Juraj Lončarić

Juraj Lončarić

Analitičar drvne industrije, kolumnist časopisa Drvo&Namještaj

Bez ICT-a teško do novih drvnih klastera

Većina drvnih poduzeća malog poduzetništva, samostalnih ili povezanih u klastere, skeptična je i suzdržana u pogledu korištenja informatičke tehnologije.

Informatizacija sudjeluje u procesu reindustrijalizacije naše drvoprerađivačke industrije. Predmet  posebnog interesa je odgovor na pitanje koliko primjena informatičke tehnologije i komunikacija prodonosi izgradnji globalne održive konkurentske sposobnosti malog poduzetništva u proizvodnji  namještaja i finalnih proizvoda od drva? Nije novost da je u velikom svijetu businessa od kraja prošlog i početkom ovog stoljeća golema podrška informatičke tehnologije (ICT) u poslovanju industrijskih poduzeća.

Od obrta i malog i srednjeg poduzetništva do velikih poduzeća i kompanija. Većina naših tzv. velikih tvornica namještaja informatizaciju već godinama prepoznaje kao temeljni suvremeni instrument upravljanja i kontrole. Pokazatelj razvijenosti poduzeća. Međutim, većina poduzeća malog poduzetništva, samostalnih ili povezanih u klastere, skeptična je i suzdržana glede korištenja tog danas nezamjenjivog instrumenta u izgradnji konkurentske sposobnosti poduzeća.  

Sudržano korištenje informacijskih sustava, pored ostalih nedostataka, ima za posljedicu usporeno organiziranje novih lokalnih drvnih klastera, naročito onih u kojima su članice pretežno poduzeća mikro i malog poduzetništva (do 50 zaposlenika), a čiji su proizvodni asortiman razne vrste namještaja, drveni podovi i drugi finalni proizvodi od drva. Zašto je to tako? Proizvodna tehnologija, metode, radne operacije i kombinacije čimbenika u  proizvodnji namještaja su složene, a mogu biti i vrlo složene (npr. u proizvodnji kuhinjskog namještaja).Dosad, najbolje rješenje su bila "velika" industrijska poduzeća, tvornice u kojima je proizvodni proces vertikalno integriran.

Od sirovine do isporuke gotovog proizvoda kupcima i krajnjim potrošačima. Sada kada zbog decentralizacije drvnih kombinata imamo u industrijskoj strukturi 85% proizvodnih poduzeća malog poduzetništva, proizvodnja bi se trebala nastojati organizirati u lokalne drvne klastere. U čijoj proizvodnji, lokalno koncentriranoj, sudjeluje veći broj neovisnih malogospodarskih poduzeća. Organizirati globalno konkurentnu proizvodnju u određenom drvnom klasteru vrlo je kompleksna zadaća. Podrazumjeva multidisciplinarne aktivnosti. 

Dinamiziranje proizvodnje
Temeljem naših i iskustava konkurencije ne treba sumnjati da je primjena informatičke tehnologije najbolje rješenje za dinamiziranje finalne proizvodnje u drvnim klasterima i/ili poduzetničkim zonama Hrvatske. Brojne studije i praksa dokazuju i pokazuju da su informacijski sustavi zasnovani na radu timova stručnjaka, na obradnoj snazi suvremenih računala i na primjeni sofisticiranih softvera odlučujući instrument za brzo elaboriranje informacija i brojnih podataka putem kojih poduzetnik i uprava poduzeća mogu odlučivati na svim razinama upravljanja. Izgrađivati globalnu konkurentnost, povećati produktivnost i profit ne samo pojedinog poduzeća, već također umrežene proizvodnje namještaja malih poduzetnika u određenom drvnom klasteru. Potreba je tražiti rješenja u svim aspektima poslovanja. Nije više vrijeme, da se na taj put krene "pješke".

Većina poduzeća već koristi aplikacijske softvere: elektroničku poštu, web stranice poduzeća, računalnu izradu nacrta (CAD), računalno potpomognutu proizvodnju (CAM), digitalnu mrežu integriranih usluga (ISDN), intranet poduzeća, internetsko  bankarstvo i druge. Nije svejedno koja verzija ili generacija softvera se koristi. Kao što nije svejedno kako pojedino poduzeće uređuje i održava svoju web stranicu. Razmišlja li se o uključenju u elektroničku trgovinu. Poduzetnik i menadžement poduzeća teško će znati "u kojim vodama plovi njihov brod" bez korištenja svojevrsnog i vrlo specifičnog kompasa - informacijskog sustava poduzeća. Aplikacijskih softvera koji su, između ostalog, programirani za analizu stvaranja dodane vrijednosti po modelu Porterovog "lanca vrijednosti". Isto, u načelu, vrijedi za upravljanje i kontrolu proizvodnje u lokalnim drvnim klasterima.

U kojima sudjeluje veći broj neovisnih malogospodarskih poduzeća koja su međusobno prostorno dislocirana. Od kojih je svako specijalizirano isključivo za jednu/dvije faze ukupnog tehnološkog procesa decentralizirane proizvodnje namještaja ili drugih polufinalnih i finalnih proizvoda.   Zato je neizbježan i nužan preduvjet za pokretanje decentraliziranog tehnološkog procesa izrade namještaja računalno povezivanje u klasterski informacijski sustav tj. organizirati računalno umrežavanje sudionika u proizvodnom procesu. Iskustvo nas uči da bez informacijske intergracije proizvođača u klasteru ne vrijedi ući u poduzetnički poduhvat koji predviđa formiranje proizvodne linije ili mreže čiji će konačan proizvod biti namještaj. Imajući uvijek na umu ciljeve i scenarije po kojima se u globalno konkurentnom okruženju isplati ulaziti u posao.  

Računalna integracija
U kvalitetnim suvremenim informacijskim sustavima povezane su sve funkcije poslovanja u jedinstven softver koji se primjenjuje u određenom lokalnom drvnom klasteru. Vrlo slično, kao što su sve poslovne funkcije informatički povezane u velikom poduzeću, tvornici namještaja. Svaki drvni klaster temeljem vlastitih specifičnnih potreba i karakteristika izabrati će odgovarajući softver. Sustav računalno integriranog, a proizvodno decentraliziranog tehnološkog procesa. U većini slučaja riječ je o novim informacijskim sustavima za sva poduzeća, pa i za poduzeća malog poduzetništva i njihove aglomeracije.

Predstavljaju novu vrijednosti za unaprjeđenje pojedinačnih i zajedničkih kako tehnoloških tako i poslovnih procesa. Drugim riječima, njihovom primjenom otvaraju se široke mogućnosti za pojedine fazno specijalizirane male proizvođače sudionike u procesu proizvodnje. Koji su karike u tehnološkom i poslovnom lancu. Razumije se, primjena je prilika da mali proizvođači izgrađuju vlastitu konkurentsku sposobnost, a ujedno da vrlo aktivno i ambiciozno sudjeluju u proizvodnji finalnog proizvoda - namještaja koji će biti konkurentan na globalnom tržištu široke potrošnje.

O izboru uvijek odlučuje korisnik. Kao primjer višegodišnje uspješne primjene u industrijskoj praksi opisuju se razne varijante (ima četiri scenarija) programa SCRP (Supply Chain Resource Planing) kojim se programiraju resursi dobavnog i proizvodnoga lanca na razini lokalnog drvnog klastera. Od programiranja proizvodnje (radnog naloga) po kupoprodajnom ugovoru. Riječ je o programu koji podržava integralnu optimizaciju svih faza ne samo proizvodnog već i poslovnog procesa. Cijelom dužinom lanca dobave i proizvodnje. Od nabavke sirovina do isporuke gotovih proizvoda kupcima/krajnjim korisnicima. 

Bogata ponuda softvera
Ovdje se ne preferira nijedan softver. Ponuda softverskih kuća je bogata. Ključno je prihvatiti činjenicu, da je informacijski sustav pretpostavka da se može konkurentno upravljati i kontrolirati decentralizirani tehnološki proces izrade finalnih proizvoda u kojem sudjeluje veći broj neovisnih malogospodarskih poduzeća fazno specijaliziranih. Uz podršku softvera podiže se vrijednost odluka glede projektiranja proizvoda-dizajna, poslovnih procesa, proizvodne tehnologije, tržišta, prodaje, izvoza, distribucije finalnih proizvoda itd.

Izgradnja konkurentske sposobosti pojedinog poduzeća, a isto kao sustava određenog drvnog klastera ovisi o tome kakvo je upravljanje lancem vrijednosti proizvodnje u klasteru u odnosu na lance vrijednosti konkurenata. Informatička tehnologija nije samo po sebi motor koji osigurava konkurentnost kako poduzeća tako ni klasterske organizacije. Ona je potpora odabiru i provedbi izabrane strategije. Ne postoje "recepti" koji vrijede za sve, koji jamče svima uspjeh. 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!