Obračunska plaćanja izričito su zabranjena samo onoj strani čiji je račun blokiran

Autor: Mićo Ljubenko , 20. prosinac 2020. u 22:00
Foto: Pixabay

Poslovni subjekt ne smije obavljati obračunsko plaćanje ako ima oznaku blokade računa, tj. zabranu raspolaganja oročenim novčanim sredstvima.

Prema odluci VTS-a Pž-7140/17 sud je odlučio da ugovor o cesiji sklopljen i izvršen tijekom blokade računa dužnika kao cedenta nije ništetan iz razloga kako slijedi: “S tim u vezi, odredbama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine broj 91/10 i 112/12; dalje: ZPONS) propisana je zabrana obračunskog plaćanja nakon blokade računa.

Odredbom čl. 14. st. 1. ZPONS-a propisano je da je obračunsko plaćanje namira međusobnih novčanih obveza i potraživanja između sudionika obračunskog plaćanja bez uporabe novčanih sredstava, a provodi se kompenzacijom, cesijom, asignacijom, preuzimanjem duga te drugim oblicima namire međusobnih novčanih obveza i potraživanja.

Odredbom stavka 2. tog članka propisano je da poslovni subjekt ne smije obavljati obračunsko plaćanje ako u Jedinstvenom registru računa ima oznaku blokade računa, odnosno zabranu raspolaganja oročenim novčanim sredstvima.

Pravne posljedice postupanja protivno navedenoj odredbi treba dovesti u vezu s odredbom čl. 322. st. 2. ZOO-a, ako je sklapanje određenog ugovora zabranjeno samo jednoj strani, sklopljeni ugovor je valjan, a strana koja je povrijedila zakonsku zabranu snosit će odgovarajuće posljedice.

Dakle, kako su odredbom čl. 14. st. 2. ZPONS-a obračunska plaćanja izričito zabranjena samo jednoj strani, čiji je račun blokiran, na temelju citirane odredbe takvo obračunsko plaćanje, u konkretnom slučaju cesijom, nije ništetno, već je ugovor valjan.”

Komentirajte prvi

New Report

Close