Covid-19 i modeliranje kreditnog rizika

Autor: Berislav Nadinić , 27. listopad 2020. u 22:00
Berislav Nadinić, viši menadžer u Deloitteovom odjelu poslovnog savjetovanja

Potrebno je provesti stresno testiranje izlaznih rezultata modela kreditnog rizika Covid-19 negativnim scenarijima.

Izbijanje pandemije uzrokovane SARS-Cov-2 virusom kao i nastala ekonomska kriza izazvala je tektonske poremećaje u svim aspektima naših života, od ekonomskih preko socijalnih pa sve do najbitnije odrednice – tragičnih gubitaka ljudskih života.

No u globaliziranom svijetu karakteriziranom velikom mobilnosti među zemljama i kontinentima pandemija se morala dogoditi prije ili kasnije.

Slijedom toga, u centar pozornosti šire javnosti došlo je prediktivno modeliranje, no sa fokusom na predviđanje trajanja i posljedica epidemije, uključujući i pogreške proizašle iz zanemarivanja nelinearnih odnosa, teorije ekstremnih vrijednosti (TEV) što je dovelo do podcjenjivanja stvarnih učinaka pandemije.

No analitičare i management u kreditnim institucijama prije svega zanima koje lekcije možemo naučiti u procesu modeliranja kreditnog rizika, odnosno kako odrediti učinak ekonomske krize uzrokovane pandemijom na parametre rizika.

Da li koristeći pretpostavke prije pandemije možemo zadovoljavajuće predvidjeti vjerojatnost neplaćanja (eng. Probability of Default – PD) ili očekivani kreditni gubitak (eng. Loss Given Default – LGD)? TOČKA.

Budući da su PD i LGD jedni od triju faktora za izračun očekivanog kreditnog gubitka (eng. Expected Credit Loss – ECL) prema MSFI 9, njihova promjena je od presudne važnosti za upravljanje kreditnim rizikom.

Odgovor na ovo pitanje je jasan – veliki ekonomski šok, pad zaposlenosti i ostala negativna makroekonomska kretanja u trenutku pogoršanja pandemije značajno će utjecati na povećanje vjerojatnosti neplaćanja te povećanje očekivanog kreditnog gubitka, odnosno na rast neprihodojućih plasmana.

No ako postoji jedna dobra vijest za kreditne institucije u Republici Hrvatskoj, to je činjenica da zahvaljujući godišnjim nadzornim testiranjima otpornosti na stres, one već posjeduju znanja i iskustva za definiranje i računanje učinka negativnih scenarije.

Kako bi izračunale neočekivani učinak kreditne institucije bi trebale razraditi u dodatne scenarije ekstremnijeg šoka i primijeniti ih na rezultate internih modela za procjenu kreditnog rizika te posvetiti posebnu pažnju distribuciji gubitaka „debelog repa“ (eng. fat tail distribution).

Ukidanje državnih mjera potpore gospodarstvu i daljnje pogoršanje epidemiološke situacije koje utječe na gospodarsku aktivnost mogu dovesti do znatno većeg pogoršanja kreditne kvalitete u sektoru kućanstava nego što se trenutačno očekuje.

Bez obzira na mogućnost oporavka gospodarstva u 2021. godini i visoku likvidnost kreditnih institucija, pred financijskih sustavom je puno nepoznanica. Epidemiološka situacija i njena korelacija sa gospodarskom aktivnosti, neizvjesno stanje sljedeće turističke sezone uvjetuju poseban oprez I potrebu za detaljnom razradom ekstremnih scenarija.

Neovisno o budućem ishodu, kod modeliranja kreditnog rizika bolje je primijeniti princip opreznosti (eng. precautionary principle) I biti spreman na znatno negativne kretanje makroekonomskih parametara nego što se očekuje, dodavanjem nove razine kompleksnosti nelinearnih posljedica scenarija ekstremnog šoka na izlazne rezultate modela.

Komentirajte prvi

suorganizator
projekt podržava
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
analitički partner

New Report

Close