Po nalogu Ustavnog suda trebat će suditi u korist potrošača?

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Ponovo će odlučivati Vrhovni sud koji može presuditi ili pokrenuti prethodni postupak pred Sudom EU.

Ustavni sud nije prihvatio ustavnu tužbu u vezi valutne klauzule, što znači njezinu zakonitost, izvjestio je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović, no djelomično je usvojio ustavnu tužbu društva Potrošača u slučaju 'švicarca'. Time je došlo do preokreta u prvom kolektivnom potrošačkom sporu sa nesagledivim posljedicama. Odluka Vrhovnog suda u odnosu na valutnu klauzulu u "švicarcu" ukinuta je za sve tužene banke, kao i dio koji se odnosi na promjenjivu kamatnu stopu za Sberbank. 

Poticaj pregovorima
U najvažnijem dijelu - onom gdje se radi o valjanosti valutne klauzule - vraćen je predmet Vrhovnom sudu na ponovni postupak. Za banke to predstavlja zonu velikog rizika. Odluka može biti i poticaj za rješenje sporne konverzije kroz pregovore države i banaka. U tom se kontekstu nagađa  zašto ustavni suci nisu riješili slučaj, što je pravno moguće, već će opet odlučivati  Vrhovni sud, koji je propustio obrazložiti razloge za različito tumačenje istog pravnog standarda.  

Ustavni sud izrijekom upućuje da je propust banaka da potrošače upoznaju s ekonomskim posljedicama sklapanja ugovora o kreditu predstavljao odlučujuću okolnost za ocjenu Vrhovnog suda da su ugovorne odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi nepoštene. Istu tu okolnost u odnosu na ugovornu odredbu o valutnoj klauzuli nije uzeo u obzir, niti je obrazložio razloge za različiti pristup u tumačenju tog pravnog standarda. Nedosljednost u postupanju Vrhovnog suda ustavni suci karakteriziraju i kao dvostruka mjerila, tj. nejasne i nedostatno obrazložene kriterije kojima se rukovodio u različitom pristupu pri ocjeni razumljivosti, što znači poštenosti ugovornih odredbi o promjenjivoj kamatnoj stopi te o valutnoj klauzuli. 

Sužen prostor
U ponovljenom postupku će Vrhovni sud trebati procijeniti - prema nalogu Ustavnog suda kako tumači odvjetnik Dario Čehić, treba li pokrenuti prethodni postupak pred Sudom EU, ili će mu je dostatan sadržaj presude u slučaju Kasler protiv OTP C-26/13.  

Po njemu ona sadrži relativno jasne upute o pitanju razumljivosti mehanizma valutne klauzule i zamjene u stranu valutu, kao i odnos s mehanizmom iz drugih odredaba o isplati kredita, tako da je prosječni potrošač, koji je uredno obaviješten i postupa s dužnom pažnjom i razboritošću, između niza stvari "mogao procijeniti potencijalno značajne ekonomske posljedice koje za njega proizlaze iz primjene prodajnog tečaja na obračun rata otplate koje je dužan platiti, a time i ukupan trošak kredita". 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!