Pojmovnik

Autor: Poslovni.hr , 30. studeni 2011. u 22:00

Ovisni poduzetnici
Poduzetnik koji je kontroliran od drugog poduzetnika, znanog kao matica, naziva ovisni poduzetnik.

Kontrola nad ovisnim poduzetnikom postoji kad matica: ima većinsko vlasništvo dionica ili udjela koji daju pravo glasa u drugom poduzetniku; ima pravo imenovati odnosno opozvati većinu članova uprave ili nadzornog odbora drugog poduzetnika; ima pravo značajnog utjecaja nad drugim poduzetnikom; ako je većina članova uprave ili nadzornog odbora bila imenovana isključivo radi ostvarenja prava glasa matičnog društva; te ako ima udio ili pravo u odlučivanju u ovisnom poduzetniku na temelju dogovora s drugim imateljima udjela ili prava u odlučivanju na način da nadzire većinu prava glasa u ovisnom poduzetniku.

Komentirajte prvi

New Report

Close