stopa na posebno talentirane pojedince (poput sportaša, znanstvenika, poduzetnika)  i usredotočimo se isključivo na učinak poreza na konkurentnost zemalja, pri čemu valja naglasiti da je osim korporativnih poreznih stopa, ukupno porezno opterećenje rada često važnije u donošenju odluka o investiranju i pokretanju posla u nekoj zemlji.

Prednost institucionalne stabilnosti

Pregledavajući popis zemalja moguće je opravdati visoke porezne stope u efikasnim i instituticonalno stabilnim zemljama poput Danske, Njemačke ili Švedske, budući da one posjeduju drukčije faktore koji privlače kapital, investicije i motivirane pojedince. To ne znači da niže porezno opterećenje u tim zemljama ne bi dovelo do još većeg povećanja konkurentnosti i produktivnosti radne snage (kao što je i bio slučaj u Švedskoj 90-ih i u Njemačkoj 2000-ih), no veličine javnog sektora u njihovim zemljama mogu biti opravdane zadovoljavanjem preferencija vlastitih građana o efikasnosti osiguranja javnih dobara i neotuđivosti stvorenog bogatstva. To i jesu temeljne funkcije svake države: efikasna nabava i alokacija resursa te osiguravanje nepovredivosti privatnog vlasništva, provedbe ugovora i učinkovitog pravnog sustava. Dok god investitori percipiraju stabilno institucionalno okruženje gdje njihovo bogatstvo neće biti ugroženo ili smanjeno uplitanjem korupcije, birokracije i sličnih ograničenja, oni će biti spremni prihvatiti i veće porezne stope. Institucionalna stabilnost države ima svoje prednosti, za koju su poduzetnici i građani spremni plaćati višu cijenu.

Neefikasne države i visoki porezi

Hrvatska je u ukupnom poreznom opterećenju među 10 najgorih zemalja u svijetu prema posljednjem World Competitivness Indexu, čemu svjedoči i ovo istraživanje KPMG-a. Zemlje poput Grčke ili Hrvatske (druga i treća na listi) ne karakterizira institucionalna stabilnost, niti postoje faktori rasta koji će privlačiti investitore. Države u Hrvatskoj i Grčkoj su neefikasne u pružanju javnih dobara i ne mogu privući investicije stabilnim makroekonomskim okruženjem niti efikasnim pravnim sustavom (u čemu smo također među 10 najgorih zemalja u svijetu).

U takvim okolnostima je visoko porezno opterećenje kontraproduktivno, jer dodatno obeshrabruje ulaganja i zapošljavanje. Kod neefikasnih država naglasak mora biti na poboljšanju učinkovitosti države iznutra (kroz reformu javne uprave) te na smanjenju ukupnog poreznog opterećenja i na rad i na kapital, kako bi postala konkurentnija na međunarodnom tržištu.

Odgovorna vlast koja ima za cilj preokrenuti ekonomiju iz depresije u rast mora povući nekoliko poteza kojima će smanjiti svoju moć i veličinu ali povećati svoju efikasnost. Uspjeh takvih poteza zahtijeva (1) reformu tržišta rada kroz veću fleksibilnost i niže opterećenje rada, (2) reformu kompleksnog poreznog sustava kako bi se minimizirala porezna evazija, te ukinuli brojni nepotrebni fiskalni i parafiskalni nameti, (3) reduciranje nepregledne regulatorne mreže (suvišnih zakona i propisa) koja povećava troškove poslovanja, te (4) novi pristup reformi mirovinskog i zdravstvenog sustava da zemlja ne doživi značajno povećanje proračunskog deficita u kratkom roku.

Održavanje visokog poreznog opterećenja građana i poduzeća u situaciji kada je zemlja već petu godinu u recesiji čini se apsurdnim. Bez obzira na pritiske rejting agencija o smanjenju deficita pogrešnim politikama štednje (koje se temelje na povećanju poreza, umjesto da budu fokusirane primarno na smanjenje javne potrošnje, a što se u praksi pokazalo uspješnim), nastavak takve ekonomske politike neće samo zemlju unazaditi u kratkom roku, već će povećati odljev mozgova i kapitala te time poništavati mogućnost oporavka i u dugom roku.

* Autor je magistar znanosti sa London School of Economics, te predaje političku ekonomiju i osnove ekonomije na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Njegov blog možete pratiti ovdje: http://im-an-economist.blogspot.com/
 

Komentari (9)
 • Pero7
  Pero7 23:55 21.1.2013.

  Troškovi predavanja o posljedicama prometnih nezgoda i troškovi provjere poznavanja prometnih propisa
  Naknade za tehničke preglede vozila i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila
  Naknada za polaganje vozačkog ispita
  Naknada za obrazac osobne iskaznice
  Naknada za obrazac domovnice
  Naknada za obrasce isprava o oružju
  Naknada za osposobljavanje i polaganje ispita za držanje, nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja
  Naknada za izdanu putnu ispravu
  Izdavanje uporabne, lokacijske i građevinske dozvole
  Naknada/prihod za troškove tehničkog pregleda građevine prije izdavanja lokacijske i uporabne dozvole
  Izdavanje odobrenja za licence u unutarnjem prijevozu
  Izdavanje obrtnica i pristojba za rješenje u obrtni registar
  Naknada/prihod za troškove utvrđivanja minimalnih tehničkih uvjeta, naknada za kategorizaciju objekata i druge pristojbene
  naknade iz područja ugostiteljstva
  Naknada/prihod za izdavanje obrazaca državnih matica, domovnica i dr.
  Troškovi utvrđivanja uvjeta za djelatnost proizvodnje, prometa, rabljenja, zbrinjavanja otrova i djelatnost dezinfekcije, dezinsekcije,deratizacije

  Naknade za obrasce iz članka 85. stavka 1. Pravilnika o putnim ispravama za strance, vizama, graničnim propusnicama te načinu postupanja prema strancima
  Naknada za obrasce iz članka 44. stavka 1. Pravilnika o statusu stranaca u Republici Hrvatskoj
  Troškovi postupka prisilnog udaljenja stranaca Republike Hrvatske
  Naknada za obrasce iz članka 48. stavka 1. Pravilnika o obrascima i načinu vođenja evidencija za tražitelje azila, azilante i strance pod privremenom zaštitom
  Naknada za provedbu stručnog ispita za zaštitara i čuvara
  Prihodi komisije za carinskog otpremnika – carinske iskaznice
  Prihod od nadzornih markica za duhan
  Prihod od posebnih markica za alkohol
  Prihod od obilježavajućih markica za kavu
  Administrativne pristojbe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
  Naknade Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
  Naknada za obrasce odrenene Pravilnikom o načinu nadzora državne granice
  Naknada za provedbu stručnih ispita za obavljanje poslova redara na športskim natjecanjima
  Cijena obrazaca, registarskih pločica i pokusnih pločica
  Naknada za izdavanje rješenja o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta
  Prihodi od znaka pristupačnosti osoba s invaliditetom
  Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina i upravna pristojba
  Prihodi s osnova naplaćene novčane kazne
  Naknada za služnost na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH
  Naknada za služnost na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu RH radi korištenja mineralnih sirovina
  Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina na zemljištu u vlasništvu RH
  Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina na zemljištu u vlasništvu RH protuzakonita eksploatacija
  Naknada za osnovano pravo građenja (odlagališta komunal.otpada, centra za gospod.otpadom, komunalnih,smještajnih,infrastrukturnih i dr.građevina)
  Naknada za korištenje terminala na graničnim prijelazima
  Prihodi komisije za carinskog zastupnika – carinski ispiti
  Naknada za korištenje prava na pristup informacija koje posjeduje, raspolaže ili Hrvatski sabor
  Naknade od stručnih ispita
  Naknada za odobrenje grba i zastave lokalne samouprave
  Naknada za vještačenje za naknadu nacionalizirane imovine
  Naknade za troškove povjerenstva pri utvrđivanju uvjeta za zaštitu od buke; Troškovi utvrđivanja mjera za zaštitu

  Kada pročitate sve poreze koje moramo u Hrvatskoj plaćati jasno je zašto nema ni stranih a ni domaćih investicija i zbog čega tako raste broj nezaposlenih .
  Nema nama pomoći dok se ne smanje porezi .

 • Pero7
  Pero7 23:51 21.1.2013.

  Analiza ispravnosti sredstava
  Osnovna naknada za biološko istraživanje sredstava za zaštitu bilja
  Naknada za obavljenu analizu grožna i/ili mošta
  Naknada za priznavanje zemljopisnog podrijetla
  Naknada za izdavanje rješenja za promet vina
  Naknada za izdavanje svjedodžbe o kakvoći proizvoda koji se izvozi/uvozi
  Naknade za izdane markice i vrpce
  Naknada za deklariranje sjemena i sadnog materijala
  Naknada za provonenje stručnog nadzora nad proizvodnjom sjemena
  Prihod po osnovi uporabe kulturnih dobara pri
  izradi proizvoda
  Prihod po osnovi uporabe kulturnih dobara za vlastitu promidžbu
  Prihod od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
  Prihod od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupan prihod
  Sredstva Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
  Prihodi od obrazaca i naknada za ribolov – ostale naknade za ribolov u Tarskoj vali
  Prihod od ribarskih ispita-ispiti za gospodarski ribolov na moru
  Prihod od ribarskih ispita – ispit za mali ribolov na moru
  Prihod od ribarskih ispita – ispit za marikulturu
  Prihodi od obrazaca i naknada za ribolov – prodaja rekreacijskih dozvola temeljem ugovora; prodaja rekreacijskih dozvola u područnim jedinicama
  Prihodi od obrazaca i naknada za ribolov – prodaja športskih dozvola HŠSRM
  Prihodi od obrazaca i naknada za ribolov -obrazac za tune-ICCAT
  Prihodi od obrazaca i naknada za ribolov – ostale naknade
  Novčana kazna
  Protupožarne premije
  Prihodi od: ispitivanje sredstava za gašenje požara, servisiranje vatrogasnih aparata, ispitivanje sustava za gašenje požara, ispitivanje vatrogasne odjeće i obuće, ispitivanje vatrogasnih vozila
  Provjera rudarskih projekata za eksploataciju mineralnih sirovina
  Polaganje stručnih ispita za obavljanje odrenenih poslova u rudarstvu
  Utvrđivanje i ovjera rezervi mineralnih sirovina
  Troškovi polaganja stručnih ispita i ovlaštenja na radu
  Prihodi od obrtnica
  Prihod od vanjskih korisnika za usluge vještačenja i donošenja rješenja
  Prihod od informativnog izračuna mirovina i pružanja informatičkih i mikrografskih usluga
  Prihodi ostvareni od društava za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
  Naknada za izdane garancije
  Naknada za provedbu stručnog ispita za zaštitara-tehničara
  Naknada za obrazac iskaznice za pirotehničara
  Naknada za obrazac dozvole za miniranje
  Naknada za potvrdu o primitku oružja i streljiva radi prijevoza u zračnom prometu
  Naknada za putne i druge isprave koje se izdaju prema Sporazumu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji
  Naknada za propusnicu koja se izdaje prema odredbama Udinskog sporazuma
  Naknada posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova, a na zahtjev Stranke
  Naknada za izdano dopuštenje (licencu) nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenta za poslove registracije vozila
  nastavak

 • Pero7
  Pero7 23:50 21.1.2013.

  Izdavanje mišljenja o prihvatljivosti kliničkog ispitivanja (Središnje etičko povjerenstvo)
  Izdavanje rješenja za uvoz i/ili stavljanje u promet dodataka prehrani i drugih pripravaka
  Priznavanje naziva primarijus
  Zaštita od zračenja
  Obavljanje djelatnosti zaštite od buke
  Prihodi od sukladnosti
  Prihod od tehničkih pregleda
  Naknada za dozvolu za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga
  Naknada koju plaćaju davatelji univerzalnih usluga iz prihoda ostvarenog u prošloj godini
  0,5% od ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj godini obavljanjem djelatnosti radija i televizije ostvarili naknadnici elektroničkih medija
  Naknada za troškove rada Komisije za postupak procjene utjecaja na okoliš
  Građevinska pristojba;posebna upravna pristojba; troškovi tehničkog pregleda
  Naknada za polaganje stručnog ispita
  Naknada za suglasnost za obavljanje djelatnosti granenja;
  Naknada za izdavanje ovlaštenja za kontrolu
  projekata
  Naknada za izdavanje ovlaštenja za nostrifikaciju projekata
  Naknada za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti i certificiranja sukladnosti građevinskih proizvoda
  Provizija za usluge APN-a pri kupnji, prodaji i posredovanju u kupoprodaji nekretninama
  Naknada Agenciji za troškove postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija
  Osiguranje jamstva za kontinuitet studija
  Naknada za provonenje stručnog nadzora nad proizvodnjom sadnog materijala

  Naknada za provonenje stručnog nadzora nad proizvodnjom sadnog materijala
  Troškovi ispitivanja priznavanja sorti poljoprivrednog bilja
  Naknada za utvrđivanje kakvoće sjemena
  Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma
  Šumski doprinos
  Prihod od licenciranja zrakoplovnog osoblja
  Prihodi od pregleda plovidbenosti zrakoplova
  Troškovi postupka kategorizacije
  Naknada za izvršeni osnovni, redoviti i izvanredni pregled brodica koji obavlja lučka kapetanija odnosno kapetanija pristaništa
  Naknada za izdavanje isprava koje su ovlaštene izdavati lučke kapetanije i kapetanije pristaništa
  Naknada za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu onih stranih jahti i sportskih brodica koje nemaju odgovarajuće brodske isprave po propisima svoje zemlje radi izdavanja odobrenja
  za plovidbu hrvatskih unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru
  Naknada za dodjelu i uporabu radijskih frekvencija
  Naknada za uporabu adresa i brojeva
  0,2% od ukupnog god. bruto prihoda koji su u prethodnoj godini u obav. telekomun. usluga i djelat. ostvarili konces. i davatelji telekom. usluga osim koncesion. radiodifuzijskih usluga
  Prihod od ispita za akvakulturu
  Prihodi od obrazaca i naknada za ribolov – prihod od postotka naknade za dozvole za športski ribolov na slatkim vodama
  Prihodi od ribarskih ispita
  Prihodi od stručnih ispita za gospodarenje ribolovnim područjem i ribolovnom zonom
  Naknada za postupak osposobljavanja za rad u poljoprivrednim ljekarnama
  Naknade za obvezni zdravstveni pregled
  Naknade za određivanje nemetoda
  Naknade za određivanje virusa
  Određivanje kemijskih i fizikalnih svojstava
  Određivanje ostataka u biljnom i životinjskom materijalu, tlu i dr.
  Analiza uzoraka sredstava
  Određivanje izmjene formulacije sredstava
  nastavak

Pogledaj ostale komentare na temu
Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana
Pogledaj sve