Dopušteni minus i 200 posto plaće

Autor: Tin Bašić,VLM , 13. listopad 2011. u 22:00

Dopuštena prekoračenja po tekućem računu sve su veća, a većina poslovnih banaka u Hrvatskoj izračunava ih na bazi tromjesečnih podataka o redovnim primanjima klijenta

Dopušteno prekoračenje ažurira se polugodišnje, a osnovica za izračun prekoračenja je prosječan redoviti priljev u posljednjih šest mjeseci, kažu u Raiffeisen banci. “Način obračuna dopuštenog prekoračenja koji RBA ažurira polugodišnje uveden je sukladno zahtjevima većine klijenata koji smatraju da će im polugodišnji obračun za razliku od tromjesečnog ili mjesečnog obračuna biti korisniji zbog lakšeg praćenja raspoloživih sredstava na tekućem računu i odobrenoga dopuštenog prekoračenja”, objašnjavaju u RBA.

Dio banaka obračune radi tromjesečno ili polugodišnje. Tako OTP banka svaka tri mjeseca radi obračun, dok Privredna banka Zagreb i Hrvatska poštanska banka svakih šest mjeseci. “Klijentu koji ima otvoren tekući račun na kojem ostvaruje stalna primanja (plaću/mirovinu) dodjeljuje se prekoračenje koje je jednako njegovim prosječnim primanjima. Prekoračenja po tekućem računu ažuriraju se kvartalno (u siječnju, travnju, srpnju i listopadu)”, objašnjavaju u OTP banci. Ističu kako obavijest o predstojećem datumu ažuriranja prekoračenja po tekućem računu objavljuju na web-stranicama banke najmanje dvadeset dana prije. HPB obračunava dopušteno prekoračenje na polugodišnjoj razini jer se, kako kažu, u tom razdoblju mogu dobiti relevantni podaci o prometu po tekućem računu, a time utvrditi i limite dopuštenog prekoračenja. “Ako primijeti da je tijekom tog razdoblja došlo do većih promjena u prometu računa, banka će poduzeti odgovarajuće korake i o njima obavijestiti klijenta”, poručuju u HPB-u. Razlog polugodišnjeg obračuna prekoračenja po tekućem računu PBZ nalazi u potrebama svojih klijenata. “Prateći njihove potrebe PBZ je odlučio klijentima obračunavati dopušteno prekoračenje šestomjesečno kako bi klijenti lakše upravljali svojim financijama”, kažu.

Opterećenje kamatom
S druge pak strane mjesečni obračun Hypo banka provodi jer bi klijentima bilo preveliko opterećenje kamatnog troška ako bi se naplaćivao tromjesečno, polugodišnje ili godišnje. “Na ovaj način je kamatni trošak disperziran”, kažu u Hypo banci u kojoj se kamatna stopa na dopušteno prekoračenje po tekućem računu iskazuje na godišnjoj razini, a obračunava mjesečno. Slično je i u Splitskoj banci u kojoj klijent za mogućnost korištenja dopuštenog prekoračenja plaća naknadu koja je uključena u cijenu paketa, odnosno računa kojim se koristi. “Na sredstva dopuštenog prekoračenja koje klijent koristi banka naplaćuje aktivnu kamatnu stopu (izraženu na godišnjoj razini), u skladu s paketom ili računom koji klijent koristi. Kamata na sredstva dopuštenog prekoračenja obračunava se i naplaćuje mjesečno”, kažu u Splitskoj banci i dodaju da na ovaj način izlaze u susret klijentima koji duže razdoblje koriste sredstva dopuštenog prekoračenja tako da ne moraju podmiriti odjednom cjelokupan iznos kamate, već kamatu na posuđeni novac podmiruju na mjesečnoj bazi. Naime, kamate na dopuštena prekoračenja nisu niske i klijenti koji se koriste tom mogućnošću u svojim bankama većinom će platiti višu kamatu nego da podignu kredit. Budući da je za podizanje kredita potrebna procedura koja nerijetko duže traje, ulazak u minus znatno je jednostavniji.

“Dopuštena prekoračenja odobravaju se automatski po tekućim računima klijenata s urednim poslovanjem na temelju redovnog priljeva plaća i mirovina, na rok od šest mjeseci. Nakon odobrenja dopuštenog prekoračenja klijenti sami odlučuju hoće li koristiti ovaj limit, u kojem iznosu te kojom dinamikom će do isteka dopuštenog prekoračenja vratiti eventualno korištena sredstva”, ističu u Zagrebačkoj banci u kojoj gotovo isti broj klijenata kao i prošle godine koristi mogućnost “ulaska u minus”. Godišnja kamatna stopa za korištenje dopuštenog prekoračenja u Zabi iznosi od 9,99 posto do 11,99 posto, ovisno o paketu usluga koje klijent ugovori. “Iznos dopuštenog prekoračenja također ovisi o paketu usluga koji klijent ugovori, a maksimalno može iznositi 40.000 kuna”, ističu. U Erste se banci kamatne stope preko Maestro kartice tekućeg računa kreću od 8,5 do 11,95 posto godišnje. “U slučaju prekoračenja limita, odnosno ulaska u tzv. nedopušteni minus, primjenjuje se zatezna kamatna stopa od 12% na godišnjoj razini”, dodaju u Ersteu.OTP banka klijentima odobrava dopušteni minus uz kamatnu stopu od 6,99 do 11,99 posto, ovisno o načinu i visini priljeva sredstava na račun. “Ugovaranjem paketa klijent ima mogućnost odobrenja dopuštenog prekoračenja u visini do tri plaće (tri ponuđena modela prekoračenja u iznosu: 150%, 200% i 300% prosječnoga redovitog priljeva) uz niže kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu”, objašnjavaju u OTP-u.

Planiranje budžeta
“U slučaju da zbog eventualnog naglog pada prihoda postoji problem s podmirenjem dopuštenog prekoračenja, klijentu pristupamo individualno. Ako se građanin pravovremeno obrati svojem bankaru, u mogućnosti smo zajedno s klijentom što bolje razmotriti raspoložive načine otplate preferirajući pritom sporazumni dogovor”, kažu u Zabi. Budući da je nezaposlenost svakim danom sve veća te budući da građani imaju sve manje prihode, odlazak u minus jedna je od opcija koja kratkoročno može pomoći u planiranju kućnog budžeta. Broj građana koji se nalazi u minusu nije znatno veći u odnosu na prošlu godinu. U OTP banci nije došlo do promjena u korištenju prekoračenja po tekućem računu u odnosu na prošlu godinu, dok u HPB-u 28 posto od ukupnog broja klijenata koji imaju aktivan tekući račun u banci koristi minus. “Od ukupnog broja klijenata, na čijim je tekućim računima evidentirano nedopušteno prekoračenje na kraju mjeseca, 40 posto odnosi se na klijente koji su u nedopušteno prekoračenje došli slučajno, što će se promijeniti s prvom sljedećom uplatom”, objašnjavaju u HPB-u.

Rast prekoračenja
U Hypo banci u odnosu na ukupan broj odobrenih prekoračenja iskorištenost iznosi 57 posto, a ukupan iznos nedopuštenog prekoračenja u odnosu na kraj prošle godine se smanjio. Erste banka je posljednjeg dana kolovoza imala 45 posto klijenata koji imaju odobreno prekoračenje tekućeg računa, no to ne znači da ga koriste. “Prosječan iznos odobrenoga dopuštenog prekoračenja u Erste banci je oko 6700 kuna, dok je prosječan iznos iskorištenoga dopuštenog prekoračenja oko 4500 kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine zabilježili smo blagi porast iznosa iskorištenih dopuštenih prekoračenja”, zaključuju u toj banci. U PBZ-u 30 posto klijenata koji imaju otvoreni tekući račun s odobrenim prekoračenjem koristi dopušteno prekoračenje. U Splitskoj banci ukupan broj klijenata koji se koriste tom uslugom je u porastu, a ta sredstva prekoračenja koristi oko 35 posto ukupnog broja klijenata, dok se desetak posto korisnika tekućeg računa zna naći u nedopuštenom prekoračenju.

Komentirajte prvi

New Report

Close