"Ove godine investirat ćemo još oko 118 milijuna kuna u projekt odvojenog prikupljanja otpada"

Cjenik je u završnoj fazi usuglašavanja između podružnice, Uprave društva i Grada. Građani će na vrijeme biti informirani o novim cijenama.

Glavni grad Hrvatske ulazi u finiš priprema za uspostavu učinkovitog sustava gospodarenja otpadom, pri čemu je njegovo odvojeno prikupljanje očekivano najveći izazov. Na tu se temu već mjesecima u javnosti mogu čuti često i posve oprečni stavovi, kolaju brojne neslužbene informacije i nagađanja. Što je od svega toga točno i je li Zagreb uopće spreman za ovaj izuzetno zahtjevan projekt, odgovara novi direktor zagrebačke Čistoće Jure Leko. 

Iako su pripreme za mega projekt obaveznog odvojenog prikupljanja otpada u glavnom gradu na vrhuncu, manje je poznato da je Zagrebački holding u prva ulaganja infrastrukturu i opremu za realizaciju postavljenih ciljeva krenuo još 2014. godine. Koliko je otad uloženo u 'pripreme terena', i koliko je od tog iznosa udio vlastitog, a koliko europskog novca i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost? 
Od donošenja Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) do kraja 2018. godine, Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća je ukupno investirala preko 180 milijuna kuna u vozila, opremu i postrojenja vezana uz uspostavu učinkovitog sustava gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu. Tijekom 2014. godine u specijalna vozila za odvoz otpada je investirano oko 47 milijuna kuna. Naručeno je 41 specijalno vozilo za odvoz otpada, s tim da je do 31.12.2014. godine isporučeno 31 vozilo, a ostalih 10 vozila isporučeno je u prvom kvartalu 2015. godine. U komunalnu opremu (nabava kontejnera od 1100 litara te spremnika od 2 i 3 m3 za odvojeno odlaganje otpada) je uloženo oko 8 milijuna kuna. Za spomenute investicije koje su vezane za uspostavu novog sustava prikupljanja otpada Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je sufinancirao nabavku opreme u iznosu od oko 22 milijuna kuna. U 2015. godini realizirano je preostalih 10 vozila naručenih u 2014. godini što ukupno iznosi oko 13 milijuna kuna. Od komunalne opreme 2015. godine investirano je u hidraulične press kontejnere u iznosu od oko 438.000 kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2015. godini sufinancirao je nabavu opreme u iznosu od otprilike 5.5 milijuna kuna. U 2016. godini za potrebe novog sustava prikupljanja otpada investirano je 1.780.000 kuna u pet jedinica mobilnih reciklažnih dvorišta. U 2017. godini započeo je veliki investicijski ciklus. Tijekom 2017. i 2018. godine Podružnica Čistoća je realizirala oko 90 milijuna kuna za investicije koje su vezane uz provedbu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.  Od tog iznosa u reciklažna dvorišta je investirano oko šest milijuna kuna, za spremnike za odvojeno prikupljanje otpada je investirano oko 21 milijun kuna, za kontejnere za prikupljanje miješanog komunalnog otpada je investirano oko četiri milijuna kuna, te je za 85 vozila ukupno uloženo 59 milijuna kuna.

Koliko će novca Zg holding još morati uložiti da bi projekt zaživio u svakodnevici Zagrepčana? Hoće li i tu računati na europski i novac FZOEU-a i o kolikim okvirnim iznosima je riječ? 
Tijekom 2019. godine planiramo da će se ukupno realizirati oko 118 milijuna kuna za investicije vezane uz provedbu Uredbe. Od tog iznosa, na investiciju u reciklažna dvorišta se odnosi četiri milijuna kuna, na spremnike i kante za odvojeno prikupljanje otpada planira se investirati oko 40 milijuna kuna, za informatičko-tehnički sustav gospodarenja komunalnim otpadom ukupno 30 milijuna kuna, te je za teretna vozila i vozila za sakupljanje otpada planirana realizacija od ukupno 44 milijuna kuna.  Također, Grad Zagreb i Zagrebački holding. prošle godine prijavili su projekt nabavke spremnika za odvojeno skupljanje korisnog otpada koji se financira iz EU sredstava. Projekt je prijavljen na javni poziv koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. U sklopu provedbe projekta ZGH-podružnica Čistoća bi trebala tijekom 2019. godine dobiti oko 65.000 različitih spremnika za odvojeno skupljanje korisnog otpada u kućanstvima: papir, staklo, plastika i biootpad. Ukupna financijska vrijednost navedenih spremnika je oko 70 milijuna kuna.

 

90 milijuna

kuna uložila je 2017. i 2018. Čistoća u provedbu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom

Iz navedenih podataka očito je da je riječ o jednom od najzahtjevnijih projekata s kojima se Holding ikad suočio i da se na njemu sustavno radi. Zašto su onda toliko glasne kritike da Zagreb zapravo nije spreman za odvojeno prikupljanje otpada? 
Budući da se na području grada Zagreba uvodi novi sustav skupljanja korisnog komunalnog otpada od vrata do vrata, potrebno je određeno vrijeme tijekom kojeg će svi korisnici na području grada dobiti adekvatnu opremu. Pored samih spremnika potrebno je i nadograditi prateću infrastrukturu (specijalna vozila za prijevoz otpada, sustav praćenja i evidentiranja nastanka otpada i sl.). U tom smislu, Grad Zagreb i ZGH planiraju se u prijavljivati na sve pozive i natječaje u sklopu kojih se iz EU sredstava financira nabavka navedene opreme.

Ne računamo li ulaganja u infrastrukturu i opremu, jesu li rađene računice o tome koliko će samo odvojeno prikupljanje otpada gradu povećati troškove prikupljanja. O kakvim brojkama se radi? 
Odvojeno prikupljanje otpada je sustav koji već nekoliko godina kontinuirano raste. U zadnje četiri godine prosječna godišnja stopa porasta troškova odvojenog prikupljanja otpada je 41%. U 2018. godini troškovi odvojenog prikupljanja otpada činili su 13,4% od ukupnih troškova djelatnosti odvoza otpada, a iznosili su nešto manje od 50 milijuna kuna.

Puno se govorilo i o krajnjim cijenama za potrošače uz neslužbene najave drastičnog poskupljenja. Kada se može očekivati službeni izračun po kojem će građani znati koliko će ih koštati novi režim prikupljanja otpada i o čemu ovisi termin objave tih kalkulacija?
Cjenik je trenutno u završnoj fazi usuglašavanja između Podružnice, Uprave društva i Grada. Građani će točno i na vrijeme biti informirani o novim cijenama kada ćemo za njih imati prikupljene potrebne suglasnosti.

Što je sa samim spremnicima i vrećicama za građane? Kada će oni biti osigurani i postavljeni odnosno dodijeljeni? 
Spremnici za papir su podijeljeni svim korisnicima usluge. Podjela spremnika za biootpad je u tijeku, kao i podjela vrećica za plastičnu i metalnu ambalažu korisnicima koji žive u obiteljskim kućama. Nakon toga ide podjela paketa vrećica koji sadrži biorazgradive vrećice za biootpad i vrećice za plastičnu i metalnu ambalažu, kao i spremnika za biootpad, korisnicima koji žive u višestambenim objektima.

Možete li razjasniti dileme koje građani imaju vezano za planirano odvojeno prikupljanje i bojazni da je sam čin odvajanja otpada u kućanstvima biti uzaludan jer će, strahuju mnogi, odvojeni otpad biti odvožen pomiješan u istima kamionima i odlagan 'na hrpu' na istim odlagalištima? 
Pražnjenje spremnika za odvojeno skupljanje otpada strogo je definirano jasnim pravilima i regulativama u našim poslovnim procesima. Djelatnici Čistoće dužni su ih se pridržavati. Za svaku vrstu otpada koju preuzimamo od korisnika imamo sklopljene ugovore o prodaji ili zbrinjavanju i predajemo otpad sukladno ugovorima. Ovim putem apeliramo na korisnike da odvajaju otpad i da koriste spremnike kako je to i predviđeno.

Zna li se uopće gdje će odlaziti odvojeni otpad i kako će se on tretirati odnosno zbrinjavati? 
Čistoća će, kao i dosad, osigurati da se odvojeno prikupljeni otpad predaje na daljnju obradu samo ovlaštenim tvrtkama, vodeći računa o redovitosti i kvaliteti pruženih usluga te ekonomski održivom poslovanju. Stoga ćemo u narednom razdoblju posebnu pažnju posvetiti optimizaciji sustava odvojenog prikupljanja otpada uzimajući u obzir tehnički razvoj, znanstveno razumijevanje, potrebe korisnika usluga i očekivanje zajednice.

Zapošljavamo 180 novih ljudi

Hoće li biti potrebna dodatna zapošljavanja u Holdingu, o kojem broju ljudi je riječ i kroz koje razdoblje? Hoće li, s obzirom na manjak radne snage u Hrvatskoj, biti problem naći odgovarajući broj novih zaposlenika?
Na poslovima odvoza otpada u tijeku je zapošljavanje oko 180 operativnih radnika, što uključuje vozače i komunalne radnike. U budućnosti, daljnjoj implementacijom i provedbom sustava gospodarenja otpadom vidjet će se potreba za novim radnicima na poslovima odvoza otpada. Što se tiče vozača, trenutno nemamo problema jer je broj prijava i dalje znatno veći od traženog broj radnika, što se tiče zapošljavanja komunalnih radnika, odaziv je manji, ali još zadovoljavajući.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!